JUAN 20

1Li̱tu̱xamatá̱ xma̱acnu̱cani̱t, luhua domingo tzi̱sa̱ acxni̱ ca̱paklhtu̱tajcú xuani̱t, María Magdalena quí̱lalh anta̱ni̱ xma̱acnu̱cani̱t Jesús. Xlá̱ úcxilhli̱ pi̱ nia̱lh antá̱ xuí̱ yama̱ chíhuix hua̱ntu̱ xli̱lakatalacani̱t tahuaxni. 2Puschí̱ huata xlá̱ takosú̱n alh anta̱ni̱ xuilako̱chá̱ Pedro, chu̱ yama̱ xli̱ma̱kalhtahuaka̱t Jesús hua̱nti̱ luhua xpa̱xqui̱y, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh: --Qui̱ma̱xtucani̱t c-lhucu̱ anta̱ni̱ xma̱acnu̱cani̱t xtiyatli̱hua Quimpu̱chinacán, chu̱ ni̱ ccatzi̱ya̱hu anta̱ni̱ le̱ncani̱t. 3Pus Pedro, chu̱ yama̱ a̱cha̱tum xli̱ma̱kalhtahuáka̱t takosú̱n taxtuko̱lh, chu̱ anko̱lh anta̱ni̱ xma̱acnu̱cani̱t Jesús. 4Acxtum xtankosnama̱kó̱ xcha̱tuycán; hua̱mpi̱ hua̱ a̱cha̱tum a̱tzinú̱ lacapala̱ tzúculh kosnán, akapú̱lalh Pedro, chu̱ xapu̱lh huá̱ cha̱lh c-lhucu. 5Acxni̱ antá̱ cha̱lh xlá̱ taquilhpú̱talh laqui̱mpi̱ tla̱n natalacanu̱y, úcxilhli̱ pi̱ antá̱ xma̱kó̱ lacti̱tzu̱ lháka̱t ca̱tiyatna, hua̱mpi̱ ni̱ tánu̱lh. 6Caj li̱puntzú̱ aya cha̱lh Simón Pedro, xlá̱ tuncán tánu̱lh c-lhucu, chu̱ na̱ ucxilhko̱lh lacti̱tzu̱ lháka̱t hua̱ntu̱ antá̱ xma̱kó̱. 7Chuj chí̱ na̱ úcxilhli̱ yama̱ lháka̱t tu̱ xli̱aktlapacani̱t Jesús, xlá̱ ni̱ antá̱ lacxtum xta̱ma̱ yama̱ lacti̱tzu̱ lháka̱t, huata tanu̱ xuili̱cani̱t, chu̱ li̱huana̱ xkapscani̱t. 8Yama̱ li̱ma̱kalhtahuáka̱t hua̱nti̱ pu̱lh xcha̱ni̱t, xlá̱ na̱ tánu̱lh c-lhucu, chu̱ acxni̱ úcxilhli̱ hua̱ntu̱ xakspulani̱t acxnicú̱ ca̱nájlalh pi̱ nia̱lh antá̱ xmá̱ xtiyatli̱hua Jesús sa̱mpi̱ xlakastakuanani̱t. 9Sa̱mpi̱ hasta acxni̱ yama̱ quilhtamacú̱ ni̱ xa̱akata̱ksko̱y hua̱ntu̱ xtatzoktahuilani̱t c-Li̱kalhtahuaka̱ anta̱ni̱ huan pi̱ Cristo hua̱nti̱ namín lakma̱xtuko̱y, pi̱ xlacasquinca̱ xlá̱ nalakastakuanán ca̱li̱ní̱n. 10A̱li̱sta̱lh yama̱ cha̱tuy li̱ma̱kalhtahuáka̱t taspitko̱lh c-chiqui̱ anta̱ni̱ xuilakó̱ a̱makapitzí̱n. 11María Magdalena taspitpi̱ c-tahuaxni̱ anta̱ni̱ xma̱acnu̱cani̱t, chu̱ antá̱ tá̱yalh c-xtanquilhtí̱n, tzúculh tasay. Cha̱nchu̱ la̱ntla̱ xtasama̱, taquilhpú̱talh laqui̱mpi̱ natalacanu̱y c-xpu̱lacni tahuaxni. 12Antá̱ ucxilhko̱lh cha̱tuy ángeles, luhua maksnapapán la̱ntla̱ xlhaka̱nanko̱ni̱t, antá̱ xuilakó̱ anta̱ni̱ xma̱mi̱cani̱t xtiyatli̱hua Jesús, cha̱tum xuí̱ anta̱ni̱ xacle̱ncani̱t Jesús, chu̱ cha̱tum anta̱ni̱ xtantu̱le̱ncani̱t. 13Yama̱ ángeles kalhasquinko̱lh: --Pusca̱t, ¿tú̱huan tasaya? --Huá̱ cli̱tasama sa̱mpi̱ le̱nca̱ Quimpu̱chinacán, chu̱ ni̱ ccatzi̱ya̱hu anta̱ni̱ li̱cha̱ncani̱t --kalhti̱ko̱lh xlá. 14Cha̱nchu̱ acxni̱ huá̱ yumá̱, talakáspitli̱ c-xka̱n, úcxilhli̱ Jesús, na̱ a̱nú̱ xyá̱; hua̱mpi̱ ni̱ lakápasli̱ lapi̱ hua̱ Jesús. 15Xlá̱ chuná̱ kalhásquilh: --Pusca̱t, ¿tú̱huan tasápa̱t? ¿Tí̱ putzápa̱t? Cha̱nchu̱ xlá̱ xpuhuán pi̱ huá̱ chixcú̱ hua̱nti̱ xmaktakalha̱ yama̱ ca̱quihuí̱n anta̱ni̱ xchanko̱cani̱t quihui, pus huá̱ chuná̱ li̱huánilh: --Catlahua̱ li̱tlá̱n, lapi̱ huix li̱pini̱ta̱ xtiyatli̱hua, pus caquihuani̱ xaní̱ li̱chipini̱ta̱ laqui̱mpi̱ nacán tiyay. 16Jesús chuná̱ huánilh yuma̱ tachihuí̱n: --¡María! Xlá̱ lacapala̱ laktalakáspitli, chu̱ c-xatachihui̱n hebreo chuná̱ huánilh: --¡Rabuni! (Yuma̱ tachihuí̱n huamputún: “Ma̱kalhtahuaka̱ná”.) 17Jesús huánilh: --Ni̱ caquixama, chu̱ ni̱ caquima̱choko, sa̱mpi̱ ni̱ ca̱chá̱n c-akapú̱n anta̱ni̱ huilachá̱ quintla̱t. Xa̱huachí̱ lacapala̱ capimpi huaniko̱ya̱ a̱makapitzi̱n quinata̱lán pi̱ quit ni̱ ca̱chá̱n c-akapú̱n anta̱ni̱ huilachá̱ Quintla̱t, na̱ huatiya̱ yama̱ hua̱nti̱ huixín na̱ Mintla̱ticán; hua̱nti̱ quit quiDios, na̱ huá̱ miDioscán huixín. 18Pus María Magdalena takosú̱n alh putzako̱y yama̱ li̱ma̱kalhtahuáka̱t, chu̱ li̱ta̱chihui̱nanko̱lh la̱ntla̱ xlá̱ xucxilhni̱t Quimpu̱chinacán, chu̱ na̱ huaniko̱lh pi̱ huá̱ xuanini̱t pacs yama̱ tachihuí̱n. 19Huatiya̱ yama̱ quilhtamacú̱ aya xtzisuama̱ domingo, xli̱ma̱kalhtahuáka̱t xtamacxtumi̱ko̱ni̱t, chu̱ luhua li̱huana̱ xcha̱ka̱xtucuko̱ni̱t má̱laccha anta̱ni̱ xtanu̱ma̱kó̱ sa̱mpi̱ luhua xpe̱cuaniko̱y xanapuxcun judíos. Hua̱mpi̱ ma̱squi ni̱tí̱ ma̱lacquí̱nilh, Jesús laktanu̱chá, íta̱t lakata̱yako̱chá̱ anta̱ni̱ xuilakó̱, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh: --Aktziyaj catahuilátit. 20Acxni̱ huá̱ yumá̱, ma̱siyuniko̱lh xmacaní̱n, chu̱ xta̱pá̱n. Xlacán luhua xli̱ca̱na̱ pa̱xuhuako̱lh acxni̱ ucxilhko̱lh Quimpu̱chinacán. 21Xlá̱ huanipalako̱lh: --Aktziyaj catahuilátit. Xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quimacamini̱t Quintla̱t laqui̱mpi̱ nacli̱chihui̱nán xtachihuí̱n, pus na̱ chuná̱ chú̱ quit cca̱maca̱ná̱n laqui̱mpi̱ naquili̱chihui̱naniyá̱tit quintachihuí̱n. 22Acxni̱ huá̱ yumá̱, jalhmani̱ko̱lh c-xokspuncán, na̱ chuná̱ huaniko̱lh: --¡Camaklhti̱nántit huixín xli̱tlihuaka Espíritu Santo! 23Hua̱nti̱ huixín nahuaniyá̱tit pi̱ xli̱ca̱na̱ Dios ma̱tzanka̱naniko̱ni̱t xtala̱kalhi̱ncán, cacatzi̱ko̱lh pi̱ xli̱ca̱na̱ tama̱tzanka̱naniko̱ni̱t nahuán, chu̱ hua̱nti̱ chuná̱ nahuaniyá̱tit pi̱ chunacú̱ kalhi̱ko̱y xtala̱kalhi̱ncán, na̱ chunacú̱ kalhi̱ma̱kó̱ nahuán. 24Acxni̱ Jesús tasiyuniko̱lh xli̱ma̱kalhtahuáka̱t, cha̱tum hua̱nti̱ xuanicán Tomás, chu̱ xli̱ma̱pa̱cuhui̱ko̱y Gemelo, xlá̱ ni̱ antá̱ lacxtum xta̱huilakó̱ a̱makapitzí̱n. 25Acxni̱ xlá̱ chilh, li̱ta̱chihui̱naniko̱lh la̱ntla̱ xucxilhko̱ni̱t xastacná̱ Quimpu̱chinacán, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh: --Xli̱ca̱na̱ cucxilhni̱tahu xastacná̱ Quimpu̱chinacán. Hua̱mpi̱ Tomás chuná̱ kalhti̱ko̱lh: --Quit ni̱ pala tzinú̱ cca̱najlay, chu̱ ni̱ cactica̱nájlalh hasta acxni̱ ma̱n quilakastapu nacli̱ucxilha̱ antá̱ c-xmacán la̱ntla̱ ta̱pa̱lhtucucani̱t. 26Cha̱nchu̱ li̱mixtujún, xli̱ma̱kalhtahuaka̱t Jesús xtamacxtumi̱palako̱ni̱t c-aktum chiqui, hua̱mpi̱ chú̱ na̱ xmaktastokni̱t Tomás. Chu̱ ma̱squi li̱huana̱ xcha̱ka̱xtucucani̱t má̱laccha, Jesús tanu̱chá, íta̱t ta̱yaniko̱lh, chu̱ acxni̱ xakatliko̱lh chuná̱ huaniko̱lh: --Aktziyaj catahuilátit. 27Huánilh tuncán Tomás: --Cumu huix ni̱ luhua ca̱najla̱ pala quit clama̱ xastacná, pus chú̱ cali̱ta̱ mimacán, chu̱ catamacanu̱ u̱nú̱ anta̱ni̱ quili̱makaxtokocani̱t clavos, chu̱ na̱ catamacanu̱pala̱ mimacán c-quinta̱pá̱n anta̱ni̱ quinta̱pa̱lhtucucani̱t; nia̱lh taji̱ cali̱aklhu̱huá̱tnanti, huata xatlá̱n caca̱najla. 28--¡Xli̱ca̱na̱, huix Quimpu̱chiná, chu̱ quiDios! --kalhtí̱nalh Tomás. 29Jesús huánilh: --Tomás, la̱nchú̱ huix ca̱najla̱ sa̱mpi̱ ucxilhni̱ta̱ pi̱ xli̱ca̱na̱ clama̱ xastacná, hua̱mpi̱ a̱tzinú̱ luhua li̱pa̱xuhu nalatama̱ko̱y hua̱nti̱ naquinca̱najlaniko̱y, chu̱ naquili̱pa̱huanko̱y ma̱squi niucxni̱ quiucxilhko̱ni̱t nahuán. 30Lhu̱hua lactlanca tascújut hua̱ntu̱ tlahuani̱t Jesús c-xlacati̱ncan xli̱ma̱kalhtahuáka̱t, hua̱mpi̱ ni̱ pacs tatzokni̱t u̱nú̱ c-libro. 31Hua̱mpi̱ yuma̱ hua̱ntu̱ lacsacxtucani̱t laqui̱mpi̱ natzokcán, chuná̱ tzokcani̱t laqui̱mpi̱ huixín, hua̱nti̱ nali̱kalhtahuakayá̱tit, luhua naca̱najlayá̱tit pi̱ Jesús hua̱ xCam Dios, xa̱huachí̱ hua̱ Cristo hua̱nti̱ xma̱lacnu̱cani̱t laqui̱mpi̱ naquinca̱lakma̱xtuyá̱n, chu̱ pu̱tum hua̱nti̱ nali̱pa̱huanko̱y nakalhi̱ko̱y yama̱ latáma̱t hua̱ntu̱ niucxni̱ laksputa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\