SAN MATEO 28

1Ixtapasatacha yu xajulchan jastaknati. Va tunkumintacha yu xapʼunaj julchan laka semanaj. Ni María Magdalena kun yu aqayntaun María taʼal laqtsʼinin taʼan ixmaʼakanta ixlakatunaj ni Jesús. 2Exnicha alil taun pʼaysni xkapʼikniti, va taʼeltajul laktʼiyan qayntaun ixmayul Dios. Taʼukstsʼuninil taʼan ixmaʼakanta ixlakatunaj ni Jesús. Va xtay moqosunil ni chiyux yu ixpumalakchaukanta y va ancha putaulal. 3Yu ixmayul Dios tus olaqlnaʼ ixtasuy tacha makaliukniti y ixlaqchʼiti tus pʼays yaqaq ixtasuy tacha miki. 4Tejkan chuncha talaqtsʼil yu ixtatʼajun lhistaknan, tus taxkapʼiknil ixtalhantikʼan, tataqtal y tatamakaul tacha katanilcha ixtajunita. 5Ex chuncha yu ixmayul Dios va lakjunil ni xanatin: —¡Jantu kʼatʼalhanantʼik! Kitʼin kʼatsay va tʼaunatʼik lakxkaunan ni Jesús yu xtukmukʼakal laka kurus. 6¡Jantucha aniy katamal! Va kujchoqol la ixlhinin, chuncha tacha naul ni yucha. ¡Kʼatʼantʼik laqtsʼinin taʼan ixmamakanta! 7Tsʼalaj kapʼinchʼipitik y kalakʼunchʼipitikcha ixtʼaltanan ni va kujchoqotacha la ixlhinin y yucha kapʼulʼanaʼ Galilea. Ancha kʼalaqtsʼinapitik. Va yucha yu klalhilaqmintau juninin. 8Ex chuncha ni xanatin va tsʼalaj tataspʼikchoqol taʼan ixmaʼakanta ixlakatunaj pero kun talhanti y vachuʼ kun achati. Tatakyauʼal makʼatsaninin ixtʼaltanan ni Jesús. 9Ex chuncha va niman laktasunil ni Jesús y lakmastakʼal. Yuʼuncha va tatalakanunil ni Jesús y talaqatanuʼinil ixchʼaja y tatoʼoyal. 10Ex chuncha ni Jesús lakjunil: —¡Jantu kʼatʼalhanantʼik! Kʼapʼinchʼipitik juninin kintʼaltanan ni kataʼal Galilea y ancha kintalaqtsʼinaʼ. 11Tejkan ixtaʼantacha ni xanatin, lati ni tropas yu ixtalhistaknanta taʼal laka ay putaulan. Talaqputeʼeniʼol yu xaʼukxtinin ni kuras tachun yu ixlhitapasata. 12Ex chuncha yu xaʼukxtinin kuras va talaqʼal yu xalajʼaynin para katamachʼantamil ixjatapastakʼatikʼan kun yuʼuncha. Lhuu tumin taxtaqnil yu tropas. 13Va taxaqalal, va tajunil: —Uxiknankʼan kʼalaqpʼutʼeʼeyapitik ni tejkan tsʼis ixjunita va iltʼatʼatʼatʼik ex yu ixtʼaltanan ni Jesús va kitaʼalhaumaxtul ixlakatunaj. 14Incha kakʼatsayaʼ yu tapasal ni gobernador ex ni kijnankʼan kakxaqalayau. Ex jantucha tuʼuchun katalhitaqmukʼaniyan. 15Ex ni tropas talaqaʼil ni tumin y tamakal tacha laklhijunkanta. Vanaj va yucha talalaqputeʼeniy ni israelitas tus chavaycha. 16Ex taval, yu pumakautaun ixtʼaltanan ni Jesús va taʼal taun aspajun xaʼestado Galilea taʼan lhinaul ni Jesús. 17Tejkan talaqtsʼil ni Jesús, ex tatoʼoyal pero lati jantu ox ixtalhakapuʼan. 18Ex ni Jesús talakanul kun yuʼuncha, va lakjunil: —Ni Dios kixtaqnil tachun palhachimoʼon mas laktʼiyan y vachu lakatʼun. 19Kʼalaqpʼinchipitikcha yu oqxlaqchux ni lapanakni yu taʼalinta aniy lakamunukpaʼ, kʼalakmakʼatʼik kintʼaltanan. Kʼalaqmaqchʼajʼavatʼik la ixtaqaʼuti ni kimPay ali yu isTsʼal ali yu Espíritu Santo. 20Kʼalakmalanitʼik katatoʼoyal tachun yu klajuntau. Ni kitʼin kaklatʼaʼalinau mas va tavanancha kaval, tus tejkan kamiʼoyaʼ ni lakamunukpaʼ. Va chuncha kaval.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\