1 CORÍNTIOS 9

1Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristo bese kũú'kɨ niî'. Ãpêrã kɨ̃ɨ̂ bese kũú'kãrã weeró noho wee masí'. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra marî wiôgɨ Jesuré ĩ'yâwɨ. Tohô niikã́ mɨsâre marî wiôgɨ kitire werêwɨ. Mɨsâ teeré tɨ'ó ẽho peówɨ. Tohô weérã yɨ'ɨ̂ Jesu Cristo bese kũú'kɨ niisére masî'. 2Ãpêrã yɨ'ɨ̂re “Kɨ̃ɨ̂ Jesu Cristo bese kũú'kɨ meheta niîmi”, niîrã niîsama. Mɨsâ pũrikã tohô niîtikã'ya. Yɨ'ɨ̂ mɨsâre Jesu Cristore ẽho peókã weewɨ́. Tohô niikã́ mɨsâ kɨ̃ɨ̂re ẽho peórãre ni'kâ kurata nerê ke'akã weewɨ́. Tohô weesé me'ra mɨsâ yɨ'ɨ̂ kɨ̃ɨ̂ bese kũú'kɨ niisére masî'. 3Ãpêrã yɨ'ɨ̂re “Kɨ̃ɨ̂ Jesu Cristo bese kũú'kɨ meheta niîmi” niikã́, naâre a'tîro yɨ'tí nu'ku'. 4Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristo bese kũú'kɨ niî'. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ bu'esé wapa naâ ba'asé ekakã́, sĩ'risé tĩakã́, yẽ'ê masi'. 5Apêye kẽ'rare yɨ'ɨ̂ ãpêrã Jesu Cristo bese kũú'kãrã, tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂ akabihírã weeró noho wee masí'. Tohô niikã́ Pedro weeró noho wee masí'. Ni'kó numiô Jesu Cristore ẽho peógore nɨmôti, miáa masi'. 6De'ró wãkûti mɨsa? Ãpêrã Jesu Cristo bese kũú'kãrã kɨ̃ɨ yeé kitire wererã́, da'ratíma. Ɨ̃̃sâ di'akɨ̃ Barnabé, yɨ'ɨ̂, Jesu Cristo yee kitire wererã́ ba'â kati sĩ'rirã da'rá du'u masitisari? 7Surára kɨ̃ɨ̂ ba'asére kɨ̃ɨ̂ basi wapa yeétisami. Kɨ̃ɨ̂ wiôrã kɨ̃ɨ̂re ekasamá. Ɨ'sêre otegɨ́ tee dɨkáre ba'âsami. Ovelha ko'tegɨ́ kẽ'ra ovelha õpekṍ me'ra weé'kere ba'âsami. 8- 9Yɨ'ɨ̂re “Masá wãkusé di'akɨ̃re werêmi”, niîtikã'ya. Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ Moisé Õ'âkɨ̃hɨ dutî'kere a'tîro niîkɨ niîwĩ: “Wekɨ̂ trigo ãrɨágɨ, tuu mahámi sɨtɨasami. A'tîro weetíkã'ato. Trigore ba'âri niîrã, ɨsêropɨ tuu sãári be'tore tuu sãátikã'ya” kɨ̃ɨ̂ ba'â sĩ'rigɨ, ba'aáto, niîkɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ teeré niîgɨ, wekɨá se'sarore wãkûtikɨ niîwĩ. 10Kɨ̃ɨ̂ teeré niîgɨ, ɨ̃sâ kɨ̃ɨ yeé kitire wererã́re bu'ê sĩ'rigɨ tohô niîkɨ niîwĩ. A'tîro niî'. Di'târe se'e kũú mɨ'tagɨ, ãpí trigore ãrɨágɨ naâ otê'ke dɨkare naâ pɨárã dɨka waátehere wãkû yuurã, da'rasamá. 11Ɨ̃̃sâ mɨsâre Jesu Cristo yee kiti wererã́ oterã́ weeró noho niîwɨ. Otegɨ́ teé otesé dɨkare miîsami. Tohô weéro mɨsâ ɨ̃sâre apêye noho o'okã́, ãyú niî'. 12Mɨsâ ãpêrã marikãre tohô o'ósa'. Ɨ̃̃sâ pũrikãre tãhása'. “Ɨ̃̃sâre o'ôya”, niî masi'. Tohô niîmikã, “O'ôya”, neê nií wee'. Tohô niiró noho o'ôrã, su'ti nohó, ba'asé noho moórã, tohô tɨ'ó yã'akã'wɨ. A'tîro wãkûwɨ: “Marî sẽrikã́ pe'ere, Cristo yee kitire ɨatí boosama”, niî wãkûwɨ. Tohô weérã apêye noho marikã ĩ'yârã, tohô tɨ'ó yã'akã'wɨ. 13Mɨsâ masí weeti? Õ'âkɨ̃hɨ wi'ipɨ da'rarã́ masá Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peórã ba'asé miíti kũû'kere ba'âsama. Naâ wa'îkɨ̃rãre wẽhé ɨ̃hâ moro peo wɨaropɨ da'rarã́, teé di'ire ba'âsama. 14A'té weeró noho Jesu Cristo yee kiti wererã́ kẽ'rare “Naâ teé da'rasé me'ra wapá ta'a ba'aato”, niîkɨ niîwĩ marî wiôgɨ. 15Tohô niîmikã, yɨ'ɨ̂ neê ni'kâti a'teré niîtikãti. Tohô niikã́ ni'kâroakã kẽ'rare mɨsâre apêye noho o'ô dutigɨ meheta tohô ohâ'. Ɨhá boâ wẽrîmigɨ, mɨsâre werê'ke wapa wapa seésome. 16Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristo yee kitire werêgɨ, teeré weresé bu'iri “Ãpêrã yɨ'rɨóro ãyú yɨ'rɨ nɨ'ka'”, nií wee'. Teé yɨ'ɨ̂ da'rasé niî'. Yɨ'ɨ̂ teeré werêtikã, yã'âro wa'â boosa'. 17Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ ɨaró me'ra werêgɨ, wapá ta'a boopã. Yɨ'ɨ̂re werê dutisere weégɨ, Õ'âkɨ̃hɨ kũû'kere weégɨ weé'. Kɨ̃ɨ̂ yɨ'ɨ̂re wapa yeégɨsami. 18Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristo yee kitire werêgɨ, wapá ta'a ba'â masi'. Tohô weetá basiómikã, “Wapa yeéya”, nií wee'. Yɨ'ɨ̂ wapá ta'ase a'tîro niî'. Jesu Cristo masaré yɨ'rɨómi niisé kitire werêgɨ, e'katí'. Teeré werêgɨ, wapa seé wee'. Teeréta yɨ'ɨ̂ wapá ta'a'. 19Masaré yɨ'ɨ̂ bu'esére tɨ'oáto niîgɨ a'tîro weé'. Neê ni'kɨré da'rá wã'ya ko'tegɨ niîtimigɨ, niî pe'tirãre da'rá wã'ya ko'tegɨ weeró noho tɨ'ó yã'a'. Pãharã́ Cristo yarã sãhakã́ ɨa sãágɨ, tohô weé'. 20Judeu masa tiropɨ niîgɨ, naâ Jesuré ẽho peókã ɨa sãágɨ naâ weeró nohota niiséti'. A'tîro niî'. Judeu masa Moisé dutisé doka niîma. Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re teé dutisé doka niî dutitimi. Mehô naâ Jesu Cristore ẽho peókã ɨa sãágɨ yɨ'ɨ́ kẽ'ra naâ weeró noho Moisé dutisé doka weeró noho niî'. 21Judeu masa niîtirã kẽ'rare Moisé dutisére masîtirã, naâ Jesu Cristore ẽho peókã ɨa sãágɨ naâ weeró noho niiséti'. Tohô niisétimigɨ, “Õ'âkɨ̃hɨ dutisére weetígɨ niî'”, nií wee'. Cristore ẽho peó tĩhagɨ, Õ'âkɨ̃hɨ dutiséreta weé'. 22Yɨ'ɨ̂ ẽho peó tutuatirã me'ra niîgɨ, naâ Jesu Cristore ẽho peókã ɨa sãágɨ naâ weeró nohota weé'. “Masî pe'okã'”, nií wee'. Tohô weégɨ niî pe'tirãre “Yɨ'ɨ̂ de'ró weekã́ naâ yɨ'rɨ́ sĩ'rimiti naa?” niîgɨ, naâ wee wɨáse nohoreta weeséti'. 23Jesu Cristo yee kitire werêgɨ, naâ tɨ'oáto niîgɨ tohô weé'. Kɨ̃ɨ yeé kiti ãyusé niî'. Yɨ'ɨ̂ niî pe'tirã teeré masikã́ ɨá'. Jesu Cristo naâre yɨ'rɨóse yɨ'ɨ̂ wapá ta'ase niî'. 24A'té me'ra mɨsâre werê'. Omá wapá ta'arã niî pe'tirã omasamá. Niî pe'tirã omamírã, ni'kɨtá wapá ta'asami. Mɨsâ teeré masî'. Mɨsá kẽ'ra niî pe'tirã wapá ta'a sĩ'rirã, wapá ta'agɨ weeró noho omayá. Mɨsâre Õ'âkɨ̃hɨ o'oátehere wapá ta'a sĩ'rirã, kɨ̃ɨ̂ ɨaró weeyá. 25Niî pe'tirã naâ omaátoho dɨporo ãyuró omá bu'esama. Tohô weérã naâ keoró ba'âsama. Naâ ɨpɨré dohórẽ'sere weetísama. Naâ pũrî me'ra weéka be'tore wapá ta'a sĩ'rirã, tohô wee yuúsama. Tií be'to maatá boâ diha wa'ása'. Marí kẽ'ra Õ'âkɨ̃hɨ ɨatísere, yã'asére du'úrã, Õ'âkɨ̃hɨ yeere weé'. Kɨ̃ɨ̂ o'oátehe wapá ta'a sĩ'rirã, tohô weé'. Kɨ̃ɨ̂ o'osé neê pe'tisomé. 26Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ omagɨ́ weeró noho keoró weé'. Wãkûtimigɨ, tohô weé ma'a wee'. Yɨ'ɨ̂ weeátehere wãkû yuu'. 27Yɨ'ɨ̂ ɨaró di'akɨ̃ weé wee'. Yã'âro ɨâri pehasere weé wee'. Wãkû tutua'. Tohô weetíkã maa, Jesu Cristo yee kitire ãpêrãre werekã́, Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re “Ãyuró weewɨ́”, niîti boosami. Ãyusé yɨ'ɨ̂re o'ô boo'kere o'ôti boosami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\