2 CORINTIOS 13

1Aqtʼuycha klalaqkilau y chavaycha aaqtaun klalaqʼanchoqoyau. Kakpuxkaulaqtsʼinaʼ yu lhitʼapʼasayatʼik. Pero taukʼaniyachal laqtaqal matichun vamun incha alin qayntʼuy u qayntʼutu yu takʼatsay yu makal y talhitaulay. 2Tejkan klalaqkilachoqoo va klaqxaqalal ni lapanakni yu ixtamakay talaqalhin. Chavaycha aniy klatsʼoqniyau mas maqati ikvilchil y klaqxaqalay yu tatʼajun makanan talaqalhin. Tejkan klalaqʼanchoqoyau ex jantu klaqmalaqmixiniyaʼ yu tataylhaʼan makanan. 3Chuncha pʼas kajkunaʼ por naunatʼik kaklamasuniu ni va ikchiviniy kun ixtapʼasta ni Cristo. Ni Cristo yucha jantu tsʼanqaniy tapʼasta. Va tamasunin ni ayaj pʼas junita. 4Laqsaval tejkan makxtukmukʼakal laka kurus va tacha jantu kalhitsukul tapʼasta. Pero chavaycha va kujchoqotacha por ixtapʼasta ni Dios. Vachuʼ ni kijnan va tacha jantu kaklhitsukuu tapʼasta pero chʼantaun kun yucha kaklhitsukuyau ixtapʼasta ni Dios. 5Kʼamakʼatʼik kuenta incha vas tʼaylhipʼinatʼik la milhakapuʼatkʼan. Ox kʼalaqtsʼintʼanukʼantʼik. ¿Jantu kʼatsʼayatʼik ni Cristo vil la melhanutkʼan? Pero incha jantu ox tʼaylhipʼinatʼik, ex jantu kataulal la melhanutkʼan. 6Ikpakxanʼiy kamakʼatʼik kuenta ni kijnan vas taylhaanau la kilhakapuʼatkʼan. 7Ikskʼinau Dios para jantu kʼamakʼatʼik tuʼuchun laqtaqal. Jantu chuncha ikskʼinau para katanaul yu alati ni ox iktaylhaʼanau. Va chuncha ikskʼinau para kʼamakʼatʼik yu lajʼox mas yu alati lapanakni kintajunin jantu ox iktaylhaʼanau la kilhakapuʼatkʼan. 8Jantu lay ikmakayau tuʼuchun yu jantu paxtoqniy kun yu laqsaval. Vamun lay ikmakayau yu paxtoqniy kun yu laqsaval. 9Kijnan klhiʼachantajuyau mas jantu tasuy kintapʼastkʼan incha uxiknan lhitsʼukʼuyatʼik tapʼasta. Ikskʼinau Dios para ox katʼaylhipʼintʼik la metsukuntikʼan. 10Xlhiyucha chavay klatsʼoqniyau para jantu kamaqskʼinil kaklalhichomoʼoo laqatapʼasta tejkan klalaqʼanchoqotachaʼau. Ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús kixtaqnil lhachimoʼon, jantu para kaklaputiliu, va para kaklaʼaqtayjuu para katalhaval yu ox la metsukuntikʼan. 11Chavay, ketʼalaqaunin, kalhiʼachʼantʼaʼutʼik. Kʼalaʼoxitʼik yu tsʼanqay la metsukuntikʼan. Kʼamakʼatʼik kuenta ni chivinti yu klajunau. Chʼantaun kaval mijatapastakʼatkʼan, ox kalalaqtsʼintʼik. Ex katatʼataulan ni Dios yu ayaj japaxkanan y oxamaktaun jamakanan. 12Kʼalamastʼakʼatʼik kun lakiltastukni tacha ixlapanakni ni Dios. 13Tachun ixlapanakni ni Dios yu aniy tavilanal tamastakʼayan. 14Va katamapaynin ni kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo, va katapaxkan ni Dios, y va chʼantaun katamakan ni Espíritu Santo. Chuncha kaval.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\