1 JOÃO 5

1Niî pe'tirã “Jesu Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ niîmi” niî ẽho peórã noho Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niîma. Ãpêrãre ma'írã, naâ põ'rá kẽ'rare ma'iró ɨá'. 2Marî Õ'âkɨ̃hɨre ma'í, kɨ̃ɨ̂ dutî'kere weérã, marî kɨ̃ɨ̂ põ'raré ma'í' niisére masî no'o'. 3Õ'âkɨ̃hɨre ma'írã, kɨ̃ɨ̂ dutî'kere weérã weé'. Kɨ̃ɨ̂ dutisé diâsa wee', weetá basió niî'. 4Marî Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra a'ti nukúkãkãhase yã'asére weé wee'. Jesu Cristore ẽho peóse me'ra ãyuró weetá basió'. 5Marî Jesu Cristore “Õ'âkɨ̃hɨ makɨ niîmi”, niî ẽho peó'. Teé me'ra di'akɨ̃ a'ti ɨmɨ́kohokãhase yã'asére ka'mú ta'a masisa'. 6Jesu Cristo Õ'âkɨ̃hɨ makɨ niîmi. Kɨ̃ɨ̂ a'ti nukúkãpɨ niikã́, João wamê yeeri masɨ kɨ̃ɨ̂re wamê yeekɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re wamê yeegɨ, akó me'ra wamê yeekɨ niîwĩ. Be'ró kɨ̃ɨ̂ kurúsapɨ wẽrîwĩ. A'tîro weesé me'ra kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ niisére ĩ'yowĩ́. Kɨ̃ɨ̂re wamê yee'ke me'ra di'akɨ̃ ĩ'yotíwĩ. Kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'ra kẽ'rare ĩ'yowĩ́. Espírito Santo Jesu Cristo Õ'âkɨ̃hɨ makɨ niisére ĩ'yomí. Kɨ̃ɨ́ta diakɨ̃hɨ́kãhasere weregɨ́ niîmi. 7A'te kitíre naâ basita ĩ'yomá. Naâ i'tiárã ɨ'mɨ̂sepɨ niîsama: pakɨ́, makɨ́, tohô niikã́ Espírito Santo. Ã'rá i'tiárãpɨ dɨka watímirã, ni'kɨtá niîmi. 8A'ti nukúkãpɨre Espírito Santo weresé me'ra Jesu Õ'âkɨ̃hɨ makɨ niîmi niisére masî'. Tohô niikã́ Jesu kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ niisére kɨ̃ɨ̂ wamê yee no'o'ke me'ra, kɨ̃ɨ̂ wẽrî'ke me'ra ĩ'yókɨ niîwĩ. 9Masá naâ ĩ'yâ'kere werekã́ marikãre, marî ẽho peó'. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ makɨ yeére werekã́ pũrikãre, nemoró ẽho peóro ɨá'. Kɨ̃ɨ̂ masá uúkũse nemoró keoró werêmi. 10- 12Õ'âkɨ̃hɨ marîre kɨ̃ɨ̂ makɨ́ me'ra katî nu'kusere o'ôkɨ niîwĩ. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ makɨré ẽho peórã kɨ̃ɨ̂ me'ra katî nu'kurãsama. Kɨ̃ɨ̂ makɨré ẽho peótirã neê kɨ̃ɨ̂ me'ra katî nu'kusome. Marî Jesu Cristo yee kitire diakɨ̃hɨ́ta niî' niîrã, kɨ̃ɨ̂re ẽho peórã weé'. Ãpêrã a'teré ẽho peótirã noho “Õ'âkɨ̃hɨ niî soogɨ niîmi”, niîrã weemá. 13Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ makɨré ẽho peórãre teeré ohaápɨ. Mɨsâ katî nu'kurãsa' niisére masiáto niîgɨ tohô ohaápɨ. 14Marî masî', Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ ɨaró noho marî sẽrikã́, marî sẽrisére tɨ'osamí. “Marî sẽrisére tɨ'osamí” niî masîrã, kɨ̃ɨ̂re uisé mariró sẽri masí'. 15“Õ'âkɨ̃hɨ marî sẽrisére tɨ'osamí” niî masîro nohota “Kɨ̃ɨ̂ marî sẽrí'ke kẽ'rare o'ô tohami”, niî no'o'. 16Apé tero Jesu Cristore ẽho peógɨ yã'âro weesamí. Kɨ̃ɨ̂ tohô weekã́ ĩ'yârã, Õ'âkɨ̃hɨre sẽri basáya. Marî sẽri basákã, Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'tigɨ́sami. Kɨ̃ɨ̂re dɨka yuúgɨsami taha. Apêye pũrikã yã'â butia'ro weesé niî'. Teé maa “Sẽri basáya” niîya marí'. Teeré weerã́ Õ'âkɨ̃hɨ tiropɨ wa'âsome. 17Niî pe'tise yã'asé Õ'âkɨ̃hɨre yɨ'rɨ́ nɨ'kase niî'. Yɨ'ɨ̂ niîro nohota apêye yã'âro weesére Õ'âkɨ̃hɨ akobohógɨsami. Apêye yã'â butia'ro weesére akobohósome. 18Marî masî', Õ'âkɨ̃hɨ põ'rare Jesu Cristo ãyuró ko'tê nu'kukã'mi. Tohô weérã naâ yã'âro weé nu'kutisama. Wãtî kẽ'ra Jesu Cristo ko'tê yuukã naâre yã'âro wee masítisami. 19Marî Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niisére, tohô niikã́ wãtî niî pe'tiro a'ti nukúkãkãharã wiôgɨ niîmi niisére masî'. 20Apêye kẽ'rare, Õ'âkɨ̃hɨ makɨ kɨ̃ɨ̂ a'tî'kere masî'. Kɨ̃ɨ̂ marîre Õ'âkɨ̃hɨ diakɨ̃hɨ́ niigɨ́re masî dutigɨ tɨ'o masíse o'ôkɨ niîwĩ. Marî Jesu Cristo me'ra niîrã, kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ Õ'âkɨ̃hɨpɨreta niî'. Jesu Cristo Õ'âkɨ̃hɨ niîmi. Kɨ̃ɨ́ta katî nu'kugɨ marî katî nu'kuatehere o'ômi. 21Apêye, masá naâ yeê ẽho peó'ke nohore ẽho peótikã'ya. Õ'âkɨ̃hɨ se'sarore ẽho peóya. Niî pe'tise apêye noho yɨ'rɨóro Õ'âkɨ̃hɨre ma'iyá. Tohôta weeró ɨása'. Toô kã'rota ohâ'. João


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\