LOS HECHOS 3

1Tauncha julchan ni Pedro ali Juan ixtaʼanta yu ay lakatajtan Jerusalén. Va laʼatʼutu putoqoxata ixjunita, yucha va xahora tejkan ixtaskʼin Dios. 2Ancha lhilhiy ixtaulay qayntaun lapanaki yu chʼanlkʼavil ixjunita yu aqtsʼiyaj chuncha tsukul. Va ancha ixʼankan ulaka ni ay lakatajtan la xamatiʼ yu ixjunkan Kʼus. Ancha ixjapuskʼiniy tumin yu ixtatanuyachal lakatajtan. 3Ex ni anchanu chʼanlkʼavil lapanaki tejkan jalaqtsʼil ni va laycha katatanuchal lakatajtan ni Pedro ali Juan, ex aqtayl jalakskʼiniy tumin. 4Ex ni Pedro ali Juan va aqtayl sniy talaqtsʼin. Ex ni Pedro junil: —Kilalaqtsʼiu ni kijnankʼan. 5Ex ni anchanu lapanaki ox jalaqtsʼil, ixjapakxanʼiniy kataxtaqnil tumin. 6Pero ni Pedro va junil: —Ni tumin jantu kaklhitsukul. Pero kakxtaqniyan yu klhitʼajun. La ixtapʼasta ni Jesucristo yu machaqaʼ Nazaret, katʼaycha y kʼaltʼancha. 7Ex ni Pedro maqchʼapal la ixmajkanaj, maqayaul ni lapanaki. Va niman palay junchoqol ixchʼajaʼ kun la ixpixtu ixchʼajaʼ. 8Ex jakʼiuklnil, va ostayalcha, aqtaylcha jaltanan. Ex laktʼatanul lakatajtan ni Pedro ali Juan. Ancha aqtayl tapuchoqotsukuy, y vachuʼ ixjakʼiuklnin, y ay ixmakay ni Dios kun achati. 9Chuncha tachun ni lapanakni talaqtsʼil ni ixjaltanan y ixlhikilʼan ni Dios. 10Ixtamispay ni yucha va yu lapanaki yu ixtaulay la xamatiʼ lakatajtan yu junkan Kʼus, y ancha ixpuskʼin tumin. Xlhiyucha tachun ni lapanakni yu talaqtsʼil tus taun talhilal y tus vak takʼatsal. 11Ni chʼanlkʼavil lapanaki yu palay junchoqol jantu ixjalakmakaunputun ni Pedro ali Juan. Tachun ni lapanakni va niman talaqmil ni yuʼuncha taʼan ixtayanal la ixlhimaqspaʼ ni lakatajtan taʼan xapuchʼanan Salomón ixjunkan. Va tus vak takʼatsal. 12Tejkan chuncha laqtsʼil ni Pedro, va lakjunil ni lapanakni: —Kintʼaʼisraelitas, ¿valiʼiycha tus tumpaj lhilayatʼik yu aniy? ¿Valiʼiycha sniy kilalaqtsʼinaucha? Ka va lhilayatʼik por kintapʼastkʼan palay kpumakau ni lapanaki u kavalay pʼastʼakʼatʼik va por ayaj ox lapanakni kuntau. Pero jantu laqsaval kaval. Yu palay makal va Dios. 13Vachu va yuʼ ixDioskʼan kimpaykʼan Abraham ali Isaac ali Jacob ali yu alati kepayankʼan. Vachu va yuʼ yu la ay makal ni Jesús yu istsʼal. Va yucha yu maqxtʼaqnitʼik ni lhachimoʼonun tejkan Pilato ixxʼoqputun pero uxiknankʼan jantu katalhipaʼinin. 14Ni uxiknankʼan jantu katalhipaʼinin kaxʼoqkal ni anchanuʼ ox lapanaki yu jantu kalhitsukul tuʼuchun talaqalhin, pero uxiknan apalay talhipaʼinin kataxʼoqnin qayntaun jamaqniniʼ. 15Ni Jesús yu xtaʼa jatsukunti va yucha yu maqnitʼik pero Dios majkujuchoqol la ixlhinin y kijnankʼan klaqtsʼiu ni laqsaval kujchoqotacha. 16Va por ixtaqaʼuti ni Jesús palay junchoqol ni aniy lapanaki yu chavay laqtsʼinatʼik y mispʼayatʼik. Yucha palay junchoqol porke klhakapuʼau ni Jesús lay kaʼaqtayjul. 17Ketʼalaqaunin, kitʼin kʼatsay ni uxiknan jantu kʼamalaʼasitʼik yu makʼatʼik tejkan maqnitʼik ni Jesús. Vachuʼ milhachimoʼonunkʼan jantu katamalaqasil. 18Maqancha yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios tanaul ni Cristo yu kamalaqachakanaʼ ayaj kamaqanlqajnanaʼ. Y chavay laqsaval chuncha tapasal tacha yu ixnajunta Dios. 19Xlhiyucha klajunau ni kʼamapʼaxatʼikcha mijatapastakʼatkʼan. Kʼalhakʼapʼupʼintʼik ni Dios ex yucha kataxakaniyan mintalaqalhinkʼan. Ex chuncha katamaʼeltajuniyan yu kʼamaqskʼiniyapitik la metsukuntikʼan. 20Ex katamalaqachanichoqoyan ni Jesucristo yu maqancha laksakkal para katamin malaqtaxtunun. 21Pero chavaycha maqskʼiniy kataulchal laktʼiyan tus tejkan Dios kalasastʼiʼoyaʼ tachun yu alin. Chuncha tacha tanaul yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios yu laqsaval ixlapanakni ixtajunita. 22Ni Moisés inchine lakjunil kepayankʼan yu maqancha ixtatʼajun, va naul: “Ni Dios yu miJalhachimoʼonukʼan kalaksakʼaʼ xaqayntaun mintʼaʼisraelitaskʼan yu katalaqputeʼeniyan ixchivinti chuncha tacha kitʼin. Yucha ox kaʼalasmakniʼoyapitik tachun yu katajunan. 23Tachun ni lapanakni yu jantu kataqalasmakputunaʼ ni yuʼuncha kalaqnaqxtʼukkanaʼ para jantucha chʼantaun katatʼaval kun ixlapanakni Dios,” chuncha naul ni Moisés. 24Vachuʼ ni Samuel ali tachun yu alati yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios maqancha tus chavaycha va si ixtalhichiviniy yu chavaycha tapasay. 25’Ni xalaqputeʼenin ixchivinti Dios chuncha tanaul maqancha para laqsaval chuncha kaval ixchivintikʼan kun uxiknan. Vachuʼ ni Dios va taun jatapastakʼati jatʼatamakaul ni kepayankʼan tejkan junil inchine ni Abraham: “Tus tachun yu oqxlaqtamin lapanakni yu alin lakamunukpaʼ, si katalhitsukuyaʼ ox jatsukunti por qayntaun mimpapanti yu kaʼalinaʼ maqan.” 26Ni Dios tejkan majkujuchoqol isTsʼal va uxiknankʼan yu pʼunaj tamalaqachanin para kataxtaqnin yu ox jatsukunti y vachuʼ para kʼamakʼauntʼijlatʼik mintalaqalhinkʼan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\