APOCALIPSIS 15

1Ni laktʼiyan klaqtsʼil ataun ay tuʼuchun, yu kitʼin tus vak ijkʼatsal. Klaqtsʼil pumatujun ixmayulnin Dios, si ixtalhaʼanta laqatamin maqanlqajnati. Yucha va yu kapumamaktayacha ni Dios ixlhilukuj yu kalaqxtaqniyaʼ ni lapanakni. 2Vachuʼ klaqtsʼil taun lakamar tacha spejo, va ixlaqlhiyal jikmi. Ancha ixtayanal lapanakni yu tamaqalhajal ni ay maqtaliʼ ali ixʼantivaj ali ixnumero tejkan talachʼapal. Tachun si ixtachʼapalhaʼanta arpas yu Dios jaxtaqnil. 3Ixtamilpay ixmilpati ni Moisés yu ixtapatsaniy Dios, ali ixmilpati ni Sasʼatʼa borrego, va ixtanajun: Dios, uxintʼi tachun axtoqnuʼ yu makʼay va si lajʼay. Uxintʼi unitʼa ay Jalhachimoʼonu Dios, chux lay makʼay. Uxintʼi vas makʼay tachun milhitapatsa. Xajalhachimoʼonuʼ kʼatʼi taʼoqxlaqchux lapanakni. 4Jalhachimoʼonuʼ, ¿taʼayucha jantu ay makaputun mintaqaʼuti? ¿Taʼayucha jantu katoʼoyan? Vamun uxintʼi lhitʼaunʼoʼoy yu lajʼox. Taʼoqxlaqchux lapanakni katalaqminan, katatoʼoyayan. Takʼatsay ni ox pʼuxkʼaulaqtsʼin laqtaqal. 5Astan klaqtsʼil talaqltiʼal taʼan toʼoyakan Dios ni chaqaʼ yu talhipaqay laqchʼiti. 6Ancha tataxtul ni pumatujun ixmayulnin Dios yu ixtalhitʼajun laqatujun maqanlqajnati. Ixtaʼulata yu kʼus xnapapa laqchʼiti. Ixjalhitampachʼikanta kun cinturón yu oro. 7Ex xaqayntaun yu laʼatʼati talhitsukuti yu takujta jamaqxtaqnil laqatamin vaso yu jamakanti kun oro ni pumatujun mayulnin. Pʼal ixtavilanal ixlhilukuj Dios yu tʼajun mas va tavanancha kaval, jantu aqtaun katamaktal. 8Ni chaqaʼ tus puʼaqtsaunʼol jin yu minchal ixʼayaxtu ali ixtapʼasta ni Dios. Jantu matichun lay ixtanuyachal, pʼunaj maqskʼiniy katamaktaʼelal ni putujun maqanlqajnati yu ixtalhaʼanta ni qayntujun mayulnin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\