2 CORINTIOS 10

1Ni kitʼin, yu kPablo, klatapayniniyau taun tuʼuchun. Ni Cristo va la qalʼox y mapayninin y vachu va chun tacha ni yucha kitʼin klatapayniniyau. Lati ni uxiknan lhilayatʼik ni va iktalhanan tejkan klatʼataulau y lhilayatʼik vamun la kinkarta pʼas klaxaqalayau tejkan maqati iktaulay. 2Klatapayniniyau ni ox kʼamakʼatʼik para jantu kamaqskʼinil laqatapʼasta kaklaxaqalau tejkan kajkʼananta. Ijkʼatsay ni alin lati ni uxiknan yu tanajun ni kitʼin iktiʼukxuyal tacha qayntaun yu valiʼiy xalapanaki ni aniy lakamunukpaʼ. Va maqskʼiniy laqatapʼasta kaklaqxaqalal ni yuʼuncha. 3Laqsaval valiʼiy lapanakni kuntau y iktanuyau laka lhilukuj pero jantu va aqstanchun tacha yu valiʼiy lapanakni tejkan tamakay lhilukuj. 4Jantu ikpumakayau lhilukuj yu tacha pumakakan aniy lakamunukpaʼ. Va ikpumakayau ixtapʼasta ni Dios yu kintaxtaqniyan yu lay kakpumaqalhajau yu taxkajiy Dios. 5Vachu yucha kalaqpumaqalhajayau yu kintakiltsakʼastukʼan y tachun yu lajʼay takʼatsan y talaktanchay para jantu kamispakal ni Dios. Ikmapaxaniyau tachun ixjatapastakʼatkʼan ni lapanakni para kataqalasmaklhi ni Cristo. 6Tsʼanqay kaʼalasmaknantʼik tachun yu lhinaunkan ex astan incha kaʼalinaʼ yu jantu kataqalasmaknanaʼ, kaklaqxtaqniyaʼ ixmaqanlqajnatkʼan. 7Kʼamakʼatʼik kuenta yu ox tasuy la ketsukuntikʼan. Ni lapanakni yu tanajun ni vamun yuʼun tatanumanal kun Cristo, yuʼuncha tsʼanqay katalakpastaknal. Ex katakʼatsayaʼ ni kijnan vachu iktatanumanau kun Cristo. 8Mas tasuy tacha ay ikmakakan jantu klhimaxanan kaklhichivinil ni ay lhitapatsa yu kimaqxtaqnil Dios. Kimaqxtaqnil para kaklaʼaqtayjuu y jantu para kaklalaktʼilhiu. 9Jantu iknajun kʼalhilatʼik ni klamaqsvaputunau kun kinchivinti yu klatsʼoqniyau. 10Lati tanajun la kinkarta va laqatapʼasta klaxaqalayau pero tanajun tejkan ancha iktaulay kun uxiknan ex jantu pʼays klaxaqalayau. Xlhiyucha kintalaktanchaniy kinchivinti. 11Pero yuʼuncha tsʼanqay katakʼatsal ni tejkan klatsʼoqniyau karta pumaqati vachu va chuncha klaxaqalayau tacha tejkan klatʼataulau. 12Kijnan jantu iktapujuyau klajuniu ni kijnan kuntau tacha ni anchanu lapanakni yu lajʼay jalakmakakan ixlaqʼamankʼan. Siya yuʼuncha si lajʼay takʼatsan por talaqtsʼin tacha tajunita yu alati. Tejkan chuncha talalaqtsʼin ex jantu ox talakpastaknan. 13Kijnan jantu ay ikmakakanau tacha yu jantu kintapaxtoqniyan. Ikchivinanau vamun tacha yu kintapaxtoqniyan por yu lhitapatsa yu kintamaqxtaqnitan Dios. Anchanu lhitapatsa talaqchaʼan tus taʼan vilanantʼik ni uxiknan. 14Jantu ikmakayau yu jantu kintapaxtoqniyan tejkan klaxaqalayau. Ni kijnan va yu pʼunaj yu klakilaqputeʼeniu ni ox chivinti yu lhichiviniy Cristo. 15Kijnankʼan jantu ikpaʼayajnanau por yu ox lhitapatsa yu makal aqayntaun. Ikpakxanʼiyau kakmakau apalay lhuu kun uxiknan incha uxiknan apalay ox kalhakʼapʼupʼinapitik. Vamun kakmakayau tacha yu kintapaxtoqniyan. 16Ex astan lay kaklaqputeʼeniu yu ox chivinti ni lapanakni yu tavilananchal mas apalay xlhiʼavintʼi taʼan vilanantʼik ni uxiknan. Jantu kintamaqamayan ikpaʼayajnau ixlhitapatskʼan yu tamakal alati lapanakni. 17Taʼayuʼ ay kʼatsanputun, va ay kakʼatsal por yu makal ni Dios. 18Yu ox xajachal kun Dios jantu va yu ay makakan ixlaqʼaman, va yu Jalhachimoʼonu Dios ay makay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\