1 CORINTIOS 3

1Ex chuncha, ketʼalaqaunin, kitʼin jantu lay kaklaxaqalau tacha lapanakni yu ox tamispay ni Espíritu Santo. Maqskʼiniy kaklaxaqalau tacha valiʼiy lapanakni. Uxiknan la metsukuntikʼan kun Cristo va tacha lakstʼuniy jasʼatʼan untʼatʼik yu jantukaʼ maqan tatsukuy. 2Klaxaqalau kun chivinti yu jantu lhitaʼay kaval, va tacha ixmatsʼikʼika lakatʼuniy jasʼatʼa. Jantu kaklaxtaqniu jatapastakʼati yu tacha pʼays vakax. Va klalaqtsʼiu tacha jantukaʼ lay kʼalaʼaʼitʼik. 3Vananaj chun layatʼik tacha yu valiʼiy lapanakni. Vananaj laʼakchʼipʼiniyatʼik y lalaqʼaymayatʼik. Vananaj tʼiʼukxuntʼayayatʼik tacha talay yu valiʼiy lapanakni. 4Qayntaun najun: “Kitʼin chʼantaun kunita kun Pablo.” Aqayntaun najun: “Kitʼin chʼantaun kunita kun Apolos.” Ex chuncha tʼalaktʼilhitʼik tacha talay yu valiʼiy lapanakni. 5¿Ex taʼayucha ni Pablo? ¿Taʼayucha ni Apolos? Vamun iktapatsaniyau Dios para kʼalhakʼapʼupʼintʼik. Kintaxtaqnin siya tumpaj kilhitapatskʼan ni Dios. 6Tejkan klalaqputeʼeniu, va tacha ikchʼal yu ox chivinti la metsukuntikʼan. Astan ni Apolos va tacha kalajʼaval. Pero va Dios yu maʼayal. 7Yu chʼan ali yu lajʼavay jantu tuʼuchun kataval, vamun ni Dios yu maʼayay. 8Yu chʼan ali yu lajʼavay va chʼantaun tatapatsay. Siya tumpaj katalaqaʼiyaʼ ixlhilhajatkʼan por ixlhitapatskʼan yu katamakal. 9Va chʼantaun iktapatsaniyau ni Dios. Uxiknankʼan va tacha ixkuxtu ni Dios untʼatʼik. Vachuʼ untʼatʼik tacha ixchaqaʼ ni Dios. 10Va por ixjamapayninti ni Dios va kilhijunil kaktapatsal la metsukuntikʼan tacha qayntaun yu ox makay chaqaʼ. Chuncha klamakaniu yu xaputayan tejkan kʼaqtaynil ni lhitapatsa kun uxiknankʼan. Chavaycha aqayntaun makay yu tsʼanqay. Pero qayntamin yu tatapatsay maqskʼiniy katakʼatsal tacha katamakalcha ni aniy chaqaʼ. 11Jantu lay matichun tamakaniyan ataun xaputayan la milhakapuʼatkʼan. Vamun taun xaputayan alin, yucha va Jesucristo. 12Incha ox tamasuniyan para ox katʼaylhipʼintʼik la milhakapuʼatkʼan ex kaxajtachal tacha chaqaʼ yu kalhimakakal oro ali plata ali yu la kʼuliksnaʼ chiyux. Incha jantu, ex kaxajtachal valiʼiy kʼiu ali jatsʼin yu lay xajuy. 13Astan katasuyaʼ kilhitapatsakʼan. Ni anchanu julchan katasuyaʼ tisuncha yu jamakanti ni chaqaʼ, incha la ox kilhitapatskʼan por qayntamin. Va kun jikmi katasuyaʼ. 14Tachun ox lhitapatsa katayaniyaʼ ni anchanu julchan. Yu xamakanaʼ kalaqaʼiyaʼ ixlhilhajati. 15Pero tachun lhitapatsa yu jantu ox kaval, yucha kalaqxavakanaʼ. Yu xamakanaʼ kajamaqatsʼanqaʼoyaʼ pero kalaqtaxtuyaʼ mas ixlhitapatsa katsʼanqayaʼ laka jikmi. 16¿Jantu kʼatsʼayatʼik ni uxiknankʼan untʼatʼik tacha laqataun chaqaʼ taʼan vil ni Dios? Vachu ixʼEspíritu Dios tatʼavilanan chʼantaun kun uxiknankʼan. 17Incha matichun kalaqlvaqlhi ixlapanakni Dios, yucha laqlvaʼa ni chaqaʼ taʼan vil ni Dios. Ex ni Dios kamamiʼoniyaʼ anchanu lapanaki. Ni chaqaʼ taʼan vil ni Dios va yucha ixnavin y uxiknankʼan ni anchanu chaqaʼ untʼatʼik. 18Jantu kʼamakʼanukʼantʼik milaqʼamankʼan. Incha xataʼayuʼ uxiknan kakʼatsal tacha la lhuu jatapastakʼati kalhitsukul, apalay ox kajunchoqol tacha tontoj laqtsʼinkan aniy lakamunukpaʼ. Ex lay kalhitsukul yu laqsaval jatapastakʼati. 19Yu xajatalakpastakʼati aniy lakamunukpaʼ, yucha ni Dios laqtsʼin va puro lhitontoj. Va tsʼoqkanta la ixchivinti Dios, najun: “Dios jalaktanchaniy yu ayaj tamispay takʼatsan.” 20Vachu najun: “Ni Jalhachimoʼonu Dios mispay ixjatapastakʼatkʼan ni lapanakni yu ayaj talakpastaknan. Va jalaqtsʼin tacha jantu tuʼuchun xtapal.” 21Ex chuncha jantu matichun ay kakʼatsal por yu makay aqayntaun lapanaki yu ixjamalaniniʼ. Kinchuxkʼan va si minavinkʼan. 22Mas kitʼin kPablo, mas Apolos, mas Pedro, va minavinkʼan kuntau. Vachuʼ mas yu lakamunukpaʼ, yu jatsukunti, yu lhinin, yu alin chavaycha, yu kaʼalinakaʼ, tachun va si minavinkʼan. 23Uxiknankʼan ixnavin Cristo untʼatʼik y yucha ixnavin ni Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\