SANTIAGO 3

1Nata̱laní̱n, ni̱ luhua cha̱lhu̱hua̱ nali̱taxtuputuná̱tit la̱ lactali̱pa̱hu ma̱kalhtahuaka̱naní̱n, sa̱mpi̱ huixín lacatancs catzi̱yá̱tit pi̱ quin hua̱nti̱ ma̱siyuya̱hu xtachihui̱n Dios cuí̱ntaj quili̱tlahuatcán hua̱ntu̱ ma̱siyuya̱hu, sa̱mpi̱ quin a̱tzinú̱ luhua li̱pe̱cua̱ naquinca̱ma̱pa̱ti̱ni̱caná̱n c-xlacati̱n Dios ni̱ xahua a̱makapitzí̱n lapi̱ ni̱ xtalulóktat hua̱ntu̱ nahuana̱hu. 2Xli̱pacs quin lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ li̱akchakxta̱yaya̱hu, chu̱ tlahuaya̱hu hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n, hua̱mpi̱ lapi̱ cha̱tum niucxnicú̱ quilhpa̱tanu̱y, niucxni̱ huan hua̱ntu̱ ni̱ xli̱huánat, xli̱ca̱na̱ pi̱ tama̱ chixcú̱ makaacchá̱n kalhi̱y xtalacapa̱stacni, chu̱ catzi̱y cuí̱ntaj tlahuay xli̱pacs xlatáma̱t. 3Huixín catzi̱yá̱tit pi̱ acxni̱ tantum cahua̱yu̱ ma̱kalhnu̱ya̱hu xfreno, tu̱ tla̱n li̱ma̱lakspita̱hu, chu̱ le̱na̱hu cani̱huá̱ anta̱ni̱ quin puhuana̱hu. 4Na̱ caucxílhtit yama̱ tlanca pu̱tacutnu xala c-ta̱kaya̱huaná, ma̱squi luhua lactlanca, chu̱ ma̱squi tlihuaka u̱n tahuacaniya̱chi̱ hua̱ntu̱ snoklé̱n, caj actzu̱ timón kalhi̱y hua̱ntu̱ xli̱ma̱tla̱huani̱cán huá̱ tla̱n li̱le̱nko̱y xma̱tla̱huani̱naní̱n cani̱hua̱ anta̱ni̱ xlacán le̱mputunko̱y. 5Na̱ luhua xta̱chuná̱ qui̱taxtuy quisi̱maka̱tcán, ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ la̱ntla̱ quili̱cha̱tumi̱nicacán, huá̱ a̱tzinú̱ ni̱tú̱ xlakasi̱ sa̱mpi̱ luhua actzú̱, hua̱mpi̱ huata tlak lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ xlá̱ tla̱n tlahuay. ¡Xta̱chuná̱ qui̱taxtuy la̱ actzu̱ lhcúya̱t hua̱ntu̱ tla̱n pu̱xkoyuhuili̱y aktum tlanca ca̱quihuí̱n! 6Chu̱ tama̱ si̱máka̱t kalhi̱y tlanca xli̱tlihuaka̱ xta̱chuná̱ la̱ lam pasay tlanca lhcúya̱t. Quisi̱maka̱tcán hua̱ntu̱ kalhi̱ya̱hu c-quinquilhnicán quinca̱ma̱huani̱yá̱n hasta ma̱squi hua̱ntu̱ li̱xcájnit; ma̱squi caj pu̱lactum, chu̱ ni̱ xli̱ca̱na̱ hua̱ntu̱ quinca̱ma̱huani̱yá̱n, hua̱mpi̱ quili̱cha̱tumi̱nicacán quinca̱ma̱xcajua̱li̱yá̱n. Yuma̱ quisi̱maka̱tcán huá̱ ma̱n li̱ma̱pasi̱ko̱ni̱t clhcuya̱t akskahuiní̱ laqui̱mpi̱ na̱ xli̱pacs quilatama̱tcán nama̱xcajua̱li̱ya̱hu ma̱squi hua̱ntu̱ ni̱ li̱xcajnit xuani̱t laqui̱mpi̱ nalaktzanka̱ya̱hu. 7Chixcuhuí̱n tla̱n ma̱ma̱ntzu̱jli̱ko̱y tuhuajcuta takalhí̱n, xta̱chuná̱ la̱ntla̱ tu̱ kosko̱y ca̱u̱ní̱n, xa̱huá̱ lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ taxuataanko̱y ca̱tiyatna, na̱ chuná̱ hua̱ntu̱ lama̱kó̱ c-pupunú, chuná̱ na̱má̱ ma̱mustzu̱le̱nko̱ni̱t; 8hua̱mpi̱ tama̱ si̱máka̱t ni̱ pala cha̱tum ti̱ tla̱n xma̱mustzúhui̱lh, xlá̱ ni̱ tama̱sta̱y namakatlajacán ni̱ nahuán yama̱ lhu̱hua li̱xcajnit, li̱lakní̱n kalhi̱y hua̱ntu̱ ma̱laktzanka̱ya̱huanán. 9Xli̱ca̱na̱ pi̱ hua̱ quisi̱maka̱tcán li̱ma̱xqui̱ya̱hu ca̱cni̱ Quintla̱tican Dios acxni̱ tli̱niya̱hu, chu̱ c-quioracioncán; na̱ hua̱ li̱tum quisi̱maka̱tcán li̱huana̱hu pi̱ calacle̱nko̱lh yama̱ hua̱nti̱ si̱tzi̱niko̱ya̱hu ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ hua̱ Dios na̱ ma̱lacatzuqui̱ko̱ni̱t, huá̱ tlahuako̱ni̱t laqui̱mpi̱ nakalhi̱ko̱y hua̱ntu̱ lacuan talacapa̱stacni̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ xlá̱ kalhi̱y. 10Lacatuma quinquilhnicán anta̱ni̱ taxtuya̱chi̱ yama̱ lacuan tachihuí̱n hua̱ntu̱ li̱ma̱xqui̱ya̱hu pa̱xcatcatzínit Dios, xa̱huá̱ yama̱ lacli̱xcajnit tachihuí̱n hua̱ntu̱ cala̱huá̱ li̱aktlakaxakatli̱ko̱ya̱hu hua̱nti̱ si̱tzi̱niko̱ya̱hu. Nata̱laní̱n, quit tancs cca̱huaniyá̱n pi̱ ni̱ chuná̱ xlí̱lat. 11Caj luhua li̱huana̱ calacapa̱stáctit: c-akatum taxtunú, ¿pá̱ tla̱n taxtuya̱chi̱ xasaksi chúchut, chu̱ na̱ antiya li̱tum nataxtuya̱chi̱ xaxu̱n chúchut? 12Sa̱mpi̱ chuná̱ la̱ akatum cucata̱ ni̱ lay lá̱xux nahuán xtahuácat, na̱ ni̱ pala akatum a̱síhui̱t xtahuácat nahuán uvas, huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ aktum taxtunú anta̱ni̱ taxtuya̱chi̱ xasquija chúchut, ni̱ lay pi̱ antiya li̱tum nataxtuya̱chi̱ xaskoko chúchut. 13Lapi̱ c-milaksti̱pa̱ncán lama̱ cha̱tum hua̱nti̱ makcatzi̱cán pi̱ luhua akskálalh, pus tancs cali̱ma̱síyu̱lh xlatáma̱t hua̱ntu̱ tla̱n tlahuay laqui̱mpi̱ xli̱pacs a̱makapitzí̱n naucxilhko̱y pi̱ xli̱ca̱na̱ akskálalh, hua̱mpi̱ lapi̱ ni̱ nali̱tlanca̱catziy xtatlahu tlak xali̱huacá̱ nali̱tasiyuy xliakskálalh. 14Chi̱ hua̱ palapi̱ ma̱sta̱yá̱tit quilhtamacú̱ pi̱ naca̱makatlajayá̱n c-minacu̱cán taquiclhcatza, xa̱huá̱ tasi̱tzí̱n, xa̱huá̱ ni̱tú̱ la̱liucxilhá̱tit, chu̱ acxni̱ pala tú̱ ni̱tlá̱n tatlahu tlahuayá̱tit, huá̱ chuná̱ li̱tlahuayá̱tit sa̱mpi̱ caj huí̱ ti̱ ta̱la̱makatlajaputuná̱tit, hua̱mpi̱ tancs cca̱huaniyá̱n pi̱ ni̱ pala tzinú̱ ca̱mini̱niyá̱n tlancaj naca̱li̱makcatzi̱caná̱tit sa̱mpi̱ ni̱ chuná̱ aksti̱tum li̱ma̱kantaxti̱pá̱tit la̱ntla̱ lacasquín Dios natlahuayá̱tit xtatlahu, xa̱huá̱ ni̱ li̱latapa̱yá̱tit hua̱ntu̱ xtalulóktat. 15Chu̱ lapi̱ huí̱ ti̱ tlancaj li̱makcatzi̱cán xli̱skalala acxni̱ tlahuama̱ aktum ni̱tla̱n tatlahu, ni̱ xli̱ca̱na̱ huá̱ ma̱xqui̱ni̱t xli̱skalala Dios ti̱ huí̱ c-akapú̱n, hua̱mpi̱ u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat catzi̱nini̱t tama̱ talacapa̱stacni, huá̱ xli̱skalalacan chixcuhuí̱n, chu̱ hasta na̱ maktanu̱ni̱t akskahuiní. 16Sa̱mpi̱ anta̱ni̱ pacs la̱quiclhcatzaniko̱y, la̱taskahuiniko̱y, chu̱ la̱makasi̱tzi̱ko̱y, pus na̱ antá̱ tasiyuy hua̱ntu̱ li̱xcajnit ta̱kslokó̱n, xa̱huá̱ catu̱hua̱ ni̱ tla̱n tatlahu. 17Hua̱mpi̱ xli̱pacs hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ kalhi̱ko̱y xtalacapa̱stacni, xa̱huá̱ yama̱ tastácat hua̱ntu̱ Dios ma̱sta̱y, ni̱ chuná̱ latama̱ko̱y, huata xlacán luhua aksti̱tum le̱ma̱kó̱ xlatama̱tcán, kalhi̱ko̱y tla̱n tapuhuá̱n, tla̱n catzi̱ko̱y, cati̱huá̱ pacs lakalhamanko̱y, acxni̱ pala tú̱ huaniko̱cán, usu pala ma̱paksi̱ko̱cán xlacán li̱pa̱xuhu kalhakaxmatni̱nanko̱y, pala tú̱ ni̱tlá̱n tlahuaniko̱cán pa̱xuhua̱na̱le̱nko̱y; acxni̱ kalhchihui̱nanko̱y huanko̱y xtalulóktat, chu̱ xa̱li̱ankalhí̱n tlahuako̱y hua̱ntu̱ lacuan tatlahu. 18Xli̱pacs hua̱nti̱ li̱lakaputzama̱kó̱ pi̱ li̱pa̱xuhu, chu̱ aktziyaj calatama̱ko̱lh a̱makapitzí̱n, luhua xta̱chuná̱ qui̱taxtuniko̱y la̱mpala chama̱kó̱ hua̱ntu̱ tla̱n latáma̱t, chu̱ acxni̱ nalakchá̱n quilhtamacú̱ la̱ntla̱ namakalako̱y hua̱ntu̱ chanko̱ni̱t c-xlatama̱tcán a̱makapitzí̱n, xli̱ca̱na̱ pi̱ natasiyuy hua̱ntu̱ li̱pa̱xuhu, chu̱ aksti̱tum latáma̱t hua̱ntu̱ nakalhi̱ko̱y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\