1 CORÍNTIOS 1

1Yɨ'ɨ̂ Paulo, Sóstene me'ra mɨsâre ãyu dutí'. Kɨ̃ɨ́ kẽ'ra Jesu Cristore ẽho peógɨ marî akawerégɨ niîmi. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ ɨá'karo nohota yɨ'ɨ̂re Jesu Cristo yee kitire werê dutigɨ bese kũúkɨ niîwĩ. 2Yɨ'ɨ̂ a'ti pũríre mɨsâ Corintopɨ niirã́re ohâ'. Mɨsâ Jesu Cristore ẽho peórã Õ'âkɨ̃hɨ yaa kurakãharãre ohâ'. Mɨsâ Jesu Cristo me'ra niîrã, Õ'âkɨ̃hɨ yarã niî'. Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre kɨ̃ɨ yarã́ niiáto niîgɨ besékɨ niîwĩ. Niî pe'tirokãharã Jesu Cristore ẽho peórãre tohô besékɨ niîwĩ. Jesu Cristo niî pe'tirã kɨ̃ɨ̂re ẽho peórã wiôgɨ niîmi. Tohô niikã́ marî wiôgɨ niîmi. 3Õ'âkɨ̃hɨ marî pakɨ, tohô niikã́ Jesu Cristo marî wiôgɨ mɨsâre ãyuró weeáto. Mɨsâre ãyuró ehêri põ'ratikã weeáto. 4Mɨsâ Jesu Cristore ẽho peórã niî yuukã, Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre ãyuró weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô weesére ĩ'yâgɨ, kɨ̃ɨ̂re “Ãyú'” niî nu'ku'. 5Mɨsâ Jesu Cristo yarã niî yuukã, Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre kɨ̃ɨ yeékãhase niî pe'tise ãyusére o'ôkɨ niîwĩ. Teeré o'ôgɨ, mɨsâre kɨ̃ɨ yeére ãyuró masikã́ weékɨ niîwĩ. Ãpêrãre mɨsâ kɨ̃ɨ yeé kitire ãyuró werê turiakã weékɨ niîwĩ. 6Yɨ'ɨ̂ “Cristo mɨsâre ãyuró weegɨ́sami”, niîwɨ. Mɨsâ kɨ̃ɨ yarã́ sãhakã́, yɨ'ɨ̂ niî'karo nohota wa'âwɨ mɨsâre. 7Tohô weérã mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ o'osére kɨó pe'okã'. Marî wiôgɨ Jesu Cristo a'tiátehere yuû kueri kurare Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre o'osé dɨ'sá wee'. 8Kɨ̃ɨ̂ tutuasére mɨsâre o'ô nu'kugɨsami. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peókã weé nu'kugɨsami. Teê a'ti ɨmɨ́koho pe'tikã́pɨ tohô weé du'ugɨsami. Tohô weérã marî wiôgɨ Jesu Cristo a'tikã́, bu'îri marirã́ niîrãsa'. 9Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ niî'kere keoró weemí. Kɨ̃ɨ́ta mɨsâre besékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ makɨ́ Jesu Cristo marî wiôgɨ me'ra ãyuró niî dutigɨ besékɨ niîwĩ. 10Akawerérã, Jesu Cristo dutiró me'ra mɨsâre a'tîro niîgɨti. Mɨsâ ni'kâro noho wãkûya. Mɨsâ uúkũse me'ra dɨka watítikã'ya. E'katíse me'ra a'mêri uúkũya. Ni'kâro noho wãkû niisétiya. 11Yɨ'ɨ̂re Cloé wamêtigo yaá wi'ikãharã mɨsâ a'mêri ĩ'yâ sĩ'ritise kitire werêwã. 12A'tîro werêwã: “Naâ nɨkɨ mehêkã di'akɨ̃ wãkusétiama”, niîwã. Mɨsâ a'tîro uúkũapa'ro: “Ɨ̃̃sâ Paulo yaa kurakãharã niî'.” Ãpêrã “Apolo yaa kurakãharã”, “Pedro yaa kurakãharã”, tohô niikã́ “Cristo yaa kurakãharã niî'”, niiápa'ro. Tohô weérã no'ó ɨaró wãkû ma'akã'pa'ro. 13Tohô wãkûtikã'ro ɨá'. Marî Cristore ẽho peórã niî'. Tohô weérã ni'kâ kurata niî'. Marîre dɨka waáse marí'. Yɨ'ɨ̂ Cristo meheta niî'. Mɨsa yeé niiátehere kurúsapɨ wẽrî basatiwɨ. “Paulore ẽho peórãre wamê yee no'orosa'”, niî no'oya mariwɨ́. 14Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niî'. Crispo, tohô niikã́ Gaio di'akɨ̃re wamê yeegɨ, keoróta weepã́. 15Yɨ'ɨ̂ pãharã́ mɨsâre wamê yeekã, a'tîro niî boopã: “Paulo kɨ̃ɨ̂ wamé me'ra ɨ̃sâre wamê yeewĩ”, niî boopã. Teeré niîrã, yɨ'ɨ̂re ẽho peórã wee boópã. No'opɨákã teeré weetíwɨ. 16Estéfana yaá wi'ikãharã kẽ'rare wamê yeewɨ. Ãpêrã maa wãkû nemotisa'. 17Yɨ'ɨ̂re Cristo wamê yee dutigɨ kũûtiwĩ. Kɨ̃ɨ̂ mɨsâre yɨ'rɨóse kiti pe'ere yɨ'ɨ̂re werê dutigɨ o'ôo'wĩ. Teeré werê dutigɨ, masá ãyuró naâ masisé paka me'ra werê dutitiwĩ. Yɨ'ɨ̂ tohô werekã́ maa, Cristo kurúsapɨ wẽrisére wãkûti boopã. Masá yɨ'rɨó no'oti boopã. 18Jesu Cristo yee kiti a'tîro niî'. Kɨ̃ɨ̂ marîre yɨ'rɨó sĩ'rigɨ, kurúsapɨ wẽrîkɨ niîwĩ. Teeréta Jesu Cristore ẽho peótirã pekâ me'epɨ wa'aáhã a'tîro niîsama kɨ̃ɨ̂ wẽrî'kere: “Tohô niî ma'akã'ro weé'”, niîsama. Marî kɨ̃ɨ̂ yɨ'rɨó no'o'kãrã pe'e maa Cristo kurúsapɨ wẽrî'ke kiti ãyusé niî'. Tee kití me'ra Õ'âkɨ̃hɨ tutuasére ĩ'yâ no'o'. 19Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨre a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: Ãpêrã “Ɨ̃̃sâ masirã́ niî'”, niîrãsama. Naâ tohô “Masî'” niisére pe'tikã́ weegɨ́ti. Naâ tɨ'o masísere tuu mahámi nɨ'kokɨ̃'ti, niîkɨ niîwĩ Õ'âkɨ̃hɨ. 20Tohô weérã “Masî pe'okã'” niirã́ mehô niirã́ tohamá. Tohô niikã́ ãpêrãre naâ wãkusére bu'erã́ kẽ'ra meharóta tohamá. A'ti ɨmɨ́kohokãhasere uúkũ me'rirã kẽ'ra meharóta tohamá. A'té, a'ti ɨmɨ́kohokãhase naâ “Tɨ'o masí'” niisére Õ'âkɨ̃hɨ a'tîro weesamí. Teeré mehô niisé waro wa'akã́ weesamí. 21Õ'âkɨ̃hɨ niî pe'tisere masîmi. Tohô weégɨ kɨ̃ɨ̂ a'ti nukúkãkãharãre naâ tɨ'o masíse me'ra kɨ̃ɨ̂re masikã́ weetíkɨ niîwĩ. A'tîro pe'e ɨákɨ niîwĩ. Naâ Jesu Cristo yee kitire tɨ'órã, naâ ẽho peókã, “Naâre yɨ'rɨógɨti”, niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peótirã pe'e tee kitíre tɨ'órã, “Tohô niî ma'akã'ro weé'”, niî wãkûkãrã niîwã. 22Judeu masa Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peoátoho dɨporo a'tîro niîsama: “Õ'âkɨ̃hɨ tutuaró me'ra weé ĩ'yokã ĩ'yâ toharãpɨ di'akɨ̃ ẽho peórãti”, niîsama. Judeu masa niîtirã grego masa pe'e kẽ'ra a'ti nukúkãkãharã naâ wãkû me'risere ẽho peóma. 23Ɨ̃̃sâ pũrikã Cristo kurúsapɨ wẽrî'kɨ yee kitire werê'. Judeu masa teeré tɨ'órã, tɨ'sâtisama. Judeu masa niîtirã kẽ'ra tee kitíre tɨ'órã, “Tohô niî ma'akãrã weemá”, niîsama. 24Marî Õ'âkɨ̃hɨ besé'kãrãre no'ó Judeu masare, Judeu masa niîtirãre Jesu Cristo yee kiti ni'kâro noho niî'. Marî Cristo kurúsapɨ wẽrisé me'ra a'tîro masî': “Õ'âkɨ̃hɨ tutuagɨ́, masî yɨ'rɨagɨ niîmi”, niî'. 25A'ti ɨmɨ́kohokãharã Õ'âkɨ̃hɨ weesére tohô weé ma'asere weeró noho wãkûma. Nií wee'. Õ'âkɨ̃hɨ weesé pe'eta masá masisé nemoró niî yɨ'rɨ nɨ'ka'. Apêye Õ'âkɨ̃hɨ weé'kere tutuâtisere weeró noho ĩ'yâma. Nií wee'. Kɨ̃ɨ̂ weé'ke pe'eta masá weesé yɨ'rɨóro tutuâ nemo'. 26Akawerérã, mɨsâre Õ'âkɨ̃hɨ beseátoho dɨporopɨ niiséti'kere wãkûya. Mɨsâ pehêterãkã a'ti nukúkãkãhasere masirã́ niîwɨ. Pehêterãkã wiôrã niîwɨ. Pehêterãkã wiôrã akawerérã niîwɨ. 27Kɨ̃ɨ̂ a'ti nukúkãkãhase masirã́re bopôya dutigɨ naâ “Tɨ'o masítirã niîma” niirã́ nohore besékɨ niîwĩ. Tohô niikã́ tutuarã́re bopôya dutigɨ tutuâtirã pe'ere besékɨ niîwĩ. 28Kɨ̃ɨ̂ mehô niirã́ masá yabî no'orãre besékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô weekã́, wiôrã mehô niirã́ tɨ'ó yã'aato niîgɨ tohô weékɨ niîwĩ. 29Tohô weégɨ Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨ neê ni'kɨ́ “Yɨ'ɨ̂ ãpêrã yɨ'rɨóro masî yɨ'rɨ nɨ'ka'”, niî masitisami. 30Mɨsâre Õ'âkɨ̃hɨ basita Jesu Cristo yarã sãhakã́ weékɨ niîwĩ. Tohô niikã́ Cristo me'rata marî masisé kɨó'. Kɨ̃ɨ̂ me'rata taha Õ'âkɨ̃hɨ marîre “Naâ ãyurã́, yɨ'rɨó no'o'kãrãpɨ niîma”, niî ĩ'yâsami. Marî kɨ̃ɨ yarã́ niî'. Tohô weégɨ marî pekâ me'epɨ wa'â boo'kãrãre yɨ'rɨ wetíkã weékɨ niîwĩ. 31Tohô weéro Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ ohâ'karo nohota niî': “Ni'kɨ́ ‘Ãpêrã yɨ'rɨóro niî yɨ'rɨ nɨ'ka'’ niî sĩ'rigɨ, niîtikã'ato. Tohô niîro noho o'ôgɨ, marî wiôgɨ pe'ere ‘Tutuâ yɨ'rɨgɨ niîmi, marîre ãyú butia'ro weékɨ niîwĩ’, niiáto”, niî ohâ no'okaro niîwɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\