SAN MATEO 3

1Va chuncha taval ni anchanu julchan ni Juan yu jamaqchajʼavanaʼ al laqputeʼeniʼ ixchivinti Dios lakakʼavin xalakatʼun Judea. 2Va ixnajun: —Kʼamapʼaxatʼikcha mijatapastakʼatkʼan. Va taʼukstsʼuniycha ixlhachimoʼon Dios. 3Ni Juan va yu lhichivinil ni Isaías yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. Ni Isaías naul: Qasmakkan taun tʼasati lakakʼavin yu najun: “Kalaʼoximanitʼikcha ixlakatin ni Jalhachimoʼonuʼ. Vas kʼamakʼatʼikcha para tsʼalti katapasal.” 4Yu ixlaqchʼiti ni Juan va jamakanti xachʼauti ni camello, yu ixlhitampachʼikan va jaxtaʼan, yu ixvayti va silaqa kun xaxkan seraj yu alin lakakʼavin. 5Ni lapanakni yu machaqan xalakatʼun Judea ali yu machaqan laka putaulan Jerusalén ali yu ixtavilanal ukstsʼuniy xalaʼaxkan Jordán, va ixtalaqminʼojoy ni Juan. 6Ixtalhitaulʼojoycha ni ixtalaqalhinkʼan, ex yu Juan va ixjamaʼaqchajʼavaycha xalaʼaxkan Jordán. 7Yu Juan tejkan jalaqtsʼilcha ixtamincha aqchajʼaunin pumalhuu fariseos kun saduceos, va jalakjunil: —¡Sasʼatʼan tsapulin yu xaʼox untʼatʼik! ¿Taʼayucha xatajunancha ni uxiknankʼan para kʼaxajchipitik ni aniy lhitaʼay jamaqanlqajnati yu kaʼalina? 8Kʼamakʼatʼikcha yu lajʼox para ex chuncha katasulcha ni mapʼaxatʼatʼikcha mijatapastakʼatkʼan. 9Jantu lajʼay kakʼatsʼantʼik para kanauntʼik meʼemankʼan: “Ni Abraham yucha kimpaykʼan.” Kitʼin klajunau yu Dios lay kalakmapaxal ni aniy chiyux para kataval sasʼatʼan Abraham. 10Chavaycha va tacha taun hacha yu va laycha kachaqxtal ni kʼiu la ixtitakxiyati. Yu jantu makay yu lajʼox, yucha kachaqxtakal, va kamapʼukalcha ni laka jikmi. 11Kitʼin va kun xkan klamaʼaqchajʼavayau para katasul ni mapʼaxatʼatʼikcha mijatapastakʼatkʼan. Astan kaminaʼ aqayntaun yu apalay ay xajantu kitʼin. Yu kitʼin tus jantu kimpaxtoqniy kaklhaʼanil ixvarachi. Yucha katapumaʼaqchajʼavayan kun ni Espíritu Santo ali jikmi. 12Yucha va tacha kalhitsukul la ixmakaʼ ixpatankʼalhan para kalaktankʼalhal ni lapanakni tacha trigo. Yu lajʼox kalakmaʼayaʼ la ixpakʼatsa pero yu tacha pʼoqxni kalaqxavayaʼ laka jikmi yu jantu aqtaun kamixaʼ. 13Ex va chuncha taval ni Jesús minchal xalakatʼun Galilea. Va al xalaʼaxkan Jordán taʼan xamaʼaqchajʼavanan ni Juan para ancha ni Juan kamaʼaqchajʼaval ni Jesús. 14Ex chuncha yu Juan va jantu ixʼuyujnajun, va junil ni Jesús: —Yu kitʼin va kmaqskʼiniy kʼimaʼaqchʼajʼavatʼi ni uxintʼi. ¿Chavay va kitʼin kilaqtʼantʼa para kakmaqchajʼavan? 15Pero yu Jesús va junil: —Chavay va chuncha kʼamakʼaucha. Maqskʼiniy chuncha kamakau tacha yu lhinajun ni Dios. Ex ni Juan xtaqkalcha para kamaqchajʼaval. 16Ex tejkan aqchajʼaulcha ni Jesús va niman takukchoqol yu lakxkan. Yu laktʼiyan va talaqltiʼal y laqtsʼil ixʼEspíritu ni Dios ixtaʼeltajuminta taʼan ixyal ni yucha, ixtasuy tacha laqataun palumax. 17Ex chivinkal laktʼiyan, va naunkal: —Ni aniy yucha va kesʼatʼa yu ayaj kʼachaniy. Va ayaj iklhiʼachantajuy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\