ROMANOS 10

1Ketʼalaqaunin, tus la kelhanuti iknajun katalaqtaxtul ni israelitas y chuncha klakskʼiniy ni Dios. 2Kitʼin iknajun laqsaval ayaj tatoʼoyaputun ni Dios pero jantu tamispay tacha makakancha toʼoyakan. 3Jantu tamispay tacha lay ox kataval kun Dios, va ixlaqamankʼan tamakaputun ox ixjatsukuntikʼan, jantu talhakapuʼan ni Dios lajʼoxin lay kalakmakal. 4Tachun ni lhachimoʼon yu lhinaul Dios va kiilaqayntsachil ni Cristo. Xlhiyucha tachun yu talhakapuʼan ni Cristo, ni Dios jalaqtsʼin tacha lajʼoxin lapanakni. 5Ni Moisés va tsʼoqlhi tas laycha ox kataval kun Dios por katamakal yu lhinajun la ixlhachimoʼon. Va naul: “Ni lapanaki yu kamakaʼoyaʼ yu lhinaunkan, va yucha kaputsukuyaʼ.” 6Ni Dios ox laqtsʼinan por kalhakʼapʼupʼi, xlhiyucha ixchivinti Dios najun: “Jantu maqskʼiniy kʼanau la melhanuti: ¿Taʼayucha lay kaʼal laktʼiyan para kalhimil ni Cristo?” 7Vachu jantu maqskʼiniy kapʼastʼaktʼi: “¿Taʼayucha kaʼal laqnin para kʼamaxtʼuchʼoʼo ni Cristo laka lhinin?” 8¿Tas najun? Va najun: “Ni chivinti yu maqskʼiniy, yucha alin la minkil, vachu alin la melhanuti.” Yucha ni chivinti yu lhakapuʼanau, va yucha klaqputeʼeyau. 9Incha kun minkil kʼanau ni Jesús va yucha miJalhachimoʼonuʼ y la melhanuti kʼalhakʼapʼupʼi ni Dios majkujuchoqol tejkan ixnita ex kʼalaqtʼaxtʼuyeʼe. 10Tus la kelhanutikʼan maqskʼiniy kʼalhakʼapʼupʼi para ox kalaqtsʼin ni Dios y la minkil maqskʼiniy kʼanau yu lhakʼapʼupʼin para kʼalaqtʼaxtʼu. 11Tacha tsʼoqkanta la ixchivinti Dios: “Tachun yu katalhakapuʼanaʼ, yuʼuncha jantu katatamaxaniyaʼ.” 12Va aqstanchun mas va taʼayucha kaval mas yu israelitas mas yu jantu israelitas kataval. Yu Dios yucha ixJalhachimoʼonukʼan tachun ni lapanakni y jaxtaʼa yu lajʼoxi tachun yu tatapayniniy. 13Najun la ixchivinti: “Mas va taʼayucha katapayninil ni Jalhachimoʼonuʼ, yucha kalaqtaxtuyaʼ.” 14Pero ¿tas kataputapayninil incha jantu talhakapuʼan? ¿Tas katapulhakapuʼalcha incha jantu aqtaun taqasmatʼa? ¿Tas katapuqasmaklhicha incha jantu matichun jalaqputeʼeniy? 15¿Tas katapulaqputeʼelcha incha jantu jamalaqachakan? Tsʼoqkanta la ixchivinti ni Dios, najun: “Ayaj kʼus tejkan tachin yu talaqputeʼey yu ox chivinti.” 16Jantu tachun ni israelitas kataqalasmakʼoputul yu lajʼoxi chivinti. Chuncha maqancha tsʼoqlhi ni Isaías yu ixnajun: “Jalhachimoʼonuʼ, ¿taʼayucha kintalhakapuʼanincha yu klaqputeʼeu?” 17Ex chuncha lhakapuʼankan tejkan qasmakkan y qasmakkan tejkan laqputeʼekan ixchivinti Cristo. 18Pero kitʼin klalhisakmiyau: ¿Lhilayatʼik laqsaval jantu kataqasmaklhi ni israelitas? Chun, taqasmaklhi. Najun la ixchivinti Dios: Yu chivinti laqputeʼekan tus taʼakapuchun lakatʼun, tus chaʼal taʼan tamaktayachal ni lakamunukpaʼ. 19Pero vachu klalhisakmiyau: ¿Jantu katamalaqasil yu ox chivinti yu sasʼatʼan Israel? Pero yu Moisés yucha pʼunaj jalaqputeʼenil yu naul ni Dios: Klamakayau para kʼalhixiyaxtʼik ni lapanakni yu jantu kilapanakni kataval. Va kaklaqxaqalayaʼ yu jantu katalhitsukul ox jatapastakʼati, xlhiyucha kʼalhilukʼujlayapitik. 20Vachu Isaías jantu katalhanal. Maqancha jalaqputeʼenil yu naul ni Dios: Kintatemal yu jantu aqtaun kintalakxkaul. Klaktasunil yu jantu aqtaun kintalhasakminil. 21Pero laklhichivinkan sasʼatʼan Israel taʼan naul ni Dios: “Tachun ni julchan xakchʼixʼiputun la kimakaʼ para ixkintalaqmil kilapanakni mas va jalaktuʼunun y jantu kintaqalasmakputul.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\