KOLOSELİLER 1

1Ben Pavlus ve mümin kardeşimiz Timoteos, Kolose şehrindeki cemaate selam ederiz. Allah’ın iradesiyle Mesih İsa’nın havarisi oldum. 2Sizler Mesih’e vakfolmuş sadık mümin kardeşlerimizsiniz. Size semavî Babamız Allah’tan lütuf ve selâmet dileriz. 3Dualarımızda Efendimiz İsa Mesih’in semavî Babası Allah’a sizin için her zaman şükrediyoruz. 4Çünkü Mesih’e iman ettiğinizi, Allah’ın bütün halkını sevdiğinizi duyduk. 5Bu imanın ve sevginin kaynağı, semada sizi bekleyen ebedî hayat ümididir. Bu ümidin haberini, daha önce size ulaşan kurtuluş müjdesiyle aldınız. 6Bu müjde Allah’ın hak sözüdür, dünyanın her yerinde yayılıyor ve bereket saçıyor. Allah’ın lütfunu işittiğiniz ve tam manasıyla idrak ettiğiniz günden bu yana kurtuluş müjdesi size de bereket olmaktadır. 7Bu müjdeyi sevgili emektaşımız Epafras’tan duydunuz. Epafras bizim adımıza Mesih’e sadakatle hizmet ediyor. 8Mukaddes Ruh sayesinde bizi ne kadar sevdiğinizi o anlattı. 9Biz de bu haberi aldığımız günden beri sizin için hep dua ediyoruz. Her türlü hikmet ve ruhani anlayışla Allah’ın iradesini bütünüyle idrak etmenizi dileriz. 10O zaman Rab’be yaraşır bir hayat süreceksiniz, her bakımdan O’nun rızasını kazanacaksınız. Her türlü hayırlı işte verimli olup Allah’ı daha yakından tanıyacaksınız. 11O’nun muhteşem kudretinden kuvvet alarak her sıkıntıya dayanacaksınız, her durumda sabredebileceksiniz. 12Semavî Babamız Allah’a sevinçle şükredin. Çünkü nurda yaşayan ve kendisine vakfolmuş olanların sahip olduğu ebedî mirasa ortak olmanızı sağladı. 13Bizi Şeytan’ın karanlık gücünden kurtardı, sevgili semavî Oğlu’nun hükümranlığına nakletti. 14Semavî Oğlu sayesinde ruhani esaretten kurtulduk, günahlarımız bağışlandı. 15Mesih, görünmez Allah’ın tezahürüdür. O, ezelden beri Allah’ın semavî Oğlu’dur; yaratılan her şeye hâkimdir. 16Yerde gökte ne varsa, maddi ve manevî her şey O’nun vasıtasıyla yaratıldı. Tahtta oturan, hükmeden, egemenlik süren, yetkili kılınan melekler dâhil, her şey O’nun vasıtasıyla ve O’nun için yaratıldı. 17Her şeyden önce var olan, her şeyi yerli yerinde tutan O’dur. 18Mesih bedenin, yani müminler cemaatinin başıdır. Başlangıçta var olan O’dur; her şeyde ilk yeri almak üzere ölümden ilk dirilen de O’dur. 19Allah, bütün sıfatlarının O’nda bulunmasına razı oldu. 20Mesih’in çarmıhta akıtılan kanıyla selâmeti sağladı, O’nun vasıtasıyla yerdeki ve gökteki her şeyle barışmaya razı oldu. 21Bir zamanlar Allah’tan uzaktınız; düşünceleriniz ve kötü amelleriniz yüzünden O’na düşmandınız. 22Şimdiyse insan bedenine bürünüp dünyaya gelen Mesih, çarmıhtaki ölümü vasıtasıyla sizi Allah’la barıştırdı; bu sayede sizi Allah’a vakfolmuş, pak ve suçsuz kişiler olarak Allah’ın huzuruna çıkarabilir. 23Yeter ki size ulaşan kurtuluş müjdesinin verdiği ümitten ayrılmayın, güçlü kalıp imanınızı bu müjdenin temeli üzerinde bina edin. Ben Pavlus bütün kâinata vazedilen bu müjdenin hizmetkârı oldum. 24Uğrunuza sıkıntı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih’in kendi bedeni, yani cemaati uğruna çektiklerinden sonra gelen sıkıntılardan payıma düşeni çekiyorum. 25Allah’ın rızasıyla cemaate hizmet etmekle vazifelendirildim. Vazifem Allah’ın kelâmını sizlere eksiksiz vazetmektir. 26Bu kelâm, çağlar boyunca geçmiş nesillerden sır gibi saklı tutuldu, fakat şimdi Allah’a vakfolmuş olanlara açıklandı. 27Evet, Allah bu zengin ve muhteşem sırrı, Yahudilerden başka halklara da bildirmeye karar verdi. Sırrın özü şu: Mesih içinizde yaşıyor. Bu da size O’nun izzetine nail olma ümidini veriyor. 28İşte biz Mesih’i ilan ediyoruz. Herkese öğüt veriyoruz, herkesi tam bir hikmetle eğitiyoruz. Çünkü herkesin olgun birer mümin olarak Allah’ın huzuruna çıkmasını istiyoruz. 29Bu amaçla emek veriyorum, Mesih’in hayatımda etkin olan büyük kudreti sayesinde mücadeleye devam ediyorum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\