1 JOÃO 2

1Mɨsâ yɨ'ɨ̂ põ'ra weeró noho niî'. Yã'asé weetíkã'ato niîgɨ, mɨsâre a'teré ohâ'. Marî yã'âro weekã́ maa, Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ pakɨpɨ́re marîre uúkũ basasami. “Naâre akobohóya”, niîsami. Jesu Cristo yã'asé moogɨ́ niîmi. Tohô weégɨ kɨ̃ɨ̂ marîre sẽri basá masisami. 2Jesu Cristo wẽrisé me'ra marî yã'âro weé'kere akobohóse bokákãrã niîwɨ. Marî di'akɨ̃ akobohóse boka masítisa'. Niî pe'tirã a'ti nukúkãkãharã akobohóse boka masísama. 3Marî masî', Õ'âkɨ̃hɨ dutisére weérã, kɨ̃ɨ̂re ĩ'yâ wã'a no'osa'. 4Marî a'tîro niî boosa': “Õ'âkɨ̃hɨre masî'.” Tohô niîmirã kɨ̃ɨ̂ dutisére weetírã, niî soose piharã niî boosa'. 5Kɨ̃ɨ̂ dutiró weérã, Õ'âkɨ̃hɨre keoróta ẽho peósa'. Tohô weérã marî Õ'âkɨ̃hɨ me'ra niî' niisére masî'. 6Marî Õ'âkɨ̃hɨ me'ra niî' niîrã, Jesu Cristo weeséti'karo nohota wee sirú tuuro ɨá'. 7Akawerérã, yɨ'ɨ̂ mɨsâre ohasé apêye ma'má dutisé meheta niî'. Too dɨpóropɨ mɨsâ dutisé kɨó'kereta ohâ'. A'té mɨsâ tɨ'ó'kepɨ niî'. 8Tohô niîmiro, yɨ'ɨ̂ mɨsâre ohasé ma'má dutisé weeró noho wa'â'. A'mêri ma'isére wamê peogɨ weé'. Too dɨpóropɨ marî a'mêri ma'itírã, yã'arã́ niîwɨ. Na'î tĩ'aropɨ niirã́ weeró noho niîwɨ. Ni'kâroakãre a'té du'ú no'oro weé'. A'tóka terore marî a'mêri ma'írã, bo'rê yuuropɨ niirã́ weeró noho niî'. Teé a'mêri ma'isére Jesu Cristo me'ra masî no'o'. Tohô niikã́ mɨsâ me'ra masî no'o'. 9Marî a'tîro niî boosa': “Yɨ'ɨ̂ pũrikã ãyuró Õ'âkɨ̃hɨ dutiró weé nu'kukã'.” Tohô niîmigɨ ãpêrãre ma'itígɨ, too dɨpóropɨ na'î tĩ'aropɨ niî'karo weeró nohota niîkã'sa' taha. 10Ãpêrãre ma'ígɨ, bo'rê yuuropɨ niigɨ́ weeró noho niîmi. Neê kɨ̃ɨ̂re kã'roákã yã'âro weesé marí'. 11Marî ãpêrãre ma'itírã, na'î tĩ'aropɨ niirã́ weeró noho niisétisa'. Marî yã'âro weesé bu'iri kapêri ĩ'yâtirã weeró noho niísa'. Tohô weérã “A'tîro pe'e ɨá'”, niî masitisa'. 12- 14Yɨ'ɨ̂ mɨsâ niî pe'tirãre ohâgɨti. Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ wẽrisé wapa Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâ yã'âro weé'kere akobohókɨ niîwĩ. Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨre masî'. Bɨkɨrã́, mɨsâre ohâ'. Jesu Cristore neê waropɨ dɨ'pôkãti'kɨre ẽho peó yuukã, ohâ'. Ma'mâ piha, mɨsâ wãkû tutuarã niî'. Õ'âkɨ̃hɨ yee uúkũsere tɨ'ó ẽho peó'. Wãtîre dokâ ke'akã weékãrã niîwɨ. Tohô weégɨ mɨsâre ohâ'. 15- 16A'ti ɨmɨ́kohokãhase Õ'âkɨ̃hɨ yee meheta niî'. A'teré wãkû nɨrɨtikã'ya. Yã'âro wãkusé, a'me tãrá sĩ'rise, ɨâri pehase, ãpêrã yɨ'rɨóro niî sĩ'rise yã'â niî'. A'té niî pe'tise a'ti ɨmɨ́kohokãhase niî'. “Teeré weerã́ti”, niîtikã'ya. No'ó a'teré weé sĩ'rigɨ noho marî pakɨ Õ'âkɨ̃hɨre ma'itísami. 17A'ti ɨmɨ́koho pe'tí wã'karo weé'. Niî pe'tise yã'âro weé sĩ'ri ɨâri pehase kẽ'ra pe'tiá wa'ârosa'. Õ'âkɨ̃hɨ dutiró weerã́ pũrikã neê pe'titírãsama. Kɨ̃ɨ̂ tiropɨ niî nu'kukã'rãsama. 18Niî soorã yee kitire werêgɨti. A'ti ɨmɨ́koho pe'tíro weé'. Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ opâturi a'tiátoho dɨporo ni'kɨ́ kɨ̃ɨ̂re ĩ'yâ tu'tigɨ a'tîgɨsami. Mɨsâ a'teré tɨ'ó tohakãrã niîwɨ. Pãharã́ kɨ̃ɨ̂ weeró noho niirã́ niî tohama. Tohô weérã marî a'ti ɨmɨ́koho maatá pe'tiátehere masî'. 19Naâ kɨ̃ɨ̂re ĩ'yâ tu'tirã marî me'rakãharãta niîkã'miwã. Be'ró, naâ Jesu Cristo yee kitire ẽho peótirã, marîre dɨka watía wa'âwã. Naâ marî me'rakãharã waro meheta niî'kãrã niîwã. Marî me'rakãharã niîrã pũrikã, marî me'rata niî boosama. Naâ tohô dɨka watíkã ĩ'yârã, marî naâre ĩ'yâ masi'. Marî me'rakãharã meheta niî'kãrã niîwã. 20Jesu Cristo mɨsâre Espírito Santore o'ôo'kɨ niîwĩ. Tohô weérã mɨsâ diakɨ̃hɨ́kãhase, Jesu Cristo yee kitire masî pe'tikã'sa'. 21Kɨ̃ɨ yeé kitire masîtirãre ohâgɨ meheta weé'. Mɨsâ Jesu Cristo yeere keoró masísa'. Tohô weégɨ mɨsâre ohâ'. Mɨsâ masî', kɨ̃ɨ yeé kiti niî soose meheta niî'. 22Niî soose pihagɨ a'tîro niîsami: “Jesu Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ meheta niîmi”, niîsami. Tohô bɨsɨgɨ́ kɨ̃ɨ̂re ĩ'yâ tu'tigɨ niîmi. Marî pakɨ Õ'âkɨ̃hɨre, kɨ̃ɨ̂ makɨ́ Jesu Cristore teesamí. 23No'ó kɨ̃ɨ̂ makɨ́ Jesu Cristore ɨatírã, kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ kẽ'rare moosamá. Marî Jesu Cristore Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ niîmi niîrã, Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niî'. 24Tohô weérã mɨsâ neê waro tɨ'ó'ke Jesu Cristo yee kitire wãkû nɨrɨya. Mɨsâ kɨ̃ɨ yeé kitire ẽho peó nu'kurã, Õ'âkɨ̃hɨ me'ra, kɨ̃ɨ̂ makɨ́ Jesu Cristo me'ra ãyuró niîkã'rãsa'. 25Jesu Cristo marîre a'tîro niîkɨ niîwĩ: “Katî nu'kuatehere o'ôgɨti”, niîkɨ niîwĩ. 26Mɨsâre niî soorã yee kitire ohâ tohapɨ. 27Mɨsâ Espírito Santo Jesu Cristo o'ôo'kɨre kɨó toha'. Kɨ̃ɨ̂ basi niî pe'tisere niî sooro mariró mɨsâre bu'êmi. “Ɨ̃̃sâre ãpêrã bu'eáto”, niîtisa'. Kɨ̃ɨ̂ bu'êro nohota Jesu Cristo me'ra ãyuró niîkã'ya. 28Ni'kâroakã kẽ'rare kɨ̃ɨ̂ me'ra niî nu'kukã'ya. Marî tohô weérã, kɨ̃ɨ̂ a'ti nukúkãpɨ a'tikã́, kɨ̃ɨ̂re põo tẽrírã ĩ'yâ ɨkɨásome. Bopôyasome. 29Mɨsâ Jesu Cristo ãyuró weesére masî toha'. Tohô weérã niî pe'tirã ãyuró weerã́ Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niîma niisére masî no'o'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\