HEBREOS 5

1Siya yu israelitas qayntaun valiʼiy lapanaki va laksakkanta para xaʼay kuraj kaval. Yucha paxtoqniy kamakal yu tamaqskʼiniy ni lapanakni para ox katataulal kun Dios. Vachuʼ paxtoqniy kamaqxtaqlhi lapaxkan yu jamoqslanti por yu talaqalhin. 2Yucha valiʼiy lapanaki y vachuʼ tsʼanqaniy tapʼasta. Va aqstanchun tacha yu alati israelitas. Xlhiyucha lay kalakmapaynil yu jantu tamalaqasiy y vachuʼ yu jantu vas taʼukxpuʼan. 3Ni anchanuʼ kuraj tsʼanqaniy tapʼasta la ixlhakapuʼati. Xlhiyucha vachuʼ paxtoqniy kamaqxtaqlhi ixlapaxkan por ixtalaqalhin, vachu va tacha maqxtaqlhi por ixtalaqalhinkʼan yu alati lapanakni. 4Jantu matichun kuraj lay laksakkan ixʼaman. Va Dios yu lakʼulay tacha kuraj, vachu chun tacha lakʼulal ni Aarón. 5Vachu chun tapasay kun Cristo. Yucha jantu kalaksakkal ixʼaman para kaval yu xaʼay kuraj. Va Dios yu lakʼulal, chuncha tacha junil: Uxintʼi va kesʼatʼa unitʼa, chavay ikxtaqnincha metsukunti. 6Alakataun taʼan tsʼoqkanta la ixchivinti Dios vachuʼ junil: Uxintʼi unitʼa qayntaun kuraj mas va tavanancha, vachu chun tacha yu Melkisedek. 7Tejkan ni Cristo vananaj ixtijuyal aniy lakamunukpaʼ, yucha pʼas skʼinil ni Dios kun qalhuti ali lhuu jatapayniti. Tapayninil ni Dios yu lhuu tapʼasta lhitʼajun para kamalaqtaxtul la ixlhinin. Ni Cristo ox ixtoʼoyay ni Dios, xlhiyucha ni Dios ox qasmaklhi. 8Ni Cristo mas Sasʼatʼa Dios ixjunita pero lanil qalasmaknaʼ ixPay tejkan makal yu lhinaul mas kun maqanlqajnati. 9Ex chuncha por lhitsukul yu ox jatsukunti yu jantu tuʼuchun tsʼanqaniy, va yucha yu xajchal qayntaun yu lay jalaqmalaqtaxtuy tachun yu taqalasmatʼa. Jalaqxtaqniy jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 10Ni Dios lakʼulal tacha ay kuraj vachu chun tacha ni Melkisedek. 11Tachun yu aniy la alin yu klalhixaqalaputunau. Pero ayaj lhitaʼay para kʼamalaʼasitʼik, va por jantu malaʼasipʼutʼunatʼik. 12Uxiknan por maqancha lhakʼapʼupʼinatʼik ni Cristo tapaxtoqniyan kʼamasutʼik ixchivinti Dios. Pero vananaj maqskʼiniyatʼik kamasunichʼoʼokʼantʼik yu pʼunaj lanitʼik. Va tacha jasʼatʼan untʼatʼik la milhakapuʼatkʼan, vananaj tsʼanqay katsʼikʼitʼik y jantukaʼ lay uyatʼik yu ox vayti. 13Yu tatsʼikʼiy, yuʼuncha vananaj tacha skʼatʼan y chuncha jantukaʼ tamalaqasiy yu ox jatsukunti. 14Ni lhiʼuti yu laqpʼas lay taʼuy vamun yu lajʼay lapanakni yu taʼajintacha. Yuʼuncha incha tamakay kuenta la ixputsukukʼan lay tamispay yu ox ali yu jantu ox.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\