APOCALIPSIS 22

1Ex astan ni mayul kimasunil maqataun laʼaxkan yu kʼus, yu xtaʼa jatsukunti. Ni anchanu xkan ixtaxtuta taʼan vil ni Jalhachimoʼonuʼ Dios ali yu junkan Sasʼatʼa borrego. Ayaj lajkʼus ixjunita, ixpatasuy jalakavanti tacha spejo. 2La ixtanʼajna xatin ni putaulan, ancha ixyal kʼiu paʼextʼuy ixkilpaʼ ni laʼaxkan. Va ixlhitʼajun xaʼunikan yu xtaʼa jatsukunti. Yu xaʼunikan ixtaʼa va ixlhitamin malkuyuʼ, va aqkautʼuy ixtaʼa laka jachʼitin. Yu xaxqoy lay ixlhimapatsakan tacha kʼuchʼu para kakʼuchʼukal taʼoqxlaqchux xalapanakni lakamunukpaʼ. 3Ancha jantucha kaʼalinaʼ tuʼuchun yu jantu lajʼox. Ancha vil ni Dios la ixpalhachimoʼon y vachuʼ yu junkan Sasʼatʼa borrego. Vachuʼ tachun ixʼoqxtamatin ancha katatoʼoyayaʼ. 4Yuʼuncha ox katalaqtsʼinaʼ ixʼukxpuʼ Dios y katalhitsukuyaʼ ixtaqaʼuti la ixmuntsankʼan. 5Ancha jantucha aaqtaun kaputsʼisaʼ. Ni lapanakni jantu katamaqskʼiniyaʼ tuʼuchun maklku ali julchan. Ni Dios, yucha kamapulkuniyaʼ. Ancha katalhachimoʼonunacha mas va tavanancha, jantu aqtaun katamaktayaʼ. 6Ex astan va kunkal: —Tachun yu aniy chivinti va laqsaval, lay ox kʼalhakʼapʼupʼi. Ni Jalhachimoʼonu Dios, yucha jaxtaqniy ixjatapastakʼati ni lapanakni yu talaqputeʼey ixchivinti. Chavay malaqachanitancha uxintʼi ixmayul para kʼalakmasunichʼoʼo ixlapanakni yu tatapatsaniy tachun yu niman katapasayaʼ. 7—¡Nimancha kakminchoqoyaʼ! Ox kalhixajtachal ni lapanaki yu makay kuenta ixchivinti Dios yu tsʼoqkanta ni aniy laka libro. 8Kitʼin Juan klaqtsʼil y ijqasmaklhi tachun ni aniy axtoqnuʼ. Tejkan ijqasmakʼol y klaqtsʼinʼol, ex kitʼin niman iktatsoqoqtal taʼan ixyal ni mayul yu kimasunil, va xaktoʼoyaputun. 9Pero yucha niman kijunil: —¡Jantu chun kʼalatʼi! Kitʼin va mintʼaʼoqxtamati kunita chuncha tacha metʼalaqaunin yu talaqputeʼey ixchivinti Dios ali tachun yu tamakay kuenta yu tsʼoqkanta ni aniy laka libro. ¡Uxintʼi katʼoʼoyatʼi vamun Dios! 10Ex va chuncha ni mayul vachuʼ kijunil: —Jantu valiʼiy saq kʼamaʼatʼi ixchivinti ni Dios yu tsʼoqʼulatʼi aniy laka libro. Tachun yu aniy axtoqnuʼ jantucha kataqmaqayaʼ. 11Matichun lapanaki yu makay laqtaqal, va kataylhaʼal makan laqtaqal. Yu maqtaqalhinin, va kataylhaʼal maqtaqalhinin. Yu vas tiʼukxuntayay, maqskʼiniy ox kataylhaanil y yu ixnavin Dios maqskʼiniy kataylhaʼal tsukunuʼ tacha qayntaun yu ixnavin Dios. 12Ex va kunkal: —¡Kitʼin niman kakminchoqoyaʼ! Kaklhiminaʼ ixlhilhajatkʼan yu katapaxtoqniyaʼ qayntamin lapanakni por yu tamakal. 13Kitʼin kunita tacha yu pʼunaj letra yu junkan Alfa ali yu xaʼastan yu junkan Omega. Va kitʼin kimpuʼaqtayniy tachun vachuʼ kimputamaktay. 14Ayaj talhiʼachantajuy ni lapanakni yu tachaʼay ixlaqchʼitkʼan tus ox snapapa tamakay. Yuʼuncha kalaqxtaqnikanaʼ lakatin kataʼunil xaʼunikan ni kʼiu yu xtaʼa jatsukunti. Vachu lay kataputanuyanta taʼan tayanal xakiltalakxtuti ni ay putaulan. 15Pero katatamakaunaʼ ixlhimaqspaʼ ni ay putaulan tachun ni lapanakni yu tacha xʼoyun tajunita, ali tachun yu jachavanan ali yu tatʼatamay lapanakni yu jantu ixnavinkʼan, ali jamaqninin, ali yu tatoʼoyay antivas, ali yu tamaqamay katalaklkanal. 16—Kitʼin va Jesús kunita. Ni uxiknan klamalaqachaniu ni kimayul para katajunin tachun ni aniy chivinti para katakʼatsal lakatamin taʼan tataqxtoʼa kilapanakni. Kitʼin yu laqsaval ikminchal kun yu ay jalhachimoʼonuʼ David. Vachuʼ va tacha ni ay jastʼaku kunita yu mapulkuy puvakuj. 17Ni Espíritu Santo ali yu katatʼalakxtuklayaʼ Jesús yu ixlapanakni tajunita, yuʼuncha tanajun, junkan ni Jesús: —¡Katʼatʼi! Yu taqasmatʼa vachu katajunil: —¡Katʼatʼi! Taʼayuʼ yu oqputun xkan, tsʼanqay kamilcha, kaʼoqlhi ni xkan yu valiʼiy xtaqkan, yu xtaʼa jatsukunti. 18Kitʼin klaqxaqalay tachun yu taqasmatʼa ni chivinti yu aniy tsʼoqkanta, ni va laqsaval yu iknajun. Incha matichun kalalhavayaʼ ni chivinti, ex ni Dios kalalhavaniyaʼ ixmaqanlqajnati yu tsʼoqkanta aniy laka jalhiki. 19Vachuʼ incha matichun kamaqosuniyaʼ lati ixchivinti Dios ni aniy laka jalhiki, ex ni Dios vachuʼ kamaxtuniyaʼ yu paxtoqniy kalaqaʼil yu lhichiviniy aniy jatsʼoqnuti. Jantu lay kaʼuyaʼ xaʼunikan ni kʼiu yu xtaʼa jatsukunti y jantu lay katanuyaʼ la ixputaulan Dios. 20Yu laqputeʼey tachun yu aniy masukanta najun: —Laqsaval niman kakminchoqoyaʼ. ¡Chuncha kaval! ¡Katʼatʼi uxintʼi, Jesús, Jalhachimoʼonu kʼatʼi! 21Ni Jalhachimoʼonu Jesucristo katamapaynin mintachunkʼan. Chuncha kavalcha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\