1 CORÍNTIOS 11

1Mɨsá kẽ'ra yɨ'ɨ̂ weeró noho weeyá. Cristore yɨ'ɨ̂ siru tuúro nohota yɨ'ɨ̂re siru tuúya. 2Yɨ'ɨ̂re mɨsâ wãkukã́, yɨ'ɨ̂ bu'ê'kere keoró weekã́ tɨ'ógɨ, e'katí'. 3Apêye noho mɨsâre masikã́ ɨá'. Cristo ɨmɨa nɨkɨ́re naâ dɨpoá niîmi. Ɨmɨ́ pe'e numiô dɨpoá niîmi. Õ'âkɨ̃hɨ kẽ'ra Cristo dɨpoá niîmi. 4Ɨmɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ wi'ipɨ kɨ̃ɨ̂re sẽrígɨ, kɨ̃ɨ̂ dɨpôapɨ su'ti kasérore pesâtisami. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ werê duti'kere werê turiagɨ, pesâtisami. Pesâgɨ pũrikã, bopôyaro weégɨ wee boósami. Kɨ̃ɨ̂ tohô weégɨ, marî wiôgɨ Jesu Cristore wio pesáse me'ra ẽho peóti boosami. 5Numiô pũrikã Õ'âkɨ̃hɨre sẽrígo, dɨpôapɨ su'ti kasérore pesâsamo. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ werê duti'kere werê turiago, meharóta weesamó. Koô pesâtigo, bopôyaro weégo wee boósamo. Ɨmɨ́ weeró noho wee boósamo. Koô marapɨ́re, koô wiôgɨre yɨ'rɨ́ nɨ'kago wee boósamo. Poârire seê kõ'a wɨha weé no'o'ko weeró noho niî boosamo. 6Koô pesâtikã, diakɨ̃hɨ́ta koô poârire seê kõ'a wɨha weé pe'okã'ro ɨá'. Tohô weé sĩ'ritigo, bopôya niî' niîgo, pesaáto. 7Ɨmɨ́ pe'e pesâtikã'ro ɨá'. Kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ weeró noho wiôgɨ niîmi. Ɨmɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ wiôgɨ niîmi niisére ĩ'yomí. Numiô pe'e ɨmɨ́ wiôgɨ niîmi niisére ĩ'yomó. Tohô weégo koô su'ti kasérore pesaró ɨá'. 8Neê waropɨ Õ'âkɨ̃hɨ ɨmɨré weégɨ, numio yaá õ'a me'ra weetíkɨ niîwĩ. Numiô pe'ere ɨmɨ yaá õ'a me'ra weékɨ niîwĩ. 9Õ'âkɨ̃hɨ numiôre ɨmɨré wee tamú dutigɨ weékɨ niîwĩ. Ɨmɨ́ pe'e maa numiôre wee tamuákɨhɨ mehereta weékɨ niîwĩ. 10Tohô weérã numiâ mɨsâ nerê wɨaropɨre niîrã, su'ti kasérore pesaró ɨá'. Tohô weégo koô ɨmɨá dutisé doka niisére ĩ'yosamó. Apêye kẽ'rare Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã ɨ'mɨ̂sepɨ niirã́ koô tohô weesére ĩ'yâsama. 11Tohô niîmikã, marî Jesu Cristore ẽho peórã a'mêri wee tamú'. Ɨmɨá numiâ wee tamúse me'ra niî masisama. Numiâ kẽ'ra ɨmɨá wee tamúse me'ra niî masisama. 12Diakɨ̃hɨ́ta niî'. Õ'âkɨ̃hɨ numiôre ɨmɨ yaá õ'a me'ra weékɨ niîwĩ. A'té kẽ'ra diakɨ̃hɨ́ niî'. Ɨmɨá numiâpɨre bahuásama. Niî pe'tirã Õ'âkɨ̃hɨ weé no'o'kãrã di'akɨ̃ niîma. 13Mɨsâ de'ró wãkûti? Numiâ naâ Õ'âkɨ̃hɨ wi'ipɨ Õ'âkɨ̃hɨre sẽrírã, dɨpôapɨ su'ti kaséro pesâtikã ãyutí? Ãyú wee'. 14Niî pe'tirã masî no'o'. Ɨmɨ́ poâ nɨ'mo yoarí nɨ'mo kɨokã́, bopôya niî'. 15Numiâ pe'e koô poâ nɨ'mo yoarí nɨ'mo kɨokã́, ãyú yɨ'rɨa'. Koô dɨpôare ma'mâ su'ago poâ nɨ'more o'mâsamo. Su'ti kaséro pesâgo weeró noho weesamó. 16Yɨ'ɨ̂ uúkũsere “Tohô nií wee'” niigɨ́ nohore a'tîro niîgɨti. “Ɨ̃̃sâ, tohô niikã́ ãpêrã Jesu Cristore ẽho peórã apêye weesétise nohopɨ maa marí'”, niîgɨti. 17Ni'kâroakã mɨsâre apêye ohâ'. Teeré ohâgɨ, “Ãyuró weérã weé'”, niîgɨ meheta weé'. Mɨsâ nerêrã, ãyuró wee boóro noho o'ôrã, mehô pe'e dohórẽ'apa'ro. 18Mɨsâre a'tîro niî mɨ'tagɨti. Mɨsâ nerê wɨarã, dɨka watísa'. Mɨsâ tohô weesé kitire tɨ'owɨ́. Yɨ'ɨ̂ tɨ'ó yã'akã, a'te kití diakɨ̃hɨ́ta niísa'. 19Mɨsâ a'tîro niî wãkúsa': “Marî dɨka watí wiharó ɨá'. Teé me'ra noá pe'e Jesu Cristo yarã waro niîtito? niisére ĩ'yorã́sa'”, niísa'. 20Mɨsâ dɨka watíse bu'iri mii neé ba'ârã, marî wiôgɨ kɨ̃ɨ̂ bu'erã́ me'ra ba'â tɨo'karo weeró noho keoró etí ba'atisa'. 21Mɨsâ ba'asé miáasere no'ó ɨaró ba'â nɨ'kasa'. Pahiró ba'â, sĩ'rí, ke'ása'. Ãpêrã pe'e ba'âtirã ɨhá boâsama. 22Mɨsâ wi'seri mootí? Mɨsa yeé wi'seripɨ ba'â, sĩ'ri boósa'. No'ó ɨaró weérã, mɨsâ nerê wɨasere wapa marí', niîrã weé'. Ba'asé moorã́re bopôyaro yɨ'rɨkã́ weérã weé'. De'ró niî boosari mɨsâre? A'teré mɨsâre “Ãyuró weérã weé'”, nií wee'. 23Yɨ'ɨ̂ mɨsâre bu'ê'kere marî wiôgɨ yɨ'ɨ̂re bu'êwĩ. A'tîro niî'. Jesu kɨ̃ɨ̂re ĩ'yâ tu'tirãpɨre o'oátihi yamita Jesu pãuré miî, 24Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niîkɨ niîwĩ. Tu'â eha nɨ'ko, tigaré kɨ̃ɨ̂ bu'erã́re dɨka waákɨ niîwĩ. Be'ró naâre niîkɨ niîwĩ: “A'té yɨ'ɨ̂ ɨpɨ́ niî'. Yɨ'ɨ̂ mɨsa yeé niiátehere wẽrî basagɨti. A'tîro yɨ'ɨ̂ ni'kâroakã weé'karo noho weé nu'kukã'ya. Teeré weérã, yɨ'ɨ̂ mɨsâre wẽrî basasere wãkûya”, niîkɨ niîwĩ. 25Naâ ba'âka be'ro sĩ'rirí paare miî, naâre niîkɨ niîwĩ: “Mɨsa yeé niiátehere yɨ'ɨ̂ wẽrîgɨti. Yɨ'ɨ̂ wẽrikã́, yeé diî a'mâ bɨrorosa'. Õ'âkɨ̃hɨ dɨporópɨ mɨsâ me'ra ‘A'tîro apogɨ́ti’, niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ niî'karo nohota yeé diî me'ra mɨsâ me'ra apogɨ́sami. Mɨsâ niî pe'tisetiri tii paáre sĩ'risétiri nɨkɨ yɨ'ɨ̂re wãkûya”, niîkɨ niîwĩ. 26A'tîro niî'. Mɨsâ pãuré ba'ârã, tii paáre sĩ'rírã, marî wiôgɨ kɨ̃ɨ̂ marîre wẽrî basa'kere ĩ'yó nu'kurã weé'. Mɨsâ teê kɨ̃ɨ̂ opâturi a'tikã́pɨ teeré tohô weé nu'kukã'rãsa'. 27No'ó wio pesáro mariró teé pãuré ba'â ma'agɨ noho, tii paáre sĩ'rí ma'agɨ noho bu'îri kɨomí. Marî Wiôgɨ Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ wẽrisére, kɨ̃ɨ yeé diîre mehô niisé weeró noho tɨ'ó yã'asami. 28- 29A'tîro niî'. Marî Jesu Cristore ẽho peórã nerê wɨarã, ni'kâ kura, ni'kâ ɨpɨ niî'. Marî wiôgɨ yaa ɨpɨ niî'. Marî teeré keoró wãkûtimirã, pãuré ba'â, tii paáre sĩ'rikã́, Õ'âkɨ̃hɨ bu'îri da'rêsami. Tohô weérã niî pe'tirã marî põo tẽriátoho dɨporo marî weesére yã'âro weekã́ti? niîrã, wãkû mɨ'taro ɨá'. Tohô weéka be'ropɨ pãuré ba'â, tii paáre sĩ'ri masí'. 30Mɨsâ tohô weetíse bu'iri pãharã́ do'âti, tutuâtima. Ni'karérã wẽrîa tohama. 31Marî põo tẽriátoho dɨporo wãkû mɨ'takã maa, Õ'âkɨ̃hɨ tohô bu'îri da'rêti boosami. 32Marî wiôgɨ ãyuró weeáto niîgɨ marîre bu'îri da'rê we'osami. Kɨ̃ɨ̂ marîre, ãpêrã kɨ̃ɨ̂re ẽho peótirã me'ra pekâ me'epɨ wa'akã́ ɨatími. Tohô weégɨ yã'âro weesére du'u dutígɨ marîre bu'îri da'rê we'omi. 33Tohô weérã, akawerérã, mii neé ba'ârã, a'tîro weeyá. Ni'kâro me'ra ba'ârãtirã, yuû kueya. 34No'ó ɨhá boâgɨ noho kɨ̃ɨ yaá wi'ipɨ ba'aáto. Tohô weekã́, Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâ ãyuró nerekã́ ĩ'yâgɨ, bu'îri da'rêsome. Apêye maa mɨsâ tiropɨ wa'âgɨ, apogɨ́ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\