1 TIMOTEO 5

1Jantu kalaqʼaymatʼi yu xapaynin. Va kalaqxtʼaqnin jatapastakʼati tacha mimpay kataval. Ox kalaklhipʼi yu tsʼalan tacha metʼalaqaunin kataval. 2Ox kalaklhipʼi vachu yu xanatin tacha minati kataval y vachu ni jatsiʼin tacha mintʼalapanakni, jantu kun tuʼuchun laqtaqal. 3Kalaqʼaqtʼayʼutʼi ni tiyaunin yu laqsaval ixʼamankʼan. 4Pero incha matichun tiyau vananaj lhitʼajun sasʼatʼan o ixpapanakna va yuʼuncha maqskʼiniy katalhistaklhi la ixchaqakʼan. Va katamaqalchaunichoqol ni japaxkanti yu tamaʼayal, va chuncha lhipaʼiniy ni Dios. 5Qayntaun xanati yu laqsaval tiyau yu tamakajuntacha xʼaman, yucha maqskʼiniy vamun Dios kapakxanʼil y katapaynil y kaskʼil Dios, kaval tunkuj, kaval tsʼisni. 6Pero yu tiʼukxuyal makanaʼ vamun yu maqamay, yucha nitacha la ixjatsukunti. 7Chuncha kalaklhiʼun ni lapanakni para jantu kalakmukʼanikal laqtaqal. 8Yu jantu laklhistakʼa ixlapanakni, incha jantu laklhistakʼa yu taʼalinta la ixchaqaʼ, ex yucha makauntijlay ixlhakapuʼati. Apalay jantu ox makay xajantu yu jantu talhakapuʼan. 9Qayntaun tiyau incha lhitʼajuncha sesenta ixjachʼitin, yucha katsʼoqmulatʼi ni laqsavalcha tiyau incha va qayntaun ixlhitʼajun ixapay. 10Vachu tsʼanqay kamispakal por yu ox yu ixmakay tacha yu inchine. Incha jalakmaʼayal sasʼatʼan, incha jalaqaʼitacha lapanakni kun achati la ixchaqaʼ, incha malakatʼunikantacha y lakchʼanchaʼatacha yu talhakapuʼan, incha jalaqʼaqtayjutacha yu tamaqanlqajnan, incha taylhaʼan makanaʼ tachun yu alati lajʼoxi. 11Pero jantu katsʼoqmulatʼi ni tiyaunin yu jantukaʼ xanatin tajun. Tejkan tamakay yu tamaqamay, talalaktʼilhiy kun Cristo, niman talakxtuklaputunchoqoy. 12Chuncha lakmukʼanikan laqtaqal tejkan makajun yu pʼunaj talhakapuʼal. 13Talhixajachal malhaqnin y tamakataukʼanan laqa chaqan. Jantu vamun malhaqnin tajun. Vachu talaklkanan, tatanuy taʼan jantu maqskʼiniy, talhichiviniy yu jantu tapaxtoqniy. 14Xlhiyucha iknajun katalakxtuklal yu tiyaunin yu va jatsiʼinkaʼ y katalakmaʼayal sasʼatʼankʼan y katalhistaknal la ixchaqakʼan. Chuncha jantu kataxtaqnil lakatin ni aqmoqxnuʼ yu kintʼalaxkayakʼan para jantu katakiltayanal. 15Lati tiyaunin chʼantaun tatʼaʼanta ni Satanás. 16Matichun yu lhakapuʼan, incha alin tiyau la ixlapanakni va kalaqʼaqtayjul. Ex chuncha jantu lhitaʼay kaval para yu alati ixlapanakni Dios. Chuncha yuʼuncha lay kataʼaqtayjul vamun ni tiyaunin yu laqsaval xʼamankʼan tatamakajun. 17Yu xalajʼaynin yu ox talhachimoʼonun la ixlapanakni Dios tsʼanqay katalaqaʼil aqtʼuy chuncha ixlhilhajatkʼan. Apalay katalhajal incha talaqputeʼey y tamasuy ixchivinti Dios. 18Va tsʼoqkanta la ixchivinti Dios, najun: “Jantu kamakʼiltʼanutʼi ixvosal ni vakax tejkan tsukuy xqaxtunuʼ la ixchʼajaʼ ni trigo.” Vachu najun: “Paxtoqniy kalhajal yu tapatsay.” 19Jantu kʼamakʼatʼi kuenta ixtislajmaka qayntaun yu xalajʼaynin. Incha alin qayntʼuy u qayntʼutu yu takʼatsay incha lhitʼajun laqtaqal, ex chun kamakʼatʼi kuenta. 20Yu tataylhaʼan makanan laqtaqal, kalaqlaqʼaymatʼi taʼan tachun tataulay para katatalhanal yu alati. 21La ixʼukxpuʼ ni Dios ali kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo ali ixmayulnin yu jalaksakta, kitʼin klhijunan ni ox kamakʼatʼi tachun yu aniy. Va mustaun kalaqtsʼi ni lapanakni. Jantu kʼalakxkʼay lati y kalakʼachʼanin yu alati. 22Jantu niman kamoqslanin mimakaʼ para kalhilakʼulatʼi qayntaun ni katapatsal tacha xalajʼaynin yu talhakapuʼan. Jantu kʼatʼanutʼik ixlaqtaqalkʼan alati lapanakni. Chuncha katʼiʼukxuntʼay sin laqtaqal. 23Jantucha vamun xkan kaʼotʼeʼe. Va kaʼotʼeʼe tsʼuniy xaxkan uva para mimpajan, vachu para ni taqanʼati yu aqlhuu chʼapayancha. 24Lati lapanakni ox lhikʼatsan incha talhitʼajun laqtaqal. Pero alati lapanakni jantu niman tasuy ixtalaqalhinkʼan, va katasuyaʼ tejkan kalaqtsʼintanuyaʼ ni Dios. 25Vachu yu ox lhitapatsa va mispakan. Mas lati jantu mispakan chavaycha, va katasuyaʼ astan. Jantu lay maqsaqlhitsukukan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\