EFESIOS 5

1Kalaqtsʼiʼitʼik makanan tacha makay ni Dios, tacha sasʼatʼan yu ayaj tapaxkayan. 2Katʼiʼuntʼayatʼik makanan japaxkanti vachu va chuncha tacha Cristo kintapaxkan y maqxtaqkal para kanil por kijnankʼan tacha taun lapaxkan yu sʼejenʼe yu lhipaʼiniy Dios. 3Jantu katʼatʼamatʼik lapanakni yu jantu minavinkʼan kataval, jantu kamaqtʼaʼalhinintʼik, y jantu kaʼakchʼipʼinintʼik. Nisin tsʼuniy kaʼalil tacha anchanuʼ putsuku siya uxiknan porke jantu tapaxtoqniy chuncha katamakal ixlapanakni Dios. 4Jantu kakʼiltʼaxtʼutʼik chivinti yu lhitamaxanikan nisin yu lhitontoj y jantu kʼachʼivinintʼik yu jantu kun jatapastakʼati. Tachun ni yucha jantu maqskʼiniy. Va kaxtʼaqnitʼik lhimalaqpuchuncha ni Dios. 5Uxiknan kʼatsʼayatʼikcha ni taʼayuʼ yu tatʼatamay yu jantu ixnavinkʼan kaval y yu tamaqtaqalhinin y yu taʼakchaʼan, yuʼuncha va yucha ixdioskʼan tamakay. Jantu xataʼayuʼ yuʼuncha katatanuyanta taʼan jalhachimoʼonun ni Cristo kun Dios. 6Jantu katapumakanun chivinti yu jantu tuʼuchun xtapal kaval. Por tachun yu aniy laqtaqal va por yucha kamalaqachaniyaʼ jamaqanlqajnati ni Dios yu chuncha tamakay. 7Xlhiyucha jantu kʼalaktʼatʼanutʼik makanan laqtaqal kun yuʼuncha. 8Pʼunaj ni metsukuntikʼan va tacha japutsʼisniʼ ixjunita. Pero chavaycha por chʼantaun tʼanumanantʼik kun ni Jalhachimoʼonuʼ va maklkʼutʼatʼikcha la metsukuntikʼan. Katʼiʼukxuntʼayatʼik tacha sasʼatʼan yu mapulkuta. 9Ni Espíritu Santo yu tamapulkunitan va kun yucha minachal tachun yu ox ali yu vas jatsukunti ali yu laqsaval. 10Kʼalanitʼik makanan yu kalhipaʼinil ni Jalhachimoʼonuʼ. 11Jantu katʼatʼiʼukxuntʼayatʼik makanan yu jantu xtapal kaval tacha tamakay yu tatijuyanal laka putsʼisni. Va kʼalakmakʼatsʼanitʼik ni va jantu ox yu tamakay. 12Va tus lhimaxan kʼalhichʼivin yu tamakay laqatamaqsaq. 13Tejkan tuʼuchun mataʼaxtukan taʼan pulkuy ex tachun tasuʼojoy, yu maklku ox masuʼojoy. 14Xlhiyucha alin chivinti yu inchineʼ najun: “Kʼakʼujtʼicha uxintʼi yu ltʼatʼay y kaʼostʼaycha mas ixnitʼacha la metsukunti y Cristo kamapulkuniyan.” 15Chuncha kʼamakʼatʼik kuenta tacha tʼiʼuyanantʼik. Jantu katsʼukʼutʼik tacha lapanakni yu jantu talakpastaknan. Katʼiʼuntʼayatʼik tacha lapanakni yu talhitʼajun jatapastakʼati. 16Kʼamakʼatʼikcha chavay yu tsʼanqay kʼamakʼatʼik porke chavay ni aniy julchan la alin talaqalhin. 17Jantu kʼaʼuntʼik laktontusna, va kʼamalaʼasitʼik yu najun ni Jalhachimoʼonuʼ. 18Jantu katʼaʼapʼatʼik porke chuncha pumiʼojoy yu ox la metsukuntikʼan, va katalaqtanuʼojon ni Espíritu Santo. 19Kʼalalhixaʼalatʼik salmos, himnos, kun milpati yu minachal kun ni Espíritu Santo. Kʼamilpʼanitʼik y kʼalhikʼilpʼintʼik ni Jalhachimoʼonuʼ kun tachun melhanutkʼan. 20Kaxtʼaqnitʼik lhimalaqpuchuncha ni kimPay Dioskʼan la ixtaqaʼuti ni Jesucristo kiJalhachimoʼonukʼan por tachun yu alin. 21Por tʼalhauniyatʼik ni Dios ex kʼalaʼalasmaktʼik aqstanchunin. 22Xanatin, kʼalajʼalasmaktʼik mixapaykʼan chuncha tacha alasmakyatʼik kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 23Yu xapay va xaʼaqtsul junita kun ixanati. Vachu chun ni Cristo va xaʼaqtsul junita kun tachun kijnan yu lhakapuʼanau yu tacha ixlakatunaj juntau y yucha kintamalaqtaxtuyan. 24Chuncha tacha ixlapanakni Cristo taqalasmatʼa ni yucha, vachu chun ni xanatin maqskʼiniy kataqalasmakʼol ixapaykʼan. 25Xapaynin, kʼalakpʼaxkʼatʼik mixanatikʼan vachu va tacha Cristo kintapaxkayan yu ixnavin juntau y maqxtaqkal para kanil por kijnankʼan. 26Chuncha makal para ox kajuu kun Dios yu ixnavin juntau por kintalaqchaʼan kun xkan y kintalaqputeʼenin ixchivinti. 27Chuncha makal ni Cristo para chʼantaun ox kʼus kajuu kun yucha ni kijnan yu ixnavin juntau. Va para jantu kaʼalil taʼan katsaunlhi tuʼuchun y nisin tsʼuniy chʼiyuu kataval y nisin tuʼuchun yu jantu ox katasul. Va ox kaval la ketsukuntikʼan. Va para ox kajuu kun Dios y sin laqtaqal. 28Yu xapay maqskʼiniy kapaxkal ixanati chuncha tacha yucha paxkakan la ixlakatunaj. Yu paxkay ixanati yucha paxkakan xʼaman. 29Jantu matichun xkajiy ixlakatunaj. Vavakan y ox lhistakkan vachu chun tacha Cristo kintalhistakʼan yu ixlapanakni juntau. 30Ni kijnankʼan va ixlakatunaj juntau, va tacha ixvakax kun ixjalukukna juntau. 31Xlhiyucha yu tsʼal lakmakajun ixpay kun ixnati y tʼatsukuy ixanati para chʼantauncha kataval. Va qayntaun lapanaki tajun por ixlaʼatʼuykʼan. 32Tachun yu aniy va taun tuʼuchun yu lhitaʼay ixmalaqasika, pero yu kitʼin klhichiviniy va Cristo kun ixlapanakni. 33Pero por qayntamin mintachunkʼan maqskʼiniy kapʼaxkʼatʼik mixanatikʼan y yu xanatin maqskʼiniy katatoʼoyal ixapaykʼan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\