1 CORÍNTIOS 10

1Jesu Cristore ẽho peórã, mɨsâre a'teré mɨsâ masikã́ ɨása'. Õ'âkɨ̃hɨ ɨ̃sâ Israel kurakãharã yẽkɨ sɨmɨá me'ra niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ o'ôka kura o'me kurá me'ra naâ dɨporo ɨ'mɨtã́kɨ niîwĩ. Niî pe'tirã kɨ̃ɨ̂re siru tuúrã, pahirí maa akó sõ'arí maa dekopɨ pẽ'âkãrã niîwã. 2Naâ o'me kuráre siru tuú'kãrã tii maáre pẽ'â'kãrã niî pe'tirã wamê yee no'o'kãrã weeró noho tohákãrã niîwã. Teé me'ra naâ Moisé yarã sãháakãrã niîwã. 3Naâ niî pe'tirã Õ'âkɨ̃hɨ o'ô'ke ɨ'mɨ̂sekãhase maná wamêtisere ba'âkãrã niîwã. 4Niî pe'tirã akó Õ'âkɨ̃hɨ o'ô'kere ɨ̃tâgapɨ niî'kere sĩ'ríkãrã niîwã. Cristo ɨ̃tâga akó wiháakaga weeró noho niîmi. Kɨ̃ɨ̂ naâ niî pe'tirãre ko'têgɨ, niî pe'tiropɨ ba'pâti wã'kakɨ niîwĩ. 5Naâre tohô weemígɨ, Õ'âkɨ̃hɨ pãharã́re tɨ'sâtikɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re yɨ'rɨ́ nɨ'kakã ĩ'yâgɨ, tohô weékɨ niîwĩ. Teé bu'iri naâ yukɨ́ marirópɨ wa'ârã, pãharã́ boâ baha ke'atikãrã niîwã. 6Naâre tohô wa'â'ke marîre bu'esé weeró noho niî'. Marîre naâ yã'âro weé'karo weeró noho wee dutítiro tohô wa'âkaro niîwɨ. 7Tohô weérã ãpêrã naâ yeê'kere ẽho peótikã'ya. Too dɨpórokãharã weeró noho weetíkã'ya. Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ wekɨ̂ ouro me'ra yeê'kɨre ẽho peórã weé'kere a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: “Masá ba'â, sĩ'ríkãrã niîwã. Tu'â eha nɨ'ko, naâ no'ó ɨaró bosê nɨmɨ nɨ'kákãrã niîwã.” 8Marî naâ weeró noho no'ó ɨaró a'me tãrá baha ke'atitikã'rã. Naâ marikã tohô weé'ke wapa ni'kâ nɨmɨ vinte e três mil wẽrîkãrã niîwã. 9Naâ marî wiôgɨ Õ'âkɨ̃hɨre yã'âro uúkũkãrã niîwã. Õ'âkɨ̃hɨ marîre ko'têtimi niîrã, kɨ̃ɨ̂re uakã́ weékãrã niîwã. Marî naâ weé'karo noho weetíkã'rã maha. Naâ marikã teeré weérã, pãharã́ ãyâ kũ'rî wẽhe no'okãrã niîwã. 10Tohô niikã́ mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ me'ra naâ weé'karo noho tɨ'sâtirã, niîtikã'ya. Naâ tohô weekã́ ĩ'yâgɨ, Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'tegɨ ɨ'mɨ̂sekɨ̃hɨ naâre wẽhé kõ'akɨ niîwĩ. 11Õ'âkɨ̃hɨ marîre masî dutigɨ naâre tohô weékɨ niîwĩ. Marî a'tóka terokãharãre a'ti ɨmɨ́koho dɨhâ wã'karo weé'. Õ'âkɨ̃hɨ dɨporókãharãre bu'îri da'rêkɨ niîwĩ. Teé bu'iri da'rê'kere kɨ̃ɨ yeé kiti ohâka pũripɨ ohâ dutikɨ niîwĩ. Marîre naâ weeró noho yã'âro wee dutítigɨ tohô weékɨ niîwĩ. 12No'ó “Yɨ'ɨ̂ pũrikã ãyuró ẽho peó', yã'âro weesomé” niigɨ́ noho tɨ'o masíya. Apé tero weégɨ mɨ'ɨ̂ yã'âro wee boósa'. 13Apé tero marî basi yã'âro weé sĩ'risa'. Ou apé tero wãtî marîre yã'âro wee dutísami. Marî di'akɨ̃ mehereta tohô wa'â'. Niî pe'tirãre tohô wa'ása'. Õ'âkɨ̃hɨ pe'e kɨ̃ɨ̂ “Weegɨ́ti” niî'kere weetíkã weetísami. Kɨ̃ɨ̂ marî yã'âro weé sĩ'rikã, nɨ'kaáto niîgɨ marîre wee tamúsami. Tohô weérã marî yã'âro wee boó'kere weé wee'. 14Tohô weérã Jesu Cristore ẽho peórã yɨ'ɨ̂ ma'irã́, mɨsâ naâ yeê'kãrãre ẽho peóropɨ neê wa'âtikã'ya. Teeré neê kã'ró ẽho peótikã'ya. 15Mɨsâre masaré weeró noho uúkũ'. Mɨsâ basi yɨ'ɨ̂ uúkũsere tɨ'ó yã'aya. 16Marî põo tẽrírã, sĩ'rirí paa sĩ'riátoho dɨporo Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niî'. Tii paáre sĩ'rírã, Jesu Cristore bu'î peha tamu'. Kɨ̃ɨ̂ marîre wẽrî basagɨ, kɨ̃ɨ̂ diî a'mâ bɨrokɨ niîwĩ. Tohô niikã́ pãugáre dɨka waá ba'ârã, ni'kâ kura, ni'kâ ɨpɨ wa'â'. Teeré ba'ârã, Cristo kurúsapɨ wẽrî'kere bu'î peha tamu'. 17Marî pãharã́ niîmirã, ni'kâgakãhase pãuré ba'â'. Tohô weérã marî ni'kâ kura, ni'kâ ɨpɨ weeró noho niî'. 18Israel kurakãharãre wãkûya. Naâ Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peórã, wa'îkɨ̃rãre ɨ̃hâ moro peosama. Teé di'ire ba'âsama. Teeré ba'ârã, naâ Õ'âkɨ̃hɨre bu'î peha tamusama. 19Mɨsâre a'tîro niîgɨti. Yɨ'ɨ̂ masá naâ yeê'ke pe'e maa “Wapatí'”, niîgɨ meheta weé'. Wa'îkɨ̃ di'i naâ yeê'kãrãre wẽhé ɨ̃hâ moro peo'ke kẽ'rare a'tîro niîgɨti: “Apêye di'í weeró noho niî'”, niîgɨ meheta weé'. 20Tohô niîtimigɨ, a'tîro niî'. Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peótirã naâ yeê'kãrãre wa'îkɨ̃rã wẽhé ɨ̃hâ moro peorã, wãtiâre ẽho peórã weemá. Õ'âkɨ̃hɨ mehereta ẽho peóma. Naâ tohô weekã́, mɨsâ naâ me'ra nerê ba'ârã, wãtiâ me'ra bu'î peha tamurã weé'. Mɨsâ tohô weekã́ ɨá wee'. 21Marî põo tẽrírã, marî wiôgɨ yaa paare sĩ'rí'. Kɨ̃ɨ̂re bu'î peha tamurã, kɨ̃ɨ yeére ba'â'. Naâ yeê'kere ẽho peó wɨaropɨkãhase pe'e naâ o'osé teé sĩ'risé, teé ba'asé wãtia yeé niî'. Tohô weérã mɨsâ marî wiôgɨre bu'î peha tamurã, kɨ̃ɨ yeére ba'ârã, wãtia yeé pe'ere ba'âta basió wee'. Wãtia yeére ba'ârã, naâre bu'î peha tamu boosa'. 22Marî, wãtiâre bu'î peha tamurã, marî wiôgɨ Õ'âkɨ̃hɨre doékã wee boósa'. Kɨ̃ɨ̂ marî me'ra uakã́, marî põo tẽótisa'. Kɨ̃ɨ̂ tutuagɨ́ niîmi. 23Masá a'tîro uúkũ wɨasama: “Marî weé sĩ'risere no'ó ɨaró wee masí'.” Tohôta niî', niîro pe'ea'. Apêye marî weé sĩ'rise marîre wee tamútisa'. Marî ɨaró weérã, ãpêrãre Õ'âkɨ̃hɨre nemoró ẽho peókã weetí boosa'. 24Ãpêrãre ãyuró wa'akã́ ɨa sãáro ɨá'. Mari yeé di'akɨ̃re wãkû nɨrɨtikã'ro ɨá'. 25- 26Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: “Niî pe'tise a'ti nukúkãpɨ niisé marî wiôgɨ yee niî'”, niî ohâ no'okaro niîwɨ. Niî pe'tise ba'asé Õ'âkɨ̃hɨ weé'ke niî'. Tohô niî yuukã, niî pe'tisere ba'â masi'. Tohô weérã ba'asé duâ wɨaropɨ duasére no'ó ɨaró duú ba'aya. Mɨsâ bu'îritirã tɨ'ó yã'ari niîrã, “Naâ yeê'kãrãre o'ô'ke di'i niîti?” niî sẽrí yã'atikã'ya. 27Apé tero weégɨ ni'kɨ́ Jesu Cristore ẽho peótigɨ mɨsâre kɨ̃ɨ̂ tiropɨ ba'â duti boosami. Mɨsâ kɨ̃ɨ̂ tiropɨ wa'â sĩ'rirã, niî pe'tise kɨ̃ɨ̂ ekasére ba'âya. Mɨsâ bu'îritirã tɨ'ó yã'ari niîrã, “A'té naâ yeê'kãrãre o'ô'ke di'i niîti?” niî sẽrí yã'atikã'ya. 28Toopɨ́ niirí kura ni'kɨ́ Jesu Cristore ẽho peógɨ mɨsâre a'tîro niî boosami: “A'té naâ yeê'kãrãre o'ô'ke di'i niî'”, niî boosami. Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́, teé di'ire ba'âtikã'ya. Kɨ̃ɨ̂ mɨsâ ba'akã́ maa, mehêkã wãkû boosami. Tohô wãkûtikã'ato niîrã tohô weeyá. 29Tohô niîgɨ, kɨ̃ɨ̂ wãkusére uúkũgɨ weé'. Mɨsâ wãkusé mehereta uúkũ'. Marî a'tîro niî boosa': “Ãpí yã'âro tɨ'ó yã'ase bu'iri de'ró weeákɨhɨ yɨ'ɨ̂ weé sĩ'risere dɨka yuú boosari? 30Yɨ'ɨ̂ ba'asére Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niikã́, ãpêrã yɨ'ɨ̂ ba'asére mehêkã niî masitisama”, niî boosa'. 31A'tîro niî'. Marî ba'asé, sĩ'risé me'ra ãyuró weekã́ maa, ãyú niî'. Niî pe'tise marî ãpêrãre ẽho peókã weekã́, ãyú niísa'. Tohô weekã́, niî pe'tirã Õ'âkɨ̃hɨre e'katí peorãsama. 32Mɨsâ weesé me'ra niî pe'tirã Õ'âkɨ̃hɨ yarãre, Judeu masare, Judeu masa niîtirãre yã'âro weekã́ weetíkã'ya. 33Yɨ'ɨ̂ weeró noho weeyá. Niî pe'tise yɨ'ɨ̂ weesé me'ra Õ'âkɨ̃hɨ yarãre ãyuró weé sĩ'ri'. Niî pe'tirã Jesu Cristore ẽho peókã ɨa sãágɨ naâ tɨ'sasére weé nu'ku sĩ'ri'. Yeé pe'ere ãyuró weé sĩ'ri wee'. Ãpêrã yee pe'ere naâ yɨ'rɨkã́ ɨa sãágɨ wãkû nɨrɨ'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\