1 CORINTIOS 11

1Kʼamakʼatʼik yu ikmakay ni kitʼin, vachu va chuncha tacha kitʼin ikmakay yu masuy ni Cristo. 2Ayaj ox klhilay yu makʼayatʼik. Va kilapastakʼau ni kitʼin y tachun yu makʼayatʼik va tacha kitʼin klamalaniu. 3Klamakʼatsaniputunau ni Cristo yucha xaʼaqtsul tachun ni joʼakna, yu joʼati yucha xaʼaqtsul ni xanati, y yu Dios va xaʼaqtsul ni Cristo. 4Tejkan matichun joʼati skʼin Dios u laqputeʼey ixchivinti Dios y aqtanuy ixʼaqtanuti yucha mamaxaniy yu xaʼaqtsul. 5Incha matichun xanati skʼin Dios u laqputeʼey ixchivinti Dios y jantu laqpapaqakan ex vachuʼ mamaxaniy yu xaʼaqtsul. Va tacha valiʼiy kaʼaqsikʼokal. 6Incha qayntaun xanati jantu laqpapaqakan tejkan skʼin Dios u laqputeʼey ixchivinti ex apalay ox kaval kaʼaqsijkal. Incha matichun xanati lhimaxanan kaʼaqsijkal ex kalaqpapaqakal. 7Ni joʼati jantu lay laqpapaqakan tejkan skʼin Dios u laqputeʼey ixchivinti. Ixjatsukunti masuy ixʼayaxtu ni Dios y ixjatsukunti ni xanati masuy ixʼayaxtu ni joʼati. 8Yu pʼunaj joʼati jantu kaminchal kun xanati. Va yu xanati minchal kun yu joʼati. 9Dios jantu kamakal ni joʼati para yu xanati, va makal ni xanati para ni joʼati. 10Xlhiyucha yu xanati maqskʼiniy kalaqpapaqakal tejkan skʼin Dios u laqputeʼey ixchivinti. Chuncha la ixʼaqtsul tasuy ni lhichimoʼokan, mas ixmayulnin Dios talaqtsʼin. 11Lamaqskʼiniyau la ketsukuntikʼan kun Cristo, ni joʼati maqskʼiniy yu xanati, vachu yu xanati maqskʼiniy ni joʼati. 12Tacha yu xanati minachal kun yu joʼati, vachu yu joʼati minachal kun yu xanati. Tachun yu alin va si kun Dios minachal. 13Uxiknankʼan kapʼastʼaktʼik incha ox kaskʼil Dios qayntaun xanati mas jantu kalaqpapaqakal. 14Klalhisakmiyau incha meʼemankʼan jantu lay malaʼasiyatʼik ni va lhimaxan incha va katsukul malaʼayan ixʼaji qayntaun joʼati. 15Pero qayntaun xanati yucha ox toʼoyakan incha malaʼayay ixʼaji. Yucha ixmaqxtaqnika kalhitsukul la ay ixʼaji para kalhilaqpaxtaqkal la ixʼaqtsul. 16Tachun yu aniy, incha alin matichun lapanaki yu lhilakchivinputun, yucha tsʼanqay kakʼatsal ni va chuncha kimputsukkʼan. Chuncha junita mas va toʼoxtaycha tataqxtoʼa ixlapanakni Dios. 17Jantu klhiʼachantajuy por yu makʼayatʼik tejkan tʼaqxtʼoqyatʼik. Mas naunatʼik ox kaxajchal, jantu ox xajachipitik. 18Pʼunaj klajunau yu kintajuniy lati lapanakni. Tanajun ni tʼapʼutʼilhiyatʼik tejkan tʼaqxtʼoqyatʼik tacha ixlapanakni Dios. Lati yu kintajuniy, kitʼin klhakapuʼan. 19Laqsaval maqskʼiniy katʼalaqlvaqtʼik. Va chuncha lay katasul taʼayuʼuncha yu laqsaval tatijuyanal kun Dios. 20Tejkan chʼantaun tʼaqxtʼoqyatʼik para kʼaʼutʼik ixpupastakʼan ixlhinin Cristo, jantucha yucha pʼastʼakʼatʼik. 21Tejkan aqtʼayniyatʼik ixʼuka, lati niman tapʼulʼan unan ixvaytkʼan yu talhimin. Jantu talatʼaʼuy yu alati. Ex chuncha lati tachavajtayay y lati tus tataʼapʼay. 22¿Jantu kʼalhitsʼukʼutʼik minchaqakʼan taʼan kavayntʼik y kaʼoqtʼik? ¿Valiʼiycha jantu tʼoʼoyayatʼik ixlapanakni Dios y jalakmamaxaniyatʼik yu jantu tuʼuchun katalhitsukul? ¿Tisuncha klajunaucha? Jantu tsʼuniy klhiʼachantajuy por yu makʼayatʼik. 23Kitʼin klaqaʼil ni chivinti yu naul ni Cristo y vachuʼ klajunchoqoo uxiknankʼan, yu najun inchine. Ni anchanu putsʼisni tejkan maqxtaqkal ni Jalhachimoʼonu Jesús, yucha chʼapal ni pan. 24Va xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios, ex laqcheʼel, va naul: “Kalaʼaʼitʼik y kaʼutʼik. Yu aniy va kilakatunaj yu laqcheʼekan por uxiknankʼan. Chuncha kʼamakʼatʼik para kilapastakvi ni kitʼin.” 25Vachu tejkan tavaynʼolcha, chʼapal ni vaso. Va naul: “Yu aniy vaso masuy ni Dios va taun sastʼi chivinti jatʼatamakajun ixlapanakni por kijakʼalna. Va tavanancha kaʼoqtʼik, kʼamakʼatʼik para kilapupastakvi.” 26Ex chuncha mas va tavanancha uyatʼik ni anchanu pan y otʼatʼik yu tajuy laka vaso, va masuyatʼik ixlhinin ni Jalhachimoʼonu Jesucristo tus kaminchoqoyaʼ. 27Taʼayuʼ yu uy ni anchanu pan y otʼa yu tajuy laka vaso yu lhichiviniy ni Jalhachimoʼonuʼ, incha uy tacha valiʼiy vayti kaval ex yucha taukʼaniyachal taun laqtaqal por jantu lhiʼajin ixjakʼalna ali ixlakatunaj ni Cristo. 28Pero qayntamin maqskʼiniy kapʼastʼakʼelatʼik incha jantu maqtʼalaʼalhininatʼik. Ex lay kʼaʼutʼik ni pan y kaʼoqtʼik yu tajuy laka vaso. 29Pero incha uyatʼik y otʼatʼik y jantu makʼayatʼik kuenta ixlakatunaj ni Jalhachimoʼonu Jesucristo, ex meʼemankʼan mukʼanikʼanatʼik laqtaqal por yu makʼayatʼik. 30Xlhiyucha uxiknankʼan lati tʼaʼanʼayatʼik y lati tatsʼanqaniy tapʼasta y lati tanitacha. 31Incha puxkaulaqtsʼinkanau keʼemankʼan ex Dios jantu kintamukʼaniyan laqtaqal. 32Ni Jalhachimoʼonu kintapuxkaulaqtsʼinan y kintaxtaqniyan maqanlqajnati. Ex chuncha jantu kalaqaʼiu maqanlqajnati chʼantaun kun yu xalapanakni aniy lakamunukpaʼ. 33Ex chuncha, ketʼalaqaunin, tejkan katʼaqxtʼoqtʼik vaynin kalapʼakxantʼik. 34Incha alin matichun yu chavaniy, kavaynʼelal la ixchaqaʼ para Dios jantu kataxtaqnin maqanlqajnati tejkan tʼaqxtʼoʼatʼik. Yu alati axtoqnuʼ kaklaqlaʼoxiyaʼ tejkan kajkʼananta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\