1 TESALONICENSES 1

1Yu kijnankʼan, ni Pablo ali Silvano ali Timoteo, aniy klatsʼoqniyau taun chivinti uxiknan yu ixlapanakni kimPay Dioskʼan ali kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo yu vilanantʼik laka putaulan Tesalónica. Katamapaynin y oxamaktaun katamakan. 2Va tacha ikxtaqniʼalhiyaucha lhimalaqpuchuncha ni Dios por tachun uxiknan. Tejkan iktapayniniyau ni Dios vachu si klalhitapayniyau por uxiknan. 3Tejkan iktʼachivinanau kimPay Dioskʼan va klapastakniyau yu makʼaniyatʼik ni Dios por milhakapuʼatkʼan. Vachu yu makʼayatʼik por ayaj achʼaniyatʼik ni Dios, vachuʼ ox maqantʼaqniyatʼik y pʼakxanʼiyatʼik ni kaminchoqoyaʼ kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 4Ketʼalaqaunin yu Dios tapaxkatan, ijkʼatsayau ni Dios talaksaktan. 5Tejkan klalaqputeʼeniu ni ox chivinti, jantu valiʼiy chivinti kaval. Va kun ixtapʼasta ni Dios ali ni Espíritu Santo ox tamakʼatsanin ni va laqsaval. Kʼatsʼayatʼik tejkan xaklatʼavilanau va para klaʼaqtayjuu ni uxiknan. 6Aqtʼaynitʼik tiʼukxuntayaniy tacha kijnankʼan y tacha ni kiJalhachimoʼonukʼan. Laʼaʼitʼik ni ox chivinti kun achati yu xtaʼa ni Espíritu Santo mas yu alati ixtamamaqanlqajnivayan. 7Ex tachun yu talhakapuʼan yu tavilanal xaʼestado Macedonia kun Akaya, yuʼuncha lay talaqtsʼiʼiyan tas maqskʼiniy katatijuntayal. 8Ixchivinti kiJalhachimoʼonukʼan va minchal kun uxiknan y talaqpuʼayal xaʼestado Macedonia ali Akaya. Vachu takʼatsaʼol ni lapanakni taʼakapuchun ni ox lhakʼapʼupʼinatʼik ni Dios. Ex chuncha jantucha maqskʼiniy kajkamakʼatsanil ni lapanakni tas untʼatʼikcha. 9Va yuʼuncha kintajunan ni ox kilalaqaʼiu y makʼauntʼik yu midioseskʼan yu tamakay lapanakni. Va tʼapʼatsʼaniyatʼik ni Dios yu laqsaval kujta. 10Vachu pʼakxanʼiyatʼik ni kaminchoqotachal laktʼiyan Sasʼatʼa ni Dios yu majkujuchoqol la ixlhinin. Yucha ni Jesús yu kintamalaqtaxtuyan la ixlhilukuj ni Dios yu kaʼalina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\