1 CORÍNTIOS 6

1Jesu Cristore ẽho peórã naâ me'rakãharã me'ra uarã́ noho a'tîro weesamá. Beserí masa Jesu Cristore ẽho peótirã tiropɨ bese dutírã wa'âsama. Tohô weetíkã'ro ɨá'. Mɨsâ me'rakãharã Jesu Cristore ẽho peórãre bese dutíro ɨá'. 2Mɨsâ masísa'. A'ti nukúkã pe'tíka be'ro Jesu Cristo yarã a'ti nukúkãkãharãre beserã́sama. Mɨsâ a'ti nukúkãkãharãre beserã́sama niîrã, too pũríkãre de'ró weérã a'teákãre bese masí weeti? 3Mɨsâ masí weeti? A'ti ɨmɨ́koho pe'tikã́, marî Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã ɨ'mɨ̂sepɨ niîmi'kãrã kẽ'rare beserã́sa'. Tohô beserã́sa' niîrã, a'ti ɨmɨ́kohokãhase mɨsâ dɨ'sâ soo'ke maa tãhása'. 4A'ti ɨmɨ́kohokãhase mehô niisé me'ra mɨsâ a'mêri uâ'. Teeákã me'ra uârã, a'tîro weé'. Mɨsâ beserí masare “Mehô niirã́ noho niîma” niîmirã, naâ tiropɨ bese dutírã wa'â'. 5A'té maa mɨsâre bopôyato niîgɨ tohô niî'. Mɨsâ wa'teropɨre neê ni'kɨ́ masigɨ́ noho a'teré beseákɨhɨ marí butia'ti? 6Niikã́ maa, kɨ̃ɨ̂re bese dutíro noho o'ôrã, Jesu Cristore ẽho peótirã tiro pe'e mɨsâ me'rakãharãre werê sãarã wa'â'. Tohô weekã́ ãyú niîti mɨsâre? 7Mɨsâ basi a'mêri uârã, tohô weé ma'akãrã weé'. Mɨsâre yã'âro weesére tohô tɨ'ó yã'akã, nemoró ãyu boósa'. Naâre werê sãaro noho o'ôrã, naâ yahasére ya'yió sãarã, tohô tɨ'ó yã'akã'ya. 8Mɨsâ basita Jesu Cristore ẽho peórã mɨsâ akawerérãre yã'âro weé'. Naa yeére yahása'. 9Mɨsâ masí weeti? Yã'âro weerã́ Õ'âkɨ̃hɨ tiropɨ wa'âsome. Mɨsâ no'ó ɨaró wãkû ma'atikã'ya. A'tîro weesétirã, ɨ'mɨ̂sepɨre wa'âsome. Ma'mâ piha no'ó ɨaró a'me tãrá baha ke'atirã noho wa'âsome. No'ó masá naâ yeê'kãrãre ẽho peórã noho wa'âsome. Nɨmôtirã, marâpɨtirã ãpêrãre a'me tãrá baha ke'atirã noho wa'âsome. No'ó ɨmɨá basi yã'âro weerã́ noho, numiâ basi yã'âro weerã́ noho ɨ'mɨ̂sepɨ wa'âsome. 10Tohô niikã́ yaharã́, ɨâri pehase bɨkɨrã noho, ke'asé bɨkɨrã, tu'tisé piharã, wee soóse me'ra yaharã́ Õ'âkɨ̃hɨ tiropɨ wa'âsome. 11Too dɨpóropɨre mɨsâ ni'karérã a'teré tohôta weesétikãrã niîwɨ. Ni'kâroakãre akobohó, dɨka yuú no'o'kãrãpɨ niî'. Õ'âkɨ̃hɨ yarã niî'. Marî wiôgɨ Jesu me'ra, tohô niikã́ Espírito Santo me'ra Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre “Ãyurã́ niîma”, niî ĩ'yâsami. 12Masá a'tîro uúkũ wɨasama: “Marî weé sĩ'risere no'ó ɨaró wee masí'.” Tohôta niî', niîro pe'ea'. Apêye marî weé sĩ'rise marîre wee tamútisa'. Marî ɨaró weégɨ weé' niîgɨ, teeré tohô weé wã'yatikã'ro ɨá'. 13Apêye naâ uúkũ wɨase diakɨ̃hɨ́ niî'. A'tîro niî': “Ba'asé ãyú niî' paâgare. Paâga pe'e ba'â sãakaha niî'.” Õ'âkɨ̃hɨ pe'e a'té pɨáropɨre pe'tikã́ weegɨ́sami. Apêye pe'e diakɨ̃hɨ́ nií wee'. Õ'âkɨ̃hɨ ɨpɨ́ weégɨ, a'me tãrá baha ke'atiatihi ɨpɨre weetíkɨ niîwĩ. Mari yaá ɨpɨ Jesu Cristo ɨaró weeátihi ɨpɨ niî'. Kɨ̃ɨ̂ tii ɨpɨ́ wiôgɨ niîmi. 14Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ tutuaró me'ra marî wiôgɨ yaa ɨpɨre masókɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re masó'karo nohota marî ɨpɨré masogɨ́sami. 15Mɨsâ masí weeti? Mɨsa yaá ɨpɨ, Cristo yaa ɨpɨ me'ra a'mé sɨ'a'. Marî tohô niî' niîrã, Cristo yaa ɨpɨre a'tîro weetá basió wee'. A'me tãrá wapá ta'ago yaa ɨpɨ me'ra tii ɨpɨ́re a'mé sɨ'ota basió wee'. 16Masí weeti? Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: “Ɨmɨ́, numiô me'ra niîgɨ, naâ pɨárã niîmirã, ni'kâ ɨpɨ weeró noho tohasamá”, niî ohâ no'okaro niîwɨ. Tohô weérã mɨsâ yã'agó me'ra niîrã, yã'arã́ tohása'. Koô me'ra ni'kâ ɨpɨ tohárã weésa'. 17Ni'kɨ́ Jesu Cristo marî wiôgɨ me'ra a'mé sɨ'agɨ pe'e maa, naâ pɨárãpɨta ni'kâ ɨpɨ tohá, ni'kâro noho wãkusé kɨosamá. 18Neê ãpêrãre a'me tãrá baha ke'atisere wãkû ma'atikã'ya. Apêye marî yã'âro weesére marî ɨpɨ́ me'ra weetísa'. Marî a'me tãrá baha ke'atirã pe'e, marî ɨpɨ́ dohórẽ'rã weé'. 19- 20Mɨsâ masí weeti? Marîre Õ'âkɨ̃hɨ Espírito Santore o'ôo'kɨ niîwĩ. Mari yaá ɨpɨ Espírito Santo yaá wi'i niî'. Tohô weérã marî ɨpɨ́ me'ra no'ó ɨaró wee masí wee'. Jesu Cristo marîre ma'ígɨ, kɨ̃ɨ yarã́ niiáto niîgɨ wẽrî wapa yeékɨ niîwĩ. Tohô weérã marî ɨpɨ́ me'ra Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ ɨaró pe'e wee masí'. A'tîro weekã́, ãpêrã kɨ̃ɨ̂re ãyuró wãkûrãsama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\