HEBREOS 4

1Xta̱chuná̱ la̱ntla̱ yuma̱ lakmaka̱n quinatla̱tnacán, quin na̱ quinca̱ma̱lacnu̱nimá̱n aktum li̱pa̱xuhu pu̱táhui̱lh anta̱ni̱ najaxko̱y quili̱stacnacán, huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ xli̱makua̱ kalhi̱ya̱hucú̱ yumá̱ tama̱lacnú̱n hua̱ntu̱ quinca̱ma̱xqui̱caná̱n, xli̱ca̱na̱ pi̱ luhua cuí̱ntaj quili̱tlahuatcán quilatama̱tcán, pala chu̱ xamaktum naanán cha̱tum huixín ti̱ nia̱lh lama̱ catitanu̱chá. 2Yuma̱ li̱pa̱xuhu latáma̱t hua̱ntu̱ xlacán tima̱lacnu̱niko̱ca̱ pi̱ nama̱xqui̱ko̱cán, na̱ huatiyá̱ hua̱ntu̱ la̱nchú̱ quin quinca̱ma̱lacnu̱nicani̱tán, hua̱mpi̱ xlacán ni̱tú̱ makta̱yako̱lh hua̱ntu̱ xma̱lacnu̱niko̱cani̱t sa̱mpi̱ ni̱ li̱pa̱huanko̱lh hua̱ntu̱ xkaxmatko̱ni̱t, huata xtlahuaputunko̱y hua̱ntu̱ xacstucán nali̱laktaxtuko̱y. 3Hua̱mpi̱ quin hua̱nti̱ aya li̱pa̱huani̱tahu Cristo xli̱ca̱na̱ pi̱ natanu̱ya̱cha̱hu c-li̱pa̱xuhu quimpu̱jaxnicán anta̱ni̱ xlá̱ quinca̱ma̱jaxaputuná̱n, sa̱mpi̱ chuna̱ na̱má̱ huampalay Dios c-Li̱kalhtahuaka: “Caj xpa̱lacata quintasi̱tzi̱ tancs cuá̱ pi̱ niucxnicú̱ catitanu̱ko̱chá̱ c-li̱pa̱xuhu tíyat anta̱ni̱ xacma̱jaxaputunko̱y.” Caj xpa̱lacata̱ hua̱ntu̱ tihua̱ Dios tancs xli̱ma̱catzi̱ni̱ma̱ pi̱ xlá̱ ucxla̱ta xkalhi̱yachá̱ yuma̱ xpu̱jaxni̱ anta̱ni̱ tla̱n nata̱jaxa̱hu, hasta la̱ntla̱ tima̱lacatzúqui̱lh ca̱tiyatna, sa̱mpi̱ xli̱aktujun quilhtamacú̱ xlá̱ tlahuako̱lh xtascújut, chu̱ acxni̱ ma̱spútulh jaxli. 4Pus lacatum c-Li̱kalhtahuaka̱ tatzokni̱t xpa̱lacata yuma̱ xli̱aktujun quilhtamacú̱ la̱ntla̱ ma̱lacatzuqui̱nanko̱ni̱t, chuna̱ na̱má̱ huan: “Acxni̱ Dios tlahuako̱lh xtascújut, xli̱aktujun quilhtamacú̱ jaxli.” 5Hua̱mpi̱ a̱lacatum, anta̱ni̱ li̱chihui̱nanko̱y Dios quinatla̱tnacán hua̱nti̱ caj xlapu̱lako̱y c-desierto, antiya li̱tum chuna̱ na̱má̱ huampalay: “Ni̱ nacli̱makaxtakko̱y natanu̱ko̱y c-li̱lakati̱t tíyat anta̱ni̱ xacma̱jaxako̱lh.” 6Hua̱ tama̱ xalakmaka̱n quinatla̱tnacán hua̱nti̱ luhua pu̱lh tikaxmatko̱lh yumá̱ xtama̱lacnú̱n xla laktáxtut la̱ntla̱ tla̱n natanu̱ko̱y c-tíyat anta̱ni̱ nama̱jaxako̱y Dios, xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ lalh tanu̱ko̱chá̱ sa̱mpi̱ caj kalhakaxmatmakanko̱lh hua̱ntu̱ tima̱lacnu̱niko̱canchá̱. Hua̱mpi̱ mili̱catzi̱tcán pi̱ yuma̱ xtama̱lacnu̱n Dios chunacú̱ ma̱sta̱ma̱ pi̱ ma̱squi catu̱hua̱ quilhtamacú̱ catanu̱ko̱lh pacs hua̱nti̱ tanu̱putunko̱y yuma̱ c-xaca̱li̱pa̱xuhu tíyat anta̱ni̱ nama̱jaxako̱y xli̱stacnacán. 7Huá̱ xpa̱lacata, lhu̱huata ca̱ta̱ a̱li̱sta̱lh chuna̱ ma̱catzi̱ní̱nalh acxni̱ ma̱puhuá̱ni̱lh rey David pi̱ catzokpá̱ yuma̱ tama̱lacnú̱n hua̱ntu̱ aya xli̱sa̱huanima̱kó̱ israelitas maka̱n quilhtamacú̱ hua̱mpi̱ ni̱ ma̱tla̱ni̱ko̱lh, na̱má̱ títzokli̱ David c-Xasa̱ntujlani Li̱kalhtahuaka: “Acxni̱ huixín la̱nchiyuj quilhtamacú̱ nakaxpatniyá̱tit pi̱ huí̱ tu̱ ca̱ma̱lacnu̱niyá̱n Dios, pus ni̱ xatzáca̱t tihuaná̱tit c-minacu̱cán, huata tla̱n catlahuátit hua̱ntu̱ cca̱ma̱lacnu̱niyá̱n.” 8Hua̱mpi̱ yuma̱ xasa̱sti pu̱jaxni̱ hua̱ntu̱ li̱chihuí̱nalh rey David nia̱lh huá̱ yamá̱ li̱pa̱xuhu tíyat anta̱ni̱ Josué xtita̱tanu̱ko̱chá̱ israelitas laqui̱mpi̱ antá̱ nata̱jaxko̱y, sa̱mpi̱ lapi̱ chuná̱ xtihua̱, xli̱ca̱na̱ pi̱ Dios nia̱lh xtihuaniko̱lh pi̱ “la̱nchiyuj quilhtamacú̱” ma̱kantaxti̱niko̱y xtama̱lacnú̱n. 9Huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ la̱nchiyuj quilhtamacú̱ Dios quinca̱ma̱lacnu̱niyá̱n pu̱lactum xasa̱sti tíyat anta̱ni̱ tla̱n najaxa̱hu ma̱squi ni̱ naj tasiyuy. 10Cha̱nchu̱ xli̱pacs hua̱nti̱ antá̱ natanu̱ko̱ya̱chá̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ nali̱jaxko̱y xli̱pacs hua̱ntu̱ kalhi̱ko̱y xtascujutcán, xta̱chuná̱ la̱ntla̱ Dios jaxli̱ tama̱ xli̱aktujun quilhtamacú̱ acxni̱ tlahuako̱lh xtascújut. 11Huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ luhua juerza̱ catlahuanítit laqui̱mpi̱ tla̱n xli̱pacs quin natanu̱ya̱cha̱hu anta̱ni̱ Dios quinca̱ma̱jaxaputuná̱n, laqui̱mpi̱ ni̱tí̱ xatzáca̱t nahuán c-xnacú̱, chu̱ nakanti̱niko̱ya̱hu xlatama̱tcan xalakmaka̱n quinatla̱tnacán c-xtalakachixcuhui̱makancán acxni̱ ni̱ li̱pa̱huankolh Dios, chu̱ ni̱ ta̱tanu̱ko̱chá. 12Sa̱mpi̱ catu̱huá̱ tu̱ huan, usu li̱ma̱paksi̱y xtachihui̱n Dios, xli̱ca̱na̱ xta̱chuná̱ tu̱ xastacná̱ la̱ntla̱ kalhi̱y tlanca li̱tlihuaka, sa̱mpi̱ xlá̱ xta̱chuná̱ spada tu̱ lakapu̱tiyu̱ stacaca patx laktanu̱y hasta c-xtampu̱n quili̱stacnacán, usu quinacu̱cán hasta quinca̱toklhniya̱chá̱n anta̱ni̱ catzán li̱makcatzi̱ya̱hu tú̱ quinta̱yatcán, quinca̱ma̱lacapa̱stacayá̱n tu̱ puhuani̱tahu usu tlahuani̱tahu, lapi̱ tla̱n xquilhtzúcut kalhi̱y usu ni̱tlá̱n. 13La̱ntla̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ Dios ma̱lacatzuqui̱ko̱ni̱t, ni̱tú̱ anán pala tu̱ ta̱klhpa̱tze̱ka̱ c-xlacatí̱n; hua̱mpi̱ huá̱ pacs stalanca ucxilha̱ xli̱pacs catu̱huá̱, na̱ luhua ma̱n xlakastapu̱ quinca̱li̱ucxilhá̱n yumá̱ ti̱ quili̱macama̱xqui̱tcán cui̱nta̱. 14Nata̱laní̱n, niucxni̱ timakaxtakya̱huaya̱hu yumá̱ hua̱ntu̱ aya tzucuni̱tahu li̱pa̱huana̱hu, sa̱mpi̱ Jesús, hua̱nti̱ xCam Dios, li̱táxtulh tlanca tali̱pa̱hu pa̱li̱, tanu̱chá̱ c-akapú̱n laqui̱mpi̱ naquinca̱pa̱lacachihui̱naná̱n c-xlacati̱n Dios. 15Sa̱mpi̱ yuma̱ xapuxcu quimpa̱lijcán tla̱n naquinca̱lakalhamaná̱n, kayaj li̱catzán quintaxlajuancán, xlá̱ stalanca catzi̱y pi̱ quin ni̱ kalhi̱ya̱hu li̱tlihuaka. Cumu xlá̱ na̱ chixcú̱ latáma̱lh, catzi̱y la̱ntla̱ quin catu̱huá̱ tu̱ li̱tatoklha̱hu sa̱mpi̱ na̱ chuná̱ xlá̱ tátoklhli, hua̱mpi̱ ma̱squi chuná, niucxni̱ tláhualh tala̱kalhí̱n. 16Huá̱ xpa̱lacata acxni̱ pala tu̱ maclacasquina̱hu, ni̱ anán tamacpuhuá̱n calaktalacatzuhui̱hu laqui̱mpi̱ nasquiniyá̱tit tama̱ Quintla̱tican Dios hua̱nti̱ luhua tla̱n quinca̱catzi̱niyá̱n, quinca̱pa̱xqui̱yá̱n, quinca̱lakcatzaná̱n, laqui̱mpi̱ naquinca̱makta̱yayá̱n acxni̱ tatlaji̱ma̱hu nahuán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\