GÁLATAS 1

1Kitʼin kPablo kunita. Yu kimalaqachal jantu valiʼiy lapanaki kaval. Va Jesucristo yu kimalaqachal y vachu kimPay Dioskʼan. Yucha majkujuchoqol Jesucristo laka lhinin. 2Kitʼin kun tachun yu ketʼalaqaunin yu aniy kintatʼavilanal klamastakʼayau uxiknankʼan yu lhakʼapʼupʼinatʼik yu tʼaqxtʼoqyatʼik lakatamin putaulan xalakatʼun Galacia. 3Kataxtaqnin jamapayninti y oxamaktaun katamakan kimPay Dioskʼan kun kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 4Yucha lhimaqxtaqkal para kamaqnikal por kintalaqalhinkʼan. Chuncha kintamalaqtaxtun aniy maqtaqalhinin lakamunukpaʼ. Va chuncha naul ni Dios yu kimPaykʼan. 5Yucha la ay kamakakal chavaycha mas va tavanancha kaval, jantu aqtaun katamaktayaʼ. Va chuncha kavalcha. 6Laqsaval kitʼin tus taun kʼatsan ni va nimancha tʼaunchʼoʼoyatʼikcha makauntijlanan ni Dios. Va yucha tamapaynin y tajuntaʼin por Cristo. Va tʼaylhipʼinatʼik aputaun lhakapuʼati. Yucha lhilayatʼik ox chivinti yu lay pulaqtaxtukan. 7Pero jantu laqsaval kaval. Jantu alin aputaun ox chivinti yu lay pulaqtaxtukan. Alin lati lapanakni yu tatʼaunan laktʼilhinin mijatapastakʼatkʼan. Tamapaxaputun yu ox chivinti yu lhichiviniy Cristo. 8Incha matichun katalaqputeʼenin aputaun chivinti para kʼapʼulaqtʼaxtʼu, yu jantu kaval tacha yu klalaqputeʼeniu, yucha tsʼanqay kalhilhaankal laqnin. Chuncha kaval mas va kijnankʼan kajkuu o mas va qayntaun ixmayul Dios kaval. 9Tacha klajuniu, chavay aaqtaun klajunchoqoyau, incha matichun katalaqputeʼeniyan aputaun chivinti yu tapaxata yu jantu kaval tacha yu laʼaʼitʼatʼik, yucha kalhilhaankanaʼ laqnin. 10Chavaycha jantu chuncha iknajun para katalhipaʼinil kinchivinti ni lapanakni. Va iknajun kalhipaʼinil ni Dios. Incha vamun ikmakay yu katalhipaʼinil ni lapanakni, ex kitʼin jantu ixʼoqxtamati Cristo kakval. 11Kitʼin klamakʼatsaniyau, ketʼalaqaunin, ni ox chivinti yu ancha klaqputeʼel jantu ixchivinti valiʼiy lapanaki kaval. 12Jantu kimasunil matichun yu valiʼiy lapanaki y jantu matichun kimalanil. Yu kimasunil va Jesucristo. 13Uxiknan asmaktʼatʼikcha tacha xaktiʼukxuntayay maqancha tejkan xakmakay ixputsukukʼan ni Israelitas. Va ayaj xaklaqmamaqanlqajnivay ixlapanakni Dios y xaklakmaʼakxaputun. 14Kitʼin apalay xakmakay kimputsukukʼan ni israelitas jantu yu alati israelitas yu tacha kijachʼitin ixtalhitʼajun. Va apalay pʼas xaktanuy xaputsuku yu kintamakaunin yu maqaniyaʼ kepayankʼan. 15Pero kilaksaklhi ni Dios vananajcha tejkan jantukaʼ xaktsukuy, va por ixjamapayninti kilhijuntaʼil. Tejkan yucha maqamal 16ex chuncha kimasunil isTsʼal para kalaqlaqputeʼenil ni ox chivinti yu lapanakni yu jantu israelitas kataval. Tejkan chuncha klhitapasal jantu kaklaqʼal matichun lapanaki para kimakʼatsanil ni ox chivinti. 17Vachu jantu kajkʼal Jerusalén para kajkalaqʼal ni lapanakni yu pʼunaj ixjamalaqachata ni Jesús. Kitʼin va kilal xalakatʼun Arabia. Ex astan ikminchoqol laka putaulan Damasco. 18Ex chuncha tejkan laʼatʼutu jachʼitin val, va ijkilal Jerusalén para kakmispal ni Pedro. Ancha xaktʼavilchal tʼuy semana. 19Yu alati ixtamalaqachan Jesús jantu klaqlaqtsʼil. Vamun yu Jacobo xaklaqʼanta yu ixtʼalaqajun ni Jalhachimoʼonu Jesús. 20Tachun yu aniy klajunau, ni Dios kʼatsay ni jantu klalaklkaniyau. 21Ex astan kilal xalakatʼun Siria ali Cilicia. 22Ex chuncha xalakatʼun Judea jantukaʼ matichun ixkintamispay kun ixlapanakni Cristo yu ancha ixtataqxtoʼa. 23Vamun ixtaqasmatʼa yu ixtakilhuntʼajun ni lapanakni, va tanaul: “Ni lapanaki yu ixkintamamaqanlqajnivayan y ixlaktʼilhiputun kilhakapuʼatkʼan, chavay laqputeʼeycha ni ox chivinti yu lhakapuʼanau.” 24Ex chuncha apalay pʼas tatoʼoyal ni Dios por kitʼin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\