1 JOÃO 3

1Ĩ'yâre mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ marî pakɨ marîre ma'isére. Marîre ma'ígɨ, “Yɨ'ɨ̂ põ'ra” niî ẽho peósami. Tohô niîro nohota marî kɨ̃ɨ̂ põ'rá niî'. Ãpêrã a'ti nukúkãkãharã Õ'âkɨ̃hɨre masîti tĩharã, marî kɨ̃ɨ̂re ẽho peórã weesétisere masîtisama. 2Akawerérã, marî Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niî toha'. Kɨ̃ɨ̂ põ'rá niîmirã, be'ropɨ́ marî de'ró wa'aátehere ãyuró masî no'oya marí' yuhûpɨ. A'té di'akɨ̃re masî'. Marî Jesu Cristo a'tikã́, kɨ̃ɨ̂ bahusére ĩ'yârãsa'. Kɨ̃ɨ̂re ĩ'yârã, kɨ̃ɨ̂ weeró noho wa'ârãsa'. 3Jesu Cristore neê yã'asé marí'. Marí kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ weeró noho ãyurã́ wa'ârãsa' niiátehere wãkû'. Tohô weérã marî yã'âro weeséti'kere dɨka yuú wã'karã weé'. 4Yã'âro weesétise Õ'âkɨ̃hɨ dutî'kere yɨ'rɨ́ nɨ'kase niî'. Niî pe'tirã yã'âro weerã́ Õ'âkɨ̃hɨre yɨ'rɨ́ nɨ'karã weemá. 5Mɨsâ masî toha', marî yã'âro weé'kere kõ'âgɨ Jesu Cristo a'ti nukúkãpɨre a'tîkɨ niîwĩ. Neê kɨ̃ɨ̂re kã'roákã yã'asé marí'. 6Tohô weérã niî pe'tirã kɨ̃ɨ̂ me'ra niî nu'kurã yã'âro weesétitisama. Yã'âro weerã́ pe'e Jesu Cristore masîtisama. 7Mɨsâ tɨ'o masíya. Ãpêrã mɨsâre maa soókã, ẽho peótikã'ya. Jesu Cristo ãyugɨ́ niîmi. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ weeró noho niirã́ masá ãyurã́ niîma. 8Wãtî neê waropɨta yã'agɨ́ niî mɨhati'kɨ niîmi. Tohô weérã yã'âro weesétirã kɨ̃ɨ yarã́ niîma. Jesu Cristo Õ'âkɨ̃hɨ makɨ wãtî yã'âro weesére kõ'âgɨ a'tîgɨ a'ti nukúkãpɨre a'tîkɨ niîwĩ. 9Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ põ'raré kɨ̃ɨ̂ weeró noho niisétikã weékɨ niîwĩ. Tohô weérã Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra yã'asére weé nu'kutima. 10Marî Õ'âkɨ̃hɨ põ'rare, wãti yarã́re a'tîro ĩ'yâ dɨka waá masi'. No'ó ãpêrãre ma'itírã, yã'âro weesétirãre “Wãti yarã́ niîma”, niî'. Ãpêrãre ma'irã́ ãyuró weesétirã pe'ere “Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niîma”, niî'. 11A'mêri ma'iró ɨá' niisé kiti mɨsâ neê waro maatá tɨ'ó'ke niî'. 12Dɨporókɨ̃hɨpɨ Caĩ́ wamêtigɨ weeró noho niîtikã'rã. Kɨ̃ɨ̂ wãti yagɨ́ niîgɨ, kɨ̃ɨ̂ akabihí Abelre wẽhékɨ niîwĩ. De'ró weégɨ kɨ̃ɨ̂re wẽheparí? Caĩ́ kɨ̃ɨ̂ weesétise yã'asé niîkaro niîwɨ. Kɨ̃ɨ̂ akabihí weesé pe'e ãyusé niîkaro niîwɨ. Teé bu'iri kɨ̃ɨ̂re ɨógɨ, wẽhékɨ niîwĩ. 13Ãpêrã mɨsâ ãyuró weesétisere ĩ'yâ ɨórã, ĩ'yâ tu'ti boosama. Naâ Caĩ́ kɨ̃ɨ̂ akabihíre ɨó'karo weeró noho weérã weesamá. Naâ mɨsâre ĩ'yâ tu'tikã, ɨkɨátikã'ya. 14Marî ãpêrãre ma'írã, Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niî' niisére masî'. Too dɨpóropɨre Jesu Cristore masîti tĩharã, ãpêrãre ma'itíwɨ. Ni'kâroakãre kɨ̃ɨ̂re ẽho peó yuurã, a'mêri ma'í'. Ãpêrãre ma'itírã pũrikã, marî too dɨpóropɨ niî'karo nohota niîkã' boosa'. Katî nu'kusere moo boósa'. 15No'ó ãpêrãre ĩ'yâ tu'tigɨ noho masaré wẽhé kõ'agɨ weeró noho niîmi. Mɨsâ masî', neê ni'kɨ́ masaré wẽhé kõ'agɨ katî nu'kusere moosamí. Mɨsâ kɨ̃ɨ̂ weeró noho niîtikã'ya. 16Jesu Cristo mari yeé niiátehere wẽrîkɨ niîwĩ. Tohô weérã marî a'mêri ma'isére masî'. No'ó ãpêrãre ma'írã, mari yaá katirí ɨmɨ̂kohore wãkû nɨrɨtisa'. Naâre wee tamúrã, marí kẽ'ra wẽrî masi'. 17Marî apêye noho kɨomírã, pahasé kɨorãre o'ôtirã, de'ró weé “Õ'âkɨ̃hɨre ma'í'”, niî boosari? 18Bu'î, mari yeé uúkũse ɨseri me'ra di'akɨ̃ “Naâre ma'í'”, niîtikã'ro ɨá'. Naâre ãyuró wee tamúro ɨá'. Teé me'ra marî naâre ma'isére ĩ'yo masí'. 19- 20Apé tero marî a'tîro wãkúsa': “Yɨ'ɨ̂ yã'â yɨ'rɨagɨ niísa'.” Tohô wãkûmirã, marî ãpêrãre ma'írã, Õ'âkɨ̃hɨ me'ra uiró mariró niî masi'. Marî kɨ̃ɨ̂ põ'rá niî'. Kɨ̃ɨ̂ marî wãkusére masî pe'okã'sami. Kɨ̃ɨ̂ marî yã'âro weé'kere akobohósami. 21- 22Marî neê bu'îri moósa' niî tɨ'ó yã'arã, uisé mariró Õ'âkɨ̃hɨre sẽri masí'. Kɨ̃ɨ̂ dutisére, kɨ̃ɨ̂ ɨasére weekã́, Õ'âkɨ̃hɨ niî pe'tise marî sẽrisére yɨ'tigɨ́sami. 23Kɨ̃ɨ̂ dutî'ke a'té niî'. Kɨ̃ɨ̂ makɨ́ Jesu Cristore ẽho peó dutimi. Tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂ dutî'karo nohota marîre a'mêri ma'i dutími. 24Marî kɨ̃ɨ̂ dutî'kere weérã, kɨ̃ɨ̂ me'ra ãyuró niîkã'. Kɨ̃ɨ́ kẽ'ra marî me'ra ãyuró niîkã'mi. Marîre Espírito Santore o'ôkɨ niîwĩ. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ marî me'ra niisére masî'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\