ROMANOS 12

1Xlhiyucha, ketʼalaqaunin, la ay ixjamapayninti ni Dios. Va yucha klalhitapayniniyau ni kʼamaqxtʼaqnitʼik metsukuntikʼan ni Dios tacha taun lapaxkan yu kujta, yu ixnavin Dios, yu lhipaʼiniy ni yucha. Va chuncha tapaxtoqniyan para katʼoʼoyatʼik ni Dios. 2Jantu chun kalhixajchoqochal mimputsukukʼan tacha yu xaputsuku aniy lakamunukpaʼ. Kʼalhitsʼukʼutʼik yu sastʼi jatapastakʼati para chuncha kʼamapʼaxanikʼantʼik metsukuntikʼan. Chuncha kʼapʼumispʼayapitik yu Dios najun kaʼalil la metsukuntikʼan, yu ox laqtsʼin, yu jantu tuʼuchun tsʼanqay. 3Kimapaynil ni Dios y kixtaqnil yu aniy lhitapatsa. Xlhiyucha klajunau mintachunkʼan ni jantu ay kakʼatsʼantʼik yu jantu tapaxtoqniyan. Kʼalakpʼastʼaknantʼik tacha yu maqskʼiniy, chuncha tacha yu Dios tamaqxtaqnin milhakapuʼatkʼan mintachunkʼan. 4Va taun kilakatunajkʼan lhitʼaunau pero pulhuu laqxtoqnun y si putamin lhitapatsa lay tamakay. 5Vachu va chun kijnankʼan mas pumalhuu va tacha ixlakatunaj Cristo juntau y si lamaqskʼiniyau pumatamin kijnankʼan. 6Va si putamin yu lhitapatsa yu kintaxtaqnitan ni Dios por kintamapaynin. Incha matichun ixlhitapatsa va ixlaqputeʼeka ixchivinti Dios, ex chuncha kalaqputeʼel tacha yu paxtoqniy la ixlhakapuʼati. 7Incha ixlhitapatsa va kalaqʼaqtayjul yu alati ex kalaqʼaqtayjul. Incha ixlhitapatsa va ixmasuka ixchivinti Dios ex kamasul. 8Incha paxtoqniy va kalakmapʼaysnil ex tsʼanqay chuncha kamakal. Incha paxtoqniy va kaxtaqlhi yu lhitʼajun, va kaxtaqlhi jantu kun taqspukniti. Incha paxtoqniy kalaklhichimoʼol ex maqskʼiniy ox kamakal. Incha paxtoqniy kalaqʼaqtayjul yu kilpatanin, va kamakal kun achati. 9Laqsaval kʼalapʼaxkʼatʼik, chuncha kamakʼauntʼijlatʼik yu jantu ox, va katʼaylhipʼintʼik yu lajʼoxi. 10Kʼalapʼaxkʼatʼik tacha jatʼalaqaunin kun lhuu achati. Kʼalatʼoʼoyatʼik, kʼalalaqtsʼintʼik tacha yu aqayntaun va apalay ay xajantu uxintʼi. 11Jantu malhaqnin kʼaʼuntʼik la milhitapatsakʼan, kʼatʼapʼasnitʼik la metsukuntikʼan, kʼatʼapʼatsʼanitʼik ni kiJalhachimoʼonukʼan kun tachun melhanutkʼan. 12Kʼalhiʼachʼantʼaʼutʼik por yu pʼakxanʼiyatʼik, kʼamaʼantʼaqnitʼik memaqanlqajnatkʼan, va kʼaskʼinʼalhitʼikcha ni Dios. 13Kʼalaqʼaqtʼayʼutʼik ixlapanakni Dios tejkan tatsʼanqaniy tuʼuchun, ox kʼalaʼaʼitʼik la minchaqakʼan yu tachinachal. 14Kaskʼintʼik Dios por ni lapanakni yu tamamaqanlqajnivaputunan. Kʼaskʼintʼik para ox katalhitapasal, jantu kaskʼintʼik yu jantu ox. 15Kʼalhiʼachʼantʼaʼutʼik kun yu taʼachan. Kʼaʼalhuntʼik kun yu taqalhun. 16Va taun jatapastakʼati kalhitsʼukʼutʼik, jantu ay kakʼatsʼantʼik, kʼatʼatʼiʼuntʼayatʼik yu kilpatanin. Jantu kakʼatsʼantʼik tacha qayntaun lapanaki yu mispaʼojoy kʼatsan. 17Jantu kʼalhimaʼalchʼaunichʼoʼo yu jantu ox. Kʼapʼastʼaktʼik makaninin yu lajʼoxi la ixtalakaʼukxpukʼan tachun ni lapanakni. 18Kʼamakʼatʼik yu maqskʼiniy para oxamaktamin katʼatʼaulatʼik kun tachun yu alati lapanakni. 19Uxiknan yu klapaxkayau, jantu kʼalhimaʼalchʼaunichʼoʼotʼik yu jantu ox. Kʼamakʼaunitʼik ni Dios para kamaqalchaunichoqol ni yucha. Va tsʼoqkanta taʼan Dios najun: “Va kitʼin kimpaxtoqniy kaklaqmaqalchaunichoqol; va kitʼin kaklaqxtaqniyaʼ jamaqanlqajnati.” 20Incha qayntaun mintʼalaxkayaʼ chavaniy, kavavatʼi. Incha oqputun xkan, katʼaʼoqtʼi. Incha chuncha kʼamakʼayeʼe, va tacha kʼamukʼanitʼachiy lhimaxan tus tacha kamaqtaytayal ixʼukxpuʼ. 21Jantu kamaqalhajan yu jantu ox, kʼapʼumaʼalhaʼatʼi yu jantu ox kun yu ox.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\