APOCALIPSIS 17

1Ex chuncha mil xaqayntaun yu pumatujun ixmayul Dios yu ixtalhitʼajun laqatujun vasos yu ixputajun ixlhilukuj Dios. Va kijunil: —Katʼatʼi aniy. Kitʼin kakmasuniyan tacha Dios kamukʼaniyaʼ ixmaqanilqajnati ni anu maqtaqalhini xanati yu vil la ixʼukxna lakamar. 2Ni xajalhachimoʼonun lakamunukpaʼ tamakal laqtaqal kun anu xanati. Xalapanakni lakamunukpaʼ va tacha tataʼapʼal kun ixlhiʼotʼati tejkan tamakal laqtaqal kun yucha. 3Chuncha ixmayul Dios kilhaʼal lakakʼavin, ancha ni Espíritu kimasunil tuʼuchun. Ancha klaqtsʼil qayntaun xanati ixputaukʼalhaʼanta laqataun xlapul maqtaliʼ. Taʼakchun ixlakatunaj ni maqtaliʼ ixlaqatsʼoqmukʼakanta taqaʼuti yu jantu ox lhichiviniy Dios. Ixlhitʼajun laqatujun ixʼaqtsul ali maqatujun ixʼaqaloqoti. 4Ni anu xanati ixlakayal kun aqxtaun laqchʼiti yu ixlhimanikanta xlapul ali stʼunuu. Vachuʼ ixlakaxantilakanta kun oro ali chiyux yu laqlhuu xtapal ali yu laqspututu kʼuliksnaʼ chiyux. Vachuʼ ixchʼapata laqataun vaso yu jamakanti kun oro. Tus pʼal ixvil tachun ixtalaqalhin yu makal kun joʼakna. 5La ixmuntsan ixmuntijukʼal laqataun taqaʼuti yu jantu mispakan, va naunputun: “Ay putaulan Babilonia, ixnatikʼan tachun maqtaqalhinin xanatin. Vachu ixnati tachun laqtaqal yu tamakay xalapanakni lakamunukpaʼ.” 6Astan ikmakal kuenta ni anu xanati ox taʼapʼan ixjunita. Ixlhitaʼapʼata ixjakʼalnankʼan ixlapanakni Dios yu jamaqnikal por ixtalhichiviniy ni Jesucristo. Tejkan klaqtsʼil tus taun klhilal. 7Ni mayul kijunil: —¿Valiʼiycha tus taun lhilay? Kitʼin kajkunan para kamalaʼasitʼi ni anu xanati ali yu maqtaliʼ yu putaukʼalhaʼanta yu lhitʼajun laqatujun ixʼaqtsul ali maqakau ixʼaqaloqoti. 8Ni maqtaliʼ yu laqtsʼi yucha ixtʼajun pʼunaj pero chavay jantucha tʼujuʼ. Yucha katakukchoqoyaʼ la xajapoʼan yu la pulman. Ex astan kamiʼoyaʼ. Tejkan puʼaqtaynil ni lakamunukpaʼ lati lapanakni jatsʼoqʼulakal ixtaqaʼutkʼan laka libro yu masuy taʼayucha katsukuyaʼ. Tachun yu jantu katsʼoqʼulakal ancha tus taun katalhilayaʼ tejkan katalaqtsʼinaʼ ni maqtaliʼ yu ixtʼajun pʼunaj, chavay nitacha, pero aaqtaun katsukuchoqoyaʼ. 9’Tsʼanqay jatapastakʼati para kamalaʼasitʼi: Yu laqatujun ixʼaqtsul naunputun laqatujun aspajun taʼan vil ni xanati. 10Vachu naunputun qayntujun yu lajʼay jalhachimoʼonun. Qaynkis tamaqatsʼanqal ixpalhachimoʼonkʼan. Qayntaun chavaycha tajun. Yu aqayntaun jantukaʼ min jalhachimoʼon. Tejkan kaminaʼ jantu maqan kalhachimoʼonunaʼ. 11Tejkan katapasayacha qayntujun jalhachimoʼonun, ex kaʼalinchoqoyaʼ qayntaun yu ixʼalin. Yucha ni maqtaliʼ yu ixtʼajun maqancha yu chavay jantucha tʼujuʼ. Va chʼantaun kun yu qayntujun. Kanichoqoyaʼ tejkan kaminchoqoyaʼ jalhachimoʼon. 12’Yu maqakau ixʼaqaloqoti ni maqtaliʼ yucha naunputun qaynkau jalhachimoʼonun pero jantukaʼ talaqaʼiy ixpalhachimoʼonkʼan. Vamun taun panchʼix katalhachimoʼonunaʼ chʼantaun kun ni maqtaliʼ. 13Yuʼuncha tachun va chʼantaun ixjatapastakʼatkʼan y tachun ixpalhachimoʼonkʼan si katamaqxtaqniyaʼ ni maqtaliʼ. 14Katalaqataqyaʼ ni Sasʼatʼa borrego pero yucha kalaqmaqalhajayaʼ. Yucha vamun yuʼ ay Jalhachimoʼonuʼ junita, apalay ay xajantu tachun jalhachimoʼonun. Ixlapanakni yu chʼantaun tatʼaʼalinta, yuʼuncha va jalaksakta, jalakjuntaʼita, y ox tataylhaanita. 15Vachu ni ixmayul Dios kijunil: —Ni xkan yu xalaqtsʼin yu puvil ni maqtaqalhini xanati yucha naunputun pumalhuu putaulanaxna, oqxlaqlhuu lapanakni, yu lakalhuu minchal, yu tachiviniy pulhuu lhichivin. 16Ni maqakau aqaloqoti yu xalaqtsʼin ali yu maqtaliʼ, yuʼuncha kataxkayyaʼ ni anu maqtaqalhini xanati. Maqaʼasas katamakaunaʼ, kataʼuniyaʼ ixvakax, ex katalaqxavayaʼ laka jikmi. 17Ni Dios jalakmanunil jatapastakʼati la ixjalhanutkʼan para katamakal yu lhinajun ni yucha. Vachuʼ para chʼantaun kataval ixjatapastakʼatkʼan. Ex chuncha katamaqxtaqniʼoyacha tachun ixpalhachimoʼonkʼan ni maqtaliʼ tus tejkan katapasaʼoyaʼ tachun yu Dios najun katapasal. 18Ni maqtaqalhini xanati yu xalaqtsʼin, yucha naunputun yu ay putaulan yu jalaklhichimoʼoy tachun jalhachimoʼonun yu alin lakamunukpaʼ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\