1 STORI 5:14

14Tumbuna bilong ol dispela lain em Abihail, pikinini bilong Huri. Na Huri em i pikinini bilong Jaroa na Jaroa em i pikinini bilong Gileat na Gileat em i pikinini bilong Maikel na Maikel em i pikinini bilong Jesisai na Jesisai em i pikinini bilong Jado na Jado em i pikinini bilong Bus.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More