2 PEDRO 1

1Kitʼin kSimón Pedro, ixʼoqxtamati Jesucristo y vachuʼ ixtamalaqachan kunita. Klatsʼoqniyau ni uxiknan yu lhakʼapʼupʼinatʼik yu ayaj xtapal, vachu va chun tacha kijnan. Chuncha val porke Jesucristo yu kiDioskʼan y kiJamalaqtaxtunukʼan va si ox makay axtoqnuʼ. 2Ayaj katamapaynin ni Dios y oxamaktaun katamakan por mispʼayatʼik ni Dios ali Jesús kiJalhachimoʼonukʼan. 3Kun ixtapʼasta ni Dios kintaxtaqnin tachun yu maqskʼiniyau la ketsukuntikʼan para lay katoʼoyau. Chuncha val por mispau ni Dios yu kintajuntaʼin por ayaj ox junita. 4Por ixʼoxixtu kintajunin ni kintamakaniyan yu lajʼay axtoqnuʼ yu ayaj xtapal para chuncha mimputsukukʼan kaval tacha ixputsuku ni Dios. Ex chuncha lay kalajʼosmajʼantʼik axtoqnuʼ yu mamiʼoniy metsukuntikʼan, axtoqnuʼ yu alin lakamunukpaʼ por ayaj talakanajun katamakal. 5Xlhiyucha jantu vamun lhakʼapʼupʼinatʼik, vachuʼ kʼatʼapʼasnitʼik para ox katʼiʼukxuntʼayatʼik. Ox katʼiʼukxuntʼayatʼik kun jatapastakʼati. 6Kʼalhitsʼukʼutʼik jatapastakʼati, vachuʼ ox kʼalhistʼakkʼantʼik. Ox kalhistʼakkʼantʼik kun maqantaulati. Kʼamaʼantʼaulatʼik, vachuʼ katʼoʼoyatʼik ni Dios. 7Katʼoʼoyatʼik ni Dios y vachuʼ kʼalamapʼaynitʼik tacha tʼalaqaunin. Kʼalamapʼaynitʼik kun japaxkanti. 8Incha tachun yu aniy alin la metsukuntikʼan y apalay talhavay ex jantu valiʼiy kunaʼ metsukuntikʼan. Vachu kaxajtachal yu ox por mispʼayatʼik Jesucristo kiJalhachimoʼonukʼan. 9Pero taʼayuʼ yu jantu chun katijuntayal, yucha lhiʼakxajachal tacha taun laʼachʼix yu jantu maqati lakachaʼan. Va lajkaukmajʼan ni ixmalaqmixinikantacha ixtalaqalhin yu pʼunaj ixmakay. 10Xlhiyucha, ketʼalaqaunin, kʼatʼapʼasnitʼik para chuncha kʼaʼukxuntʼayatʼik. Ex lay kakʼatsʼatʼik ni tajuntaʼitan y talaksaktan ni Dios. Incha chuncha makʼayatʼik ex jantu aqtaun kʼamakʼauntʼijlayapitik. 11Ex chuncha ayaj ox laqa achati kalaʼaʼikʼanapitik taʼan jantu aqtaun miʼojoy ixjalhachimoʼon Jesucristo, yucha kiJalhachimoʼonukʼan y kiJamalaqtaxtunukʼan. 12Xlhiyucha klataylhaanau mapastakninin tachun yu aniy mas kʼatsʼayatʼikcha y tʼaylhipʼinatʼik kun ni chivinti yu laqsaval, yu lanitʼik. 13Kitʼin klhilay tejkan vananaj iktʼajun va kimpaxtoqniy kaklamapastaknichoqoo ni aniy. 14Ijkʼatsay niman kakniyaʼ. Va chuncha kijunil kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 15Kakmakayaʼ laqatapʼasta para lay kapʼastʼakʼalhitʼik yu aniy tejkan kakniyaʼ. 16Klamasuniu ixtapʼasta ni Jesucristo, vachu klamasuniu va kaminchoqoyaʼ. Jantu valiʼiy kuentos kaval yu lajkʼus jamakanti. Kijnan va laqsaval klaqtsʼiu ixʼayaxtu la kintalakavantikʼan. 17Klaqtsʼiu tejkan kimPay Dioskʼan ay makal, tus tʼoqx ixlakatunkujunta. Va qasmakkal taun chivinti yu minchal kun yu ox ayaxtu ni Dios, va naunkal: “Yucha yu aniy ni kesʼatʼa yu kʼachaniy, va klhiʼachantajuy por yucha.” 18Kijnankʼan ijqasmakvi ni anchanu chivinti yu minchal tus laktʼiyan. Va chʼantaun xaktayanau ni laka aspajun taʼan ixʼalinta Dios. 19Chuncha apalay kʼatsayau ni laqsaval chuncha val ixchivintikʼan yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. Yucha maqskʼiniy kamakʼatʼik kuenta, va tacha taun maklku yu mapulkuy laka putsʼisniʼ tus katunkulcha. Kʼalhiʼachʼantʼaʼutʼik tacha katasul la melhanutkʼan yu ay jastʼaku yu xajachil puvakuj. 20Pʼunaj maqskʼiniy ox kakʼatsʼatʼik ni jantu matichun lay kanaul ixʼaman yu naunputun ixchivinti Dios yu maqancha tsʼoqkanta. 21Ixchivinti Dios yu ixlaqputeʼekan maqancha jantu kaminchal kun yu valiʼiy lapanaki. Lapanakni yu vamun Dios ixtatapatsaniy, yuʼuncha ixtalaqputeʼey yu ixlakmasuniy ni Espíritu Santo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\