SAN LUCAS 4

1Acxni̱ Jesús ta̱kmunuko̱lh luhua xli̱taxajni̱t Espíritu Santo, chu̱ táca̱xli̱ c-xquilhtu̱n kalhtu̱choko̱ hua̱ntu̱ xuanicán Jordán, chu̱ antá̱ álh c-desierto anta̱ni̱ ni̱tí̱ lama̱, sa̱mpi̱ chuná̱ ma̱puhuá̱ni̱lh Espíritu Santo natlahuay. 2Antá̱ xlama̱chá̱ ti̱puxam quilhtamacú̱ xacstu, chu̱ ni̱tú̱ huá̱yalh, hua̱mpi̱ tzúculh tzincsa. Minchá̱ akskahuiní, chú̱ tzúculh toklha, 3chu̱ chuná̱ huánilh: --Lapi̱ xli̱ca̱na̱ huix xCam Dios, pus chú̱ catiya̱ yuma̱ chíhuix, chu̱ cali̱ma̱paksí̱nanti̱ laqui̱mpi̱ caxtala̱nchuj cahuá̱. 4Jesús chuná̱ kálhti̱lh: --Nac Li̱kalhtahuaka̱ chuná̱ tatzoktahuilani̱t huan: ‘Ni̱ luhua caj xma̱n xlí̱huat catili̱latáma̱lh cha̱tum, pus na̱ luhua xlacasquinca̱ nali̱latama̱y a̱ma̱ xtachihui̱n Dios hua̱ntu̱ xlá̱ li̱ma̱paksi̱y.’ 5A̱li̱sta̱lh yama̱ akskahuiní̱ tá̱alh c-aktum tlanca ka̱stí̱n, chu̱ antá̱ caj puntzú̱ ma̱ucxílhni̱lh xli̱pacs lactlanca ca̱chiquí̱n hua̱ntu̱ huilakó̱ catuxá̱huat, chu̱ xli̱pacs la̱ntla̱ tu̱ kalhi̱ko̱y li̱lakáti̱t, chu̱ hua̱ntu̱ xtapalh tumi̱n. 6Antá̱ yama̱ akskahuiní̱ chuná̱ huánilh: --Xli̱pacs yuma̱ lactlanca pu̱ma̱paksí̱n hua̱ntu̱ ucxílhpa̱t, quit quima̱xqui̱cani̱t, chu̱ na̱ chuná̱ ckalhi̱y li̱ma̱paksí̱n, chu̱ tla̱n nacmacama̱xqui̱y hua̱nti̱ quit chuná̱ nacpuhuaniy. 7Pus hua̱ pala pi̱ xquilakataquilhpu̱ta, chu̱ naquilakachixcuhui̱ya̱ la̱ mimpu̱chiná, pacs milá nahuán yumá̱. 8Hua̱mpi̱ Jesús chuná̱ kálhti̱lh: --Huix akskahuiní luhua xli̱ca̱na̱ catlahua̱ li̱tlá̱n caquintapa̱nu̱ni, sa̱mpi̱ c-xtachihui̱n Dios hua̱ntu̱ tatzokni̱t c-Li̱kalhtahuaka̱ chuná̱ huan: ‘Xma̱n hua̱ Mimpu̱china Dios nalakataquilhpu̱taya, chu̱ na̱ xma̱n huá̱ hua̱nti̱ nalakachixcuhui̱ya.’ 9A̱li̱sta̱lh li̱tum yama̱ akskahuini̱ tá̱alh Jesús c-xaca̱chiqui̱n Jerusalén, chu̱ antá̱ ta̱tahuácalh c-xaksti̱n xatorre tlanca templo, chu̱ chuná̱ huánilh: --Pus hua̱ lapi̱ xli̱ca̱na̱ huix xCam Dios, u̱nú̱ lhkan catamákuasti̱ hasta ca̱tu̱tzú̱. 10Sa̱mpi̱ c-xtachihui̱n Dios hua̱ntu̱ tatzoktahuilani̱t c-Li̱kalhtahuaka̱ chuná̱ huan: ‘Dios nama̱paksi̱ko̱y xángeles pi̱ nacui̱ntajtlahuayá̱n. 11Xlacán lacapala̱ nali̱chipapa̱xtokko̱yá̱n xmacancán laqui̱mpi̱ mintantú̱n ni̱mpala aktum chíhuix nali̱akchakxa.’ 12Jesús tuncán kálhti̱lh: --Hua̱mpi̱ na̱ luhua mili̱cátzi̱t pi̱ hua̱ntu̱ tatzoktahuilani̱t xtachihui̱n Dios, na̱ chuná̱ huan: ‘Niucxni̱ caj chunatá̱ cali̱kalhakamánanti̱ Mimpu̱china Dios laqui̱mpi̱ natlahuay hua̱ntu̱ huix lacasquina catláhualh mintapa̱xuhuá̱n hua̱ntu̱ ni̱ pala tzinú̱ mini̱niyá̱n.’ 13Pus acxni̱ yama̱ akskahuiní̱ nia̱lh cátzi̱lh xatú̱ luhua natili̱tlahuaniy tatoklhni Jesús, pus huata xatlá̱n caj tatampú̱xtulh, chu̱ luhua maka̱s quilhtamacú̱ lacatzá̱lalh, chu̱ nia̱lh tzáksalh laqui̱mpi̱ nama̱tlahui̱y tala̱kalhí̱n. 14Acxni̱ Jesús qui̱táspitli̱ c-desierto, álh c-xatiyat Galilea, hua̱mpi̱ luhua xli̱ca̱na̱ xkalhi̱y xli̱tlihuaka Espíritu Santo, chu̱ cani̱huá̱ lacatum c-xli̱ca̱tlanca̱ yama̱ tíyat xli̱chihui̱nancán xtascújut hua̱ntu̱ xlá̱ xtlahuay. 15Cani̱huá̱ anta̱ni̱ xchá̱n actzu̱ ca̱chiquí̱n, xtanu̱ya̱chá̱ c-xpu̱kalhtahuakacan judíos, chu̱ xli̱xakatli̱ko̱y tachixcuhuí̱tat xasa̱sti xtapaksi̱t Dios, chu̱ xli̱pu̱tum hua̱nti̱ xkaxmatniko̱y luhua xli̱pa̱xuhuako̱y hua̱ntu̱ xuan. 16Ni̱ li̱maka̱s Jesús álh paxia̱lhnán c-Nazaret, hua̱ yama̱ xca̱chiquí̱n anta̱ni̱ xlá̱ cstacni̱tanchá. Cha̱nchu̱ hua̱ la̱ntla̱ta tali̱smaní̱n, acxni̱ cha̱lh quilhtamacú̱ sábado, acxni̱ ni̱tí̱ cscuja judíos, xlá̱ tánu̱lh c-xpu̱kalhtahuakacan judíos. Caj li̱puntzú̱ álh ta̱yay calacán laqui̱mpi̱ nali̱kalhtahuakay xtachihui̱n Dios hua̱ntu̱ tatzokni̱t c-Li̱kalhtahuaka. 17Pus xmaktakalhna sinagoga má̱xqui̱lh mactum libro hua̱ntu̱ xtzokni̱t xamaka̱n profeta Isaías, chu̱ acxni̱ ma̱lakapítzilh, luhua antá̱ ma̱nóklhulh anta̱ni̱ chuná̱ tatzokni̱t: 18“Hua̱ cspiritu Quimpu̱chinacán huí̱ c-quilatáma̱t, huachá̱ quili̱lacsacuíli̱lh laqui̱mpi̱ nacli̱xakatli̱ko̱y hua̱nti̱ lakli̱ma̱xkaní̱n yama̱ li̱pa̱xuhu xasa̱sti xtama̱catzi̱ní̱n. Na̱ luhua huá̱ quili̱macamini̱t laqui̱mpi̱ nacuaniko̱y pi̱ huí̱ xlaktaxtutcán hua̱nti̱ xta̱chuná̱ la̱ tachí̱n lama̱kó̱ caj xpa̱lacata xtala̱kalhi̱ncán, chu̱ na̱ chuna li̱tum laqui̱mpi̱ nacma̱lacahua̱ni̱ko̱y hua̱nti̱ lakatzí̱n lama̱kó̱, chu̱ laqui̱mpi̱ tla̱n nacma̱laktaxti̱ko̱y hua̱nti̱ ma̱catzajuani̱ma̱ko̱ca̱. 19Quit luhua quimacamini̱t laqui̱mpi̱ nacmakapa̱xuhuako̱y tachixcuhuí̱tat sa̱mpi̱ nacuaniko̱y la̱ntla̱ Dios xli̱ca̱na̱ lakalhamanko̱y.” 20Acxni̱ li̱kalhtahuakako̱lh yama̱ tachihuí̱n ma̱lakachúhualh libro, chu̱ macamá̱xqui̱lh chixcú̱ hua̱nti̱ antá̱ xmakta̱yani̱nán c-pu̱kalhtahuaka, titahui̱. Hua̱mpi̱ cumu xli̱lhu̱hua hua̱nti̱ antá̱ xuilakó̱ luhua cacs xlaklaca̱nko̱ni̱t, 21puschí̱ tzúculh huaniko̱y: --Chiyú̱ luhua c-milacati̱ncán kantaxtuni̱t yuma̱ xtachihui̱n Dios hua̱ntu̱ quit cca̱li̱kalhtahuakanini̱tán. 22Xli̱pacs hua̱nti̱ xkaxmatnima̱kó̱ xtachihuí̱n luhua xli̱ca̱na̱ xlakati̱ko̱y hua̱ntu̱ xuan, chu̱ lanaj xli̱lacahuanko̱y sa̱mpi̱ yama̱ xtachihuí̱n hua̱ntu̱ xlá̱ xuan luhua xli̱ca̱na̱ tla̱n. Hua̱mpi̱ makapitzí̱n luhua caj xli̱aklhu̱hua̱tnanko̱y, chu̱ chuná̱ xla̱huaniko̱y: --¿Lá̱ntla̱ lay yumá? ¿Pa̱ ni̱ hua̱ yuma̱ xcam quili̱ta̱chiquican José? 23Jesús chuná̱ huaniko̱lh yama̱ chixcuhuí̱n: --Quit ccatzi̱y pi̱ ni̱ anán tamacpuhuá̱n huixín naquihuaniyá̱tit yama̱ hua̱ntu̱ chuná̱ huan: ‘Huix hua̱nti̱ tla̱n cuchi̱nana, pus chú̱ na̱ cacuchí̱canti̱ miacstu lapi̱ tla̱n.’ Chu̱ na̱ chuna li̱tum naquihuaniyá̱tit: ‘Quin ckaxmatni̱tahu la̱ntla̱ mat tlahuani̱ta̱ lactlanca tascújut c-Capernaum, pus lapi̱ xli̱ca̱na̱, chiyú̱ na̱ chuná catlahua̱ u̱nú̱ c-minca̱chiquí̱n lapi̱ tla̱n.’ 24Xlá̱ chunacú̱ xchihui̱nama̱, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh: --Luhua xli̱ca̱na̱ cca̱huaniyá̱n, pi̱ luhua tuhua naqui̱taxtuniy cha̱tum profeta hua̱nti̱ li̱chihui̱nama̱ xtalacapa̱stacni Dios pala xli̱ca̱na̱ nali̱pa̱huamputunko̱y ti̱ xala c-xca̱chiquí̱n yama̱ tachihui̱n hua̱ntu̱ quilhuama̱. 25Xa̱huachí̱ luhua caj calacapa̱stáctit pi̱ na̱ chuná̱ akspúlalh xamaka̱n profeta Elías acxni̱ u̱nú̱ c-quintiyatcan Israel luhua aktutu ca̱ta a̱íta̱t ni̱ pala tzinú̱ milh se̱n, chu̱ lalh tlanca tatzíncstat la̱ntla̱ c-xli̱ca̱tlanca̱ u̱nú̱ c-quintiyatcán, chu̱ antá̱ xlama̱kó̱ lhu̱hua lacchaján hua̱nti̱ xni̱makanko̱ni̱t xchixcucán, xlacán luhua li̱pe̱cua̱ xpa̱ti̱ma̱kó̱, sa̱mpi̱ ni̱ xkalhi̱koy hua̱ntu̱ nahuako̱y. 26Hua̱mpi̱ Dios ni̱tú̱ li̱ma̱páksi̱lh Elías pi̱ naán makta̱yako̱y a̱ma̱ lacchaján xala c-Israel, pus huata Dios ma̱lakácha̱lh Elías anta̱ni̱ cha̱tum pusca̱t pu̱huani̱ní̱ xuilachá̱ c-actzu̱ chuchutsipi̱ huanicán Sarepta c-xtama̱paksi̱n Sidón. 27Na̱ chuna li̱tum calacapa̱stáctit acxni̱ xlama̱ xamaka̱n profeta Eliseo, anta li̱tum c-Israel xlama̱kó̱ lhu̱hua chixcuhuí̱n hua̱nti̱ xkalhi̱ko̱y yama̱ luhua li̱xcajnit tzitzi huanicán lepra, hua̱mpi̱ yama̱ Eliseo ni̱ pala cha̱tum ma̱pacsako̱lh yama̱ ta̱tatlaní̱n, pus huata xlá̱ ma̱pácsalh xma̱n cha̱tum chixcú xuanicán Naamán luhua xala makat tíyat hua̱ntu̱ huanicán Siria. 28Acxni̱ chuná̱ tikaxmatko̱lh yuma̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ xlá̱ xquilhuama̱, hua̱nti̱ xtamakstokko̱ni̱t c-pu̱kalhtahuaka̱ luhua li̱pe̱cua̱ tzúculh si̱tzi̱ko̱y. 29Lacapala̱tnanko̱lh, chipako̱lh Jesús, chu̱ titamacaxtuko̱lh c-xquilhapa̱n ca̱chiquí̱n anta̱ni̱ xuí̱ c-xuástat laqui̱mpi̱ antá̱ nama̱makuasi̱ko̱y, chu̱ laqui̱mpi̱ chuná tla̱n namakni̱ko̱y. 30Hua̱mpi̱ Jesús titáxtulh, xlá̱ laksti̱pa̱tanu̱ko̱lh xli̱lhu̱hua̱ chixcuhuí̱n, antá̱ akxtakya̱huako̱lh, chu̱ álh. 31A̱li̱sta̱lh Jesús cha̱lh c-xaca̱chiqui̱n Capernaum antá̱ c-xatiyat Galilea. Maktum quilhtamacu̱ sábado, acxni̱ pacs judíos jaxko̱y, xlá̱ álh li̱akchihui̱nán xtachihui̱n Dios c-xpu̱kalhtahuakacan judíos tu̱ xuí̱ antá. 32Na̱ lhpipak xli̱lacahuanko̱y hua̱nti̱ xkaxmatnima̱kó̱ xtama̱siyún, sa̱mpi̱ pacs tu̱ xma̱siyuniko̱y, chuná̱ xuaniko̱y xta̱chuná̱ la̱ntla̱ ti̱ xli̱ca̱na̱ kalhi̱y li̱ma̱paksí̱n. 33Anta̱ni̱ pu̱tum xtamakstokko̱ni̱t tachixcuhuí̱tat hua̱nti̱ xkaxmatnima̱kó̱ xtachihui̱n Jesús, na̱ antá̱ xuí̱ cha̱tum chixcú̱ hua̱nti̱ xma̱xcajua̱li̱nini̱t xtalacapa̱stacni cspiritu akskahuiní. Xlá̱ chuná̱ quilhánilh: 34--Huix, Jesús xala c-Nazaret, ¿tú̱ xpa̱lacata quinca̱laksoka̱li̱ya̱ anta̱ni̱ quin clama̱hu? ¿Pa̱ huix caj tani̱ta quinca̱ma̱sputuya? Catlahua̱ li̱tlá̱n caquinca̱makáxtakti, chu̱ ni̱tú̱ caquinca̱tlahuani, sa̱mpi̱ quin cca̱lakapasá̱n, xa̱huachí̱ quin ccatzi̱ya̱hu pi̱ huix hua̱nti̱ Dios lacsacni̱t laqui̱mpi̱ nascujnaniya. 35Jesús kálhti̱lh yama̱ cspiritu akskahuiní, chu̱ chuná̱ huánilh: --¡Cakátxtakti; xa̱huachí̱ cataxtuni̱ tama̱ chixcú! Yama̱ cspiritu akskahuiní li̱ca̱tálalh yama̱ chixcú, chu̱ li̱ca̱tálalh ca̱tiyatna, chu̱ la̱ntla̱ pu̱tum xucxilhma̱kó̱ makáxtakli̱ yama̱ chixcú, hua̱mpi̱ ni̱ pala tzinú̱ xma̱sipá̱ni̱lh. 36Xli̱pacs hua̱nti̱ ucxilhma̱kó̱, pe̱cuanko̱lh, chu̱ chuná̱ xla̱huaniko̱y: --¿Xatú̱ ya̱ li̱tlihuaka cahuá̱ kalhi̱y xtachihuí̱n? Pus tama̱ chixcú̱ ma̱paksi̱ko̱y cspiritucan akskahuiní, chu̱ cumu xlá̱ kalhi̱y li̱tlihuaka̱ xlacán tuncán taxtuko̱y. 37Yama̱ lactlanca li̱ca̱cni tascújut tu̱ xtlahuay Jesús cani̱huá̱ xli̱chihui̱nancán c-xli̱ca̱tlanca̱ yama̱ tíyat. 38Acxni̱ chu̱ táxtulh Jesús cpu̱kalhtahuaka̱ álh c-xchic Simón Pedro. Hua̱mpi̱ xpu̱tiya̱tzi Simón xta̱tatlay, luhua palha lhcúya̱t xuani̱t, puschí̱ squiniko̱lh li̱tlá̱n Jesús pi̱ xlá̱ cama̱pácsalh. 39Xlá̱ laktalacatzúhui̱lh, taquilhpú̱talh ca̱tu̱tzú̱ anta̱ni̱ xlá̱ xmá̱, chu̱ huánilh yama̱ tajátat pi̱ camakáxtakli. Chu̱ xli̱ca̱na̱ yama̱ lhcúya̱t lacapala̱ makáxtakli. Yama̱ pusca̱t la̱li̱huán tá̱qui̱lh, chu̱ xlá̱ tzúculh ca̱xtlahuay lí̱huat hua̱ntu̱ nata̱li̱huako̱y. 40Acxni̱ chú̱ aya xtzanka̱y chichiní, xli̱pacs hua̱nti̱ xkalhi̱y xta̱tatlaní̱n, ma̱squi pala tú̱ tajátat xkalhi̱y, hua̱mpi̱ li̱miniko̱lh anta̱ni̱ xuí̱ Jesús. Xlá̱ li̱acchipako̱lh xmacán cha̱tunu, chu̱ chuná̱ pacs ma̱pacsako̱lh. 41Hua̱mpi̱ na̱ chuna li̱tum lhu̱hua̱ ta̱tatlaní̱n xma̱pacsako̱y hua̱nti̱ xkalhikoy cspiritu akskahuiní. Makapitzí̱n acxni̱ xtamacataxtuy ti̱ xpa̱laktaju̱ko̱ni̱t, xtzucuy ca̱tasako̱y, chu̱ chuná̱ xuaniko̱y: --¡Huix xCam Dios! Hua̱mpi̱ Jesús xma̱quilhcacsako̱y, chu̱ ni̱ xma̱xqui̱ko̱y talacasquín nachihui̱nanko̱y, sa̱mpi̱ xlacán xcatzi̱ko̱y pi̱ Jesús xli̱ca̱na̱ hua̱ Cristo hua̱nti̱ xmini̱t lakma̱xtuko̱y tachixcuhuí̱tat. 42Li̱cha̱lí̱, acxni̱ titzúculh ca̱xkakay, Jesús álh c-xquilhapa̱n a̱ma̱ ca̱chiquí̱n anta̱ni̱ luhua ca̱tze̱k, hua̱mpi̱ cumu lhu̱hua̱ hua̱nti̱ xputzama̱kó̱, juerza lakcha̱nko̱lh anta̱ni̱ xlá̱ xcha̱ni̱t, chu̱ luhua juerza̱ xuanima̱kó̱ pi̱ catachókolh antá, chu̱ ni̱ caalh a̱lacatanuj ca̱chiquí̱n. 43Hua̱mpi̱ Jesús chuná̱ huaniko̱lh: --Hua̱mpi̱ na̱ chuna li̱tum luhua xlacasquinca̱ quit nacán li̱xakatli̱ko̱y a̱makapitzí̱n hua̱nti̱ huilakó̱ alacatanuj ca̱chiquí̱n yuma̱ luhua li̱pa̱xuhu xtachihui̱n Dios la̱ntla̱ xlá̱ ma̱tzuqui̱putún xasa̱sti xtapáksi̱t ca̱tuxá̱huat, sa̱mpi̱ luhua caj xma̱n hua̱ tama̱ quintascújut xlá̱ quili̱macamini̱t. 44Pus chuná̱ Jesús xlatla̱huán, xli̱akchihui̱nampu̱lay xtachihui̱n Dios xli̱pacs c-xpu̱kalhtahuakacan judíos hua̱ntu̱ xuilakó̱ yama̱ c-lactzu̱ ca̱chiqui̱n hua̱ntu̱ xma̱paksi̱ko̱y xamunicipio Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\