1 JOÃO 4 | Bible.is
1 JOÃO 4

1Akawerérã, Õ'âkɨ̃hɨ yeere wererã́ mɨsâ tiropɨ bu'êrã etakã́, naâ weresére “Diakɨ̃hɨ́ta Õ'âkɨ̃hɨ yee niîmitito?” niî ĩ'yâya. Ãpêrã Õ'âkɨ̃hɨ o'ôo'kãrã niîtima. Niî pe'tirãpɨre ẽho peótikã'ya. Naâ Espírito Santore moomírã, tohô niî ma'akã' boosama. A'ti ɨmɨ́kohopɨre no'ó ɨaró niî soorã niî bi'akã'ma. “Õ'âkɨ̃hɨ yeere werêrã weé'”, niî bɨsɨ̂ sihama. 2Mɨsâ naâ diakɨ̃hɨ́ wererã́re a'tîro ĩ'yâ beseya. Naâ “Jesu Cristo a'ti ɨpɨ́ me'ra bahuákɨ niîmi”, niîsama. Tohô ẽho peórã, Espírito Santore kɨorã́ niîma. Naâre ẽho peóya. 3Ãpêrã tohô ẽho peótirã, Espírito Santore moomá. Mehô kɨ̃ɨ̂re pe'sûtima. Mɨsâ Jesu Cristore ĩ'yâ tu'tigɨ kɨ̃ɨ̂ a'tiátehere tɨ'ó tohapã. Naâ kɨ̃ɨ̂ weeró noho niirã́ a'tí di'tapɨre niî tohama. 4Niî soorã wãti yarã́ niîma. Õ'âkɨ̃hɨ wãtî nemoró tutuâmi. Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ yarã niî'. Tohô weérã mɨsâ naâ uúkũsere ẽho peótikãrã niîwɨ. 5Niî soorã a'ti nukúkãkãharã a'ti ɨmɨ́kohokãhase di'akɨ̃re bu'êsama. Naâ weeró noho niirã́ta naâ bu'esére tɨ'osamá. 6Marî pũrikã Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niî'. Kɨ̃ɨ̂ põ'rá niirã́ marî bu'esére tɨ'osamá. Kɨ̃ɨ̂ põ'rá niîtirã tɨ'otísama. Tohô weérã marî diakɨ̃hɨ́kãhase ẽho peórãre, diakɨ̃hɨ́ niîtisere ẽho peórãre ĩ'yâ bese masi'. “Ã'ratá niîma diakɨ̃hɨ́kãhasere ẽho peórã”, niî masi'. “Naâ niîma diakɨ̃hɨ́kãhasere ẽho peótirã”, niî ĩ'yâ dɨka waá masi'. 7- 8Akawerérã, Õ'âkɨ̃hɨ masaré ma'imí. Tohô weérã marí kẽ'ra a'mêri ma'iró ɨá'. A'mêri ma'irã́ noho Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niîma. Naâ Õ'âkɨ̃hɨre masîma. No'ó ma'isé moorã́ noho Õ'âkɨ̃hɨre neê masîtima. 9Kɨ̃ɨ̂ marîre ma'isére ĩ'yógɨ, kɨ̃ɨ̂ makɨ́ ni'kɨ́ niigɨ́re a'ti nukúkãpɨre o'ôo'kɨ niîwĩ. Marî katî nu'kuatehere weégɨ tohô weékɨ niîwĩ. 10Yɨ'ɨ̂ ma'isére uúkũgɨ, marî Õ'âkɨ̃hɨre ma'isére uúkũgɨ meheta weé'. Kɨ̃ɨ̂ pe'e marîre ma'isé pe'ere uúkũgɨ weé'. Kɨ̃ɨ̂ marîre ma'ígɨ, marî yã'âro weé'kere akobohó dutigɨ kɨ̃ɨ̂ makɨré o'ôo'kɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ me'ra marî akobohóse boká'. 11Akawerérã, Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'í'karo nohota marí kẽ'ra ãpêrãre ma'iró ɨá'. 12A'ti ɨmɨ́kohopɨre neê ni'kɨ́ Õ'âkɨ̃hɨre ĩ'yâ'kɨ marimí. Marî kɨ̃ɨ̂re ĩ'yâti'kãrã niîmirã, ãpêrãre ma'írã, kɨ̃ɨ̂ marîpɨre niisére masî'. Kɨ̃ɨ̂ marîre ma'í'ke bu'iri ãpêrãre keoró ma'itá basió'. 13Õ'âkɨ̃hɨ marîre Espírito Santore o'ôkɨ niîwĩ. Tohô weérã marî Õ'âkɨ̃hɨ marîpɨre niisére masî'. Marí kẽ'ra kɨ̃ɨ̂pɨreta niî'. 14Õ'âkɨ̃hɨ makɨré ɨ̃sâ basita ĩ'yâwɨ. Kɨ̃ɨ̂re a'ti nukúkãpɨre marî yã'âro weé niisétimi'kãrãre yɨ'rɨ wetíkã wee dutígɨ o'ôo'kɨ niîwĩ. Tohô weérã mɨsâre a'teré werê'. 15No'ó niî pe'tirã “Jesu Õ'âkɨ̃hɨ makɨ niîmi” niirã́ noho Õ'âkɨ̃hɨ me'ra niîma. Kɨ̃ɨ́ kẽ'ra naâpɨre niîmi. 16Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'isére masî'. Kɨ̃ɨ̂ niî pe'tirãre ma'imí. No'ó ãpêrãre ma'igɨ́ noho ãyuró Õ'âkɨ̃hɨ me'ra niîmi. Õ'âkɨ̃hɨ kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ me'ra niîmi. 17Marî Õ'âkɨ̃hɨ me'ra niîrã, keoró ma'i masí'. Jesu Cristo a'ti nukúkãpɨ niikã́, kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ me'ra niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ me'ra niî'karo nohota marî me'ra kẽ'rare Õ'âkɨ̃hɨ niîmi. Tohô weérã marî a'ti nukúkãkãharãre beseátihi nɨmɨ niikã́, kɨ̃ɨ̂re neê uîsome. 18A'mêri ma'irã́ tirore uisé marí'. Uisé kɨorã́ tiro pe'ere neê a'mêri ma'isé marí'. Marî uisé me'ra bu'îritirã weeró noho tɨ'ó yã'a'. No'ó uigɨ́ noho a'mêri ma'i masítimi. 19Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'í mɨ'takɨ niîwĩ. Tohô weérã marî kɨ̃ɨ̂re ma'í'. 20Marî Õ'âkɨ̃hɨre ma'imírã, ãpêrãre ĩ'yâ tu'tirã, niî soose bɨkɨrã niî'. Masá marî ĩ'yarã́ waro marikãre ma'itírã, nemoró Õ'âkɨ̃hɨ bahutígɨ pũrikãre ma'itá basiótisa'. 21Jesu Cristo marîre a'tîro dutîwĩ: “Õ'âkɨ̃hɨre ma'írã, ãpêrã kẽ'rare ma'iró ɨá'”, niîwĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\