SANTIAGO 4

1¿Tas ancha minachal milhilukujkʼan tejkan lachʼapʼayatʼik siya uxiknankʼan? Va minachal kun mijatapastakʼatikʼan porke ayaj lhitsʼukʼupʼutʼunatʼik axtoqnuʼ tus lhiʼakxajyachal lhilukuj. 2Alin yu achʼaniyatʼik para kʼalhitsʼukʼutʼik pero jantu lay lhitsʼukʼuyatʼik. Jamaʼaninanatʼik y vachu lalhiʼakchʼipʼiniyatʼik tuʼuchun y jantu lay lhitsʼukʼuyatʼik. Ex makʼayatʼik lhilukuj. Pero jantu laʼaʼiyatʼik yu skʼinatʼik porke jantu skʼiniyatʼik ni Dios. 3Tejkan skʼiniyatʼik jantu laʼaʼiyatʼik porke jantu vas skʼinatʼik, vamun skʼinatʼik para kʼamaʼaqxatʼik kun yu jantu lajʼox la mimputsukukʼan. 4Uxiknan lapanakni yu makʼauntʼijlayatʼik yu tapaxtoqniyan, ¿jantu kʼatsʼayatʼik ni yu chʼantaun tʼajun kun yu aniy lakamunukpaʼ yucha va ixtʼalaxkayaʼ ni Dios? Y taʼayuʼ yu ayaj achaniy yu jantu lajʼox yu alin lakamunukpaʼ ex yucha lhiʼakxajyachal ixtʼalaxkayaʼ ni Dios. 5Va ayaj xtapal ni chivinti yu tsʼoqkanta yu najun inchineʼ: “Ni espíritu yu kintamalakatanutan ni Dios va ayaj xiyaxnaʼ.” 6Pero apalay lhuu ixjamapayninti ni Dios yu kintaxtaqniyan. Xlhiyucha va tsʼoqkanta la ixchivinti Dios, va najun inchineʼ: Dios jalaktanchaniy yu lajʼay jalakmakakan pero ox jalakmapayniy yu lakstʼuniy jalakmakakan. 7Kʼamalakʼatʼunikʼantʼik kun Dios. Kʼalaktʼanchʼanitʼik yu tamakaniputunan ni aqmoqxnuʼ ex yucha katalajqosmajʼanan. 8Katsʼukʼutʼik ukstsʼuniy kun Dios ex yucha vachuʼ ukstsʼuniy katsukuyaʼ kun uxiknankʼan. Uxiknankʼan maqtaqalhinin untʼatʼik, kʼaxakʼamaʼantʼikcha yu jantu ox makʼayatʼik la mimakakʼan. Kachʼaʼaxtʼutʼik yu jantu ox la melhanutkʼan yu putʼuy makʼapʼutʼunatʼik. 9Kʼamaʼaninitʼik y katʼijnintʼik y kaʼalhuntʼik. Yu miʼachatkʼan kalhiʼakxajtachal qalhuti vachuʼ yu miʼachantikʼan kalhiʼakxajtachal jamaqaninti. 10Lakstʼuniy kakʼatsʼantʼik kun ni kiJalhachimoʼonukʼan Dios ex yucha lajʼay katamakayan. 11Ketʼalaqaunin, jantu maqskʼiniy kʼalalhichʼivinintʼik yu jantu ox. Taʼayuʼ yu jantu ox lhichiviniy ixlaqaj y vachu jantu lhiʼajin ex yucha jantu ox lhichiviniy ixlhachimoʼon ni Dios y vachuʼ jantu lhiʼajin. Incha matichun jantu lhiʼajin ixchivinti Dios ex yucha jantu makay yu lhinajun. Yucha ay jalhachimoʼonuʼ kʼatsan porke jantu lhimukʼay ixlhachimoʼon ni Dios. 12Vamun Dios maqxtaqlhi ni lhachimoʼon y yucha lay malaqtaxtunun y vachu lay mukʼay laqtaqal. Ex uxintʼi, ¿tas ayucha kʼatʼicha ni mukʼaniputun laqtaqal milaqaj? 13Kʼaʼasmaktʼik yu inchineʼ naunatʼik: “Chavaycha u lhiy kʼanau intachun y kʼanau taʼan ay putaulan. Ancha kataultachaʼau taun jachʼitin, katapatsayau y kalhajayau tumin.” 14Jantu kʼatsʼayatʼik yu lhiy katapasayaʼ la metsukuntikʼan. ¿Tisuncha xtapal metsukuntikʼan? Va tacha taputsʼi yu tasuy taun panchʼix ex astan niman laqmixchoqoy. 15Yu tsʼanqay kʼanauntʼik va inchineʼ: “Incha chuncha maqamay ni kiJalhachimoʼonukʼan Dios, ex chun lay katsukuyau y lay kamakayau tuʼuchun.” 16Uxiknan vamun tamaqamayan katʼamaʼayajnin minchivintikʼan. Tachun anchanu jaʼayajnati va talaqalhin. 17Incha matichun mispay yu ox yu tsʼanqay kamakal pero incha jantu makay, ex yucha makay talaqalhin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\