1 PEDRO 5

1Klatapayniniyau uxiknankʼan yu xalajʼaynin untʼatʼik. Kitʼin vachuʼ xaʼay kunita y vachu klaqtsʼil tacha maqanlqajnal ni Cristo. Vachuʼ klaqtsʼil ixʼayaxtu yu katasuyaʼ. Ni anchanu ayaxtu chʼantaun kajkatʼalaqaʼiyaʼ yu alati yu talhakapuʼan. 2Qayntaun xalhistaknaʼ borregos ox laklhistakʼa yu paxtoqniy. Vachu chun uxiknankʼan kʼalhistʼaktʼik ixlapanakni Dios yu tapaxtoqniyan. Jantu kaval por mimaqltaskʼinitkʼan, va por miʼachatkʼan, jantu por kʼalhaʼapʼutʼuntʼik tumin, kʼatʼapʼatsʼatʼik kun tachun laqa achati. 3Jantu laqatapʼasta kʼalaqlhichʼimoʼotʼik. Ox kaval mimputsukukʼan para lay katalaqtsʼiʼin yu alati. 4Ex tejkan kachinchoqoyaʼ yu xaʼay Jalhistaknaʼ, kalaʼaʼiyapitik milhilhajatkʼan. Yucha tacha taun korona yu ayaj ox yu jantu aqtaun miʼojoy. 5Chavay vachu uxiknan yu tsʼalankaʼ untʼatʼik, kaʼalasmaktʼik yu xalajʼaynin. Kamalakʼatʼunikʼantʼik siya uxiknan. Va tsʼoqkanta: Ni Dios jantu jalaqaʼiy yu ay takʼatsan. Va ayaj jalakmapayniy yu jamalakatʼunikan. 6Xlhiyucha kʼamalakʼatʼunikʼantʼik la ixtamakaʼ ni Dios yu lhitʼajun tachun tapʼasta, ex la ay katamakayan tejkan kachinaʼ xajulchan. 7Kʼamakʼauniʼotʼik ni Dios tachun yu tapastakʼuyan, yucha va ox talhistakʼan. 8Kʼalakpʼastʼaknantʼik y kʼalakpʼukʼujtʼikcha. Yu mintʼalaxkayakʼan va yu aqmoqxnuʼ. Yucha tiʼukxuyal tacha taun pukiltʼasajtsukunuʼ maqtaliʼ yu lakxkajuy qayntaun yu lay kaʼuʼol. 9Jantu kaxtʼaqnitʼik lakatin para lay kalaqpuslhi. Katʼayanitʼik kun milhakapuʼatkʼan. Kʼatsʼayatʼik ni vachu va chun tatʼajun maqanlqajnan mintʼalaqauninkʼan taʼakchun ni lakamunukpaʼ. 10Tejkan maʼanlʼajnanatʼik taun panchʼix ex ni Dios katalaʼoxiyan. Kataxtaqniyan tapʼasta la milhakapuʼatkʼan para lay ox katʼaylhipʼintʼik y ox kataʼulayan. Kun yucha minchal tachun japaxkanti y yucha tajuntaʼitan por Jesucristo para lay kalaʼaʼitʼik ixʼayaxtu yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 11Va yucha ay kamakakal y kalhachimoʼonul mas va tavanancha kaval, jantu aqtaun katamaktalcha. Va chuncha kavalcha. 12Silvano yu kilaqajkʼan, yucha vas ukxpuʼanta la ixlhakapuʼati. Yucha tsʼoqlhi ni aniy kinchivinti. Klamalaqachaniyau ni aniy chivinti para klaxtaqniu tapʼasta la milhakapuʼatkʼan. Vachu para kʼakʼatsʼatʼik ni laqsaval kintamapayniyan ni Dios. Chuncha ox katʼaylhipʼintʼik. 13Tamastakʼayan ixlapanakni ni Dios yu aniy tavilanal laka putaulan yu tacha Babilonia junita. Vachu ni Marcos yu tacha kintsʼal junita tamastakʼayan. 14Kʼalamastʼakʼatʼik kun xakiltastuknuti japaxkanti. Oxamaktaun kʼaʼuntʼik tachun uxiknan yu ixlapanakni Jesucristo untʼatʼik. Va chuncha kaval.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\