1 CORINTIOS 5

1Tanajun ni xaqayntaun ni uxiknan va tʼatamay yu jantu ixnavin kaval. Chuncha makay taun laqtaqal yu jantu taks chun tamakay mas yu valiʼiy lapanakni. Va tʼatsukuchoqoy ixtʼunati. 2Uxiknankʼan ayaj lajʼay makʼakʼanatʼik pero maqskʼiniy kalhamaʼaninintʼik y kanaqxtʼutʼik. 3Mas jantu klatʼataulau la kilakatunaj pero laqsaval klatʼataulau la kijatapastakʼati. Ex chavay ikmukʼaniy ixmaqanlqajnati, chuncha ikmakay vachu va tacha klatʼataulau. 4Tejkan katʼaqxtʼoqyapitik la ixtaqaʼuti ni Jalhachimoʼonu Jesús kitʼin klatʼataulau la kijatapastakʼati kun ixtapʼasta ni Jesús kiJalhachimoʼonukʼan. 5Ex chuncha ni anchanu lapanaki kʼamaqxtʼaqniyapitik ni Satanás. Ex chuncha mas va kanil yu jantu ox la ixlakatunaj, yucha kalaqtaxtuyaʼ la ixlhitsukunuʼ ni anchanu julchan tejkan kaminchoqoyaʼ ni Jesús. 6Jantu ox ni ay makʼakʼanatʼik. ¿Jantu kʼatsʼayatʼik ni lakatsʼuniy levadura tus laqlhitayaʼojoy ni harina? 7Yu aniy yu tapasay vachu va tacha ni levadura. Ex chuncha kʼatʼanʼalhutʼikcha ni levadura yu jantucha ox, para laqsastʼin kʼaʼuntʼik. Laqsaval makʼakʼanatʼik tacha pan yu jantu lhiyaukan levadura yu ukan xakʼatan Paxku. Chuncha kintapaxtoqniyan kijnankʼan yu ixlapanakni ni Cristo juntau. Yucha nil por kijnankʼan y chuncha val tacha laqataun sasʼatʼa borrego yu maqnikan tejkan xakʼatan Paxku. 8Ex chuncha katiʼukxuntayau tacha kamakau ni anchanu xakʼatan Paxku. Va tacha jantu kalhitayal yu maqaniya levadura la ketsukuntikʼan, yu va jalaktuʼunti kun laqtaqal. Va katiʼukxuntayau tacha pan yu jantu lhiyaukan levadura y chuncha ox kaval kijatapastakʼatkʼan y vas kaʼukxpuʼal ketsukuntikʼan. 9Tejkan klatsʼoqniu laka karta va klajuniu jantu katʼatʼiʼukxuntʼayatʼik yu tatʼatamay yu jantu ixnavinkʼan. 10Pero jantu xaklaklhichiviniy yu valiʼiy lapanakni yu tamakay laqtaqal, yu taʼakchaʼan, yu taʼalhavanan, yu tatoʼoyay antivas. Si kʼalaktʼatʼaulapitik ni yuʼuncha, incha jantu katʼaxtʼuyapitik yu lakamunukpaʼ. 11Yu kitʼin xaklhichiviniy va jantu katʼatʼiʼukxuntʼayatʼik kun lapanakni yu tanajun va milaqaj por lhakapuʼan ni Cristo pero jantu tamakauntijlaputun ixtalaqalhinkʼan. Lati tatʼatamay yu jantu ixnavinkʼan, lati taʼakchaʼan, lati tatoʼoyay antivas, lati talaklkanan, lati tataʼapʼanin, lati taʼalhavanan. Va iknajun nisin katʼavayntʼik. 12Jantu kimpaxtoqniy kakmukʼanil laqtaqal yu jantu lhakapuʼan. Va yu talhakapuʼan, va yuʼuncha maqskʼiniy kalakpʼuxkʼaulaqtsʼintʼik. 13Yu jantu talhakapuʼan, yuʼuncha Dios lakmukʼaniy ixlaqtaqalkʼan. Pero uxiknan maqskʼiniy kʼamaxtʼutʼik ni anchanu yu maqtaqalhinin para jantucha katanul kun uxiknan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\