1 CORÍNTIOS 4

1Ɨ̃̃sâre mɨsâ a'tîro wãkuró ɨá'. “Cristore da'rá wã'ya ko'terã niîma”, niiró ɨá'. Ɨ̃̃sâ Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti too dɨpórokãharã masîti'kere werê ko'terã niî'. 2Marî da'rasé kɨórã, marî wiôgɨ dutî'karo nohota keoró weeró ɨá'. Tohô weekã́, marîre ẽho peósami. 3Mɨsâ yɨ'ɨ̂re “Paulo Õ'âkɨ̃hɨ yeekãhasere ãyuró da'ramí” niikã́ ou niîtikã, neê wãkû ke'ti wee'. Meharóta wiôrã naâ bese wɨáropɨ miáakã kẽ'rare, wãkû ke'ti wee'. Yɨ'ɨ̂ basi kẽ'ra besé wee'. 4Yɨ'ɨ̂ da'rasére yã'âro tɨ'ó yã'atisa'. Tohô niîmigɨ, “Teé ãyú niî'”, niî masitisa'. Marî wiôgɨ di'akɨ̃ yɨ'ɨ̂ weesére besesamí. 5Tohô weérã ãpêrã weé'kere bese yuútikã'ya. Marî wiôgɨre yuû kueya. Kɨ̃ɨ̂ a'tîgɨ, niî pe'tise masá masîti'ke ya'yióropɨ niî'kere bahúrẽ'gɨsami. Masá naâ wãkurópɨ “A'tîro weegɨ́ti” niî'ke kẽ'rare ĩ'yogɨ́sami. Tii nɨmɨ́ niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ naâ nɨkɨ ãyuró weeséti'kere “Keoró ãyuró weewɨ́”, niîgɨsami. 6Akawerérã, ãyusére mɨsâre ɨa sãá'. Tohô weégɨ Apolo, yɨ'ɨ̂, ɨ̃sa yeékãhase me'ra mɨsâre wereápɨ. Ɨ̃̃sâ weeró noho ni'kâro me'ra niiáto niîrã tohô weeápɨ. Ɨ̃̃sâ weesére ĩ'yâ kũuya. Tohô weérã, mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ niîro nohota weerã́sa'. Tii pũrípɨ dutîtise nohore yɨ'rɨó kehosome. Tohô niikã́ “Ɨ̃̃sâre bu'egɨ́ pe'e masî yɨ'rɨ nɨ'kami mɨsâre bu'egɨ́ yɨ'rɨóro”, niîsome. 7Mɨsâ ãpêrã nemoró ãyurã́ nií wee'. Masî yɨ'rɨ nɨ'karã nií wee'. Niî pe'tise mɨsâ kɨosé Õ'âkɨ̃hɨ o'ô'ke di'akɨ̃ niî'. Kɨ̃ɨ̂ o'ôka be'ro niîmikã, too pũríkãre de'ró weérã mɨsâ basi boká'karo weeró noho tɨ'ó yã'ati? 8Mɨsâ a'tîro wãkû': “Niî pe'tise kɨó pe'okã', yẽ'e nohó dɨ'sá wee'”, niísa'. Ɨ̃̃sâ toopɨ́ niîtiri kura mɨsâ wiôrã masî yɨ'rɨ nɨ'karã weeró noho tɨ'ó yã'asa'. “Niî pe'tise masî pe'okã'”, niísa'. Tohô niîrã, ɨ̃sâre wee tamúro ɨatírã weeró noho niîrã weésa'. Mɨsâ diakɨ̃hɨ́ta wiôrã niikã́ pũrikãre, ãyú yɨ'rɨa boosa'. Ɨ̃̃sá kẽ'ra mɨsâ me'ra wiôrã niî tamu boosa'. 9Yɨ'ɨ̂ a'tîro pe'e tɨ'ó yã'a'. Õ'âkɨ̃hɨ ɨ̃sâre Jesu Cristo bese kũú'kãrãre niî pe'tirã dokapɨ mehô niirã́ kũû'karo weeró noho tɨ'ó yã'a'. Ɨ̃̃sâ wẽhé kõ'a no'oahã weeró noho niî'. Niî pe'tirã, a'tí di'takãharã, ɨ'mɨ̂sekãharã ɨ̃sâ pi'etíkã ĩ'yâsama. 10Cristo yee kitire werekã́, a'ti nukúkãkãharã ɨ̃sâre “Tɨ'o masítirã niîma”, niîsama. Mɨsâ pe'e “Cristo yee kitire masî pe'okã'”, niísa'. Ɨ̃̃sâ mɨsâ ĩ'yakã́ta, tutuá wee'. Mɨsâ pũrikã “Ɨ̃̃sâ tutuarã́ niî'”, niísa'. Masá ɨ̃sâre mehô niirã́ weeró noho ĩ'yâkã'ma. Mɨsâ pe'ere wio pesáse me'ra ĩ'yâsama. 11Neê waropɨta ɨ̃sâ pi'etí nɨ'kawɨ. Ni'kâroakã kẽ'rare tohôta yapatíkã'. Ɨhá boâ', ako wɨó', su'tí moó'. Masá ɨ̃sâre tãrapéma. Wi'í ɨ̃sa yaá wi'i waro moó'. 12Ɨ̃̃sâ ba'â sĩ'rise nohore, ɨ̃sâ su'tí sãyâ sĩ'rise nohore duú sĩ'rirã, a'tîro weé'. Ɨ̃̃sâ basi ɨpɨ́tɨ da'rá pi'etí'. Masá ɨ̃sâre yã'âro uúkũkã, naâre ɨ̃sâ pe'e “Ãyuró wa'aáto”, niî sẽri basá'. Ɨ̃̃sâre yã'âro weekã́, tohô tɨ'ó yã'akã'. 13Masá ɨ̃sâre yã'âro uúkũkã, naâre ãyuró me'ra apó me'rikã'. A'ti ɨmɨ́kohokãhase naâ kõ'â'ke, naâ ɨatísere weeró noho ɨ̃sâre ĩ'yâma. Neê waropɨ tohô yabî nɨ'ka'kãrã meharóta yabî nu'kuma taha. 14Mɨsâre bopôya dutigɨ meheta ohâ'. Mɨsâre ma'ígɨ, yɨ'ɨ̂ põ'rare weeró noho keoró wãkukã́ ɨágɨ werê me'rikã'. 15Mɨsâ pãharã́ pɨámukãsetiri mil Cristo yee kitire bu'erã́ kɨo masí'. Tohô pãharã́ kɨotá basiómikã, ni'kɨtá niîsami mɨsâre werê mɨ'ta'kɨ. Teé Jesu Cristo masaré yɨ'rɨógɨ a'tîkɨ niîwĩ niisé kitire yɨ'ɨ́ta werê mɨ'tawɨ. Mɨsâ tee kitíre tɨ'órã, kɨ̃ɨ̂re ẽho peó nɨ'kawɨ. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ mɨsâ pakɨ weeró noho niî'. Mɨsá kẽ'ra yɨ'ɨ̂ põ'ra weeró noho niî'. 16Tohô weégɨ mɨsâre a'tîro weekã́ ɨá'. Yɨ'ɨ̂ weesétisere ĩ'yâ kũu wee sirú tuuya. 17Yɨ'ɨ̂ teeré ɨa sãágɨ, Timóteore mɨsâ tiropɨ o'ôo'gɨ weé'. Kɨ̃ɨ̂re ma'í'. Kɨ̃ɨ̂ yɨ'ɨ̂ makɨ weeró noho niîmi. Marî wiôgɨ yeere keoró weé nu'kumi. Yɨ'ɨ̂ Cristore ẽho peógɨ weesétisere kɨ̃ɨ̂ mɨsâre werêgɨsami. Yɨ'ɨ̂ niî pe'tirã Cristore ẽho peórãre, niî pe'tiropɨ niirã́re werê'ke nohoreta werêgɨsami. 18Ni'karérã mɨsâ a'tîro wãkúsa': “Ɨ̃̃sâ ãpêrã nemoró ãyuró weé yɨ'rɨ nɨ'ka'”, niísa'. Teeré niîrã, “Paulo a'tîsome”, niî wãkúsa'. 19Yɨ'ɨ̂ pe'e “Õ'âkɨ̃hɨ ɨakã́, maatá mɨsâ tiropɨ wa'âgɨti”, niî wãkû'. “Toopɨ́ wa'âgɨ, naâ tohô niî uúkũrãre ĩ'yâgɨti”, niî'. Teé se'sarore ĩ'yâsome. “Naâ Õ'âkɨ̃hɨ tutuasé me'ra weetí naa? niî ĩ'yâgɨti”, niî'. 20Õ'âkɨ̃hɨ wiôgɨ niisé a'tîro niî'. Kɨ̃ɨ̂ ɨaró, kɨ̃ɨ̂ tutuaró me'ra weekã́ ɨamí. Uúkũse ɨseri me'ra di'akɨ̃ yɨ'tikã́ ɨatími. 21Yẽ'eré ɨasarí mɨsa? Yɨ'ɨ̂ mɨsâ tiropɨ wa'âgɨ, yã'âro weesé wapa mɨsâre tu'tikã́ ɨasarí? Ou ãyuró weesé wapa pe'e ma'isé me'ra werê me'rikã ɨasarí nee?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\