1 PEDRO 1

1Yɨ'ɨ̂re Jesu Cristo kɨ̃ɨ yeé kitire bu'ê dutigɨ bese kũúwĩ. A'ti pũrí me'ra mɨsâre ãyu dutíse o'ôo'. Mɨsâ Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia wamêtise di'tapɨ Jesu Cristore ẽho peóse bu'iri ãpêrã yã'âro weekã́ wa'âste wã'ka'kãrãre ohâ'. 2Marî pakɨ Õ'âkɨ̃hɨ dɨporópɨ kɨ̃ɨ̂ ɨá'karo nohota marîre kɨ̃ɨ̂ põ'rá niiáto niîgɨ besé tohakɨ niîwĩ. Espírito Santo me'ra marî yã'arã́ niî'kãrãre dɨka yuúkɨ niîwĩ. Marîre kɨ̃ɨ̂ makɨ́ Jesu Cristo ɨaró wee dutígɨ besékɨ niîwĩ. Tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂ makɨ́ kurúsapɨ wẽrîgɨ diî a'mâ bɨrose me'ra marî yã'âro weé'kere akobohógɨti niîgɨ, besékɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâ ehêri põ'raripɨ ãyuró tɨ'ó yã'ase, niî pe'tise ãyusére o'ô nemoato. 3- 4Õ'âkɨ̃hɨ, marî wiôgɨ Jesu Cristo pakɨre “Ãyú'” niîrã. Kɨ̃ɨ̂ marîre pahá yã'agɨ, kɨ̃ɨ̂ põ'rá sãhakã́ weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ makɨ́ Jesu Cristo wẽrî'kɨpɨre masó'ke me'ra marî too dɨpóro yã'âro niiséti'kere akobohókɨ niîwĩ. Teeré weégɨ, marîre opâturi bahuá apo'kãrãre weeró noho weékɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ põ'raré “Ãyú butia'sere o'ôgɨti”, niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ o'oátehere marî e'katíse me'ra yuû kuerã weé'. Teeré ɨ'mɨ̂sepɨ kɨo yuú tohasami. Kɨ̃ɨ̂ o'oátehe a'ti nukúkãkãhase weeró noho pe'tí, boâsome. Niî nu'kukã'rosa'. 5Marî Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peó yuukã, kɨ̃ɨ̂ tutuaró me'ra marîre ko'têsami. Jesu Cristo opâturi a'ti nukúkãpɨre a'tîgɨ, niî pe'tirã ĩ'yóropɨ “Ã'rá yɨ'ɨ̂ yɨ'rɨó'kãrã niîma. Yɨ'ɨ̂ me'ra niî nu'kurãsama”, niî ĩ'yogɨ́sami. 6A'ti nukúkãpɨre niîrã, marî pi'etí ni'irã weé' yuhûpɨ. Tohô pi'etímirã, ɨ'mɨ̂sepɨ Jesu Cristo marîre o'oátehere wãkûrã, e'katí yuurã. 7Marî Jesu Cristore ẽho peóse ouro besesé weeró noho niî'. Masá ourota niîti? niîrã, pekâ me'e bu'ipɨ asipó peosama. Sipî pehaka be'ro yã'asé marari ɨ̃hɨ̂ pe'ti diha wa'ása'. Ãyusé ouro di'akɨ̃ tohása'. A'té weeró noho marîre Jesu Cristore diakɨ̃hɨ́ta ẽho peómiti naa? niîro, yã'âro wa'ása'. Marî yã'âro yɨ'rɨ́rã, tee marári ɨ̃hɨ̂ pe'ti'karo weeró noho yã'asére weé du'usa'. Tohô niikã́ Jesu Cristore ẽho peó nemosa'. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peó du'utikã ĩ'yârã, masá diakɨ̃hɨ́ta marîre kɨ̃ɨ̂re ẽho peóma, niî ĩ'yârãsama. Ouro wapa bɨhɨ́ niî'. Wapa bɨhɨ́miro, pe'tiá wa'ása'. Marî Jesu Cristore ẽho peóse ouro nemoró wapatí'. Tee pũríkã neê pe'titísa'. Tohô weégɨ Jesu Cristo marîre opâturi a'ti nukúkãpɨre a'tîgɨ, “Yɨ'ɨ̂re ãyuró ẽho peówɨ”, niîgɨsami. 8- 9Mɨsâ Jesu Cristore a'ti nukúkãpɨ niikã́ ĩ'yâti'kãrã niîmirã, kɨ̃ɨ̂re ma'í'. A'tóka terore kɨ̃ɨ̂re ĩ'yâtimirã, ẽho peó'. Mɨsâ kɨ̃ɨ̂re ẽho peókã, mɨsâre pekâ me'epɨ wa'â boo'kãrãre yɨ'rɨkã́ weegɨ́sami. Tohô weérã mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ tiropɨ wa'aátehere wãkûrã, pũûro e'katí'. De'ró niî werê nemo boosari? Werêta basió wee'. 10Dɨporópɨ Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti werê mɨ'tarã a'tîro niîkãrã niîwã: “Õ'âkɨ̃hɨ masá yã'âro weé'kere akobohó, naâre yɨ'rɨógɨsami”, niîkãrã niîwã. A'teré werêmirã, naâ basi weresére tɨ'o masítikãrã niîwã. Tohô weérã teeré masî sĩ'rirã, ɨpɨ́tɨ bu'ê wãkû nɨrɨkãrã niîwã. 11Espírito Santo wee tamúse me'ra a'tîro werê yuukãrã niîwã: “Masaré yɨ'rɨoákɨhɨ pũûro pi'etí wẽrîgɨsami. Wẽrî'kɨpɨ niîmigɨ, masagɨ́sami. Kɨ̃ɨ̂ masáka be'ro ɨ'mɨ̂sepɨ mɨhâa, kɨ̃ɨ̂ pakɨ tiró wiôgɨ duhirí kumuro diakɨ̃hɨ́ pe'e duhîgɨsami.” Espírito Santo tohô niisére tɨ'órã, Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti werê mɨ'tarã “De'ró niikã́, noaré tohô wa'ârosari?” niîrã, pũûro masî sĩ'rikãrã niîmiwã. 12Õ'âkɨ̃hɨ naâ masî sĩ'rikã ĩ'yâgɨ, naâre a'tîro werêkɨ niîwĩ: “A'te kití mɨsâ niirí kurare wa'âsome yuhûpɨ. Be'rokãhárãpɨ a'teré ĩ'yârãsama”, niîkɨ niîwĩ. Naâre teeré werê yuugɨ, marî a'tóka terokãharã pe'ere werêgɨ weékɨ niîwĩ. Tohô weégɨ Õ'âkɨ̃hɨ a'tóka terore a'tîro weemí maha. Espírito Santo ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́re kɨ̃ɨ yeé kiti wererã́ me'ra mɨsâre werê dutigɨ o'ôo'kɨ niîwĩ. Naâ Espírito Santo tutuaró me'ra teeré a'tîro werêma. “Jesu Cristo a'tî tohakɨ niîwĩ. Marîre yɨ'rɨó'kɨ niîmi”, niîma. Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã ɨ'mɨ̂sekãharã kẽ'ra masaré yɨ'rɨósere “De'ró niî butia'ti?” niî masî sĩ'risama. 13Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'ígɨ, yã'âro marî weé'kere akobohó tohakɨ niîwĩ. Tohô weérã mɨsâ weeátehere ãyuró wãkû yuuya. Mɨsâ yã'âro weé sĩ'risere weetíkã'ya. Wãkû tutuaya. Õ'âkɨ̃hɨ ãyuró weégɨ, marîre Jesu Cristo opâturi a'ti nukúkãpɨ a'tikã́ kɨ̃ɨ̂ o'oátehere pũûro wãkû nɨrɨya. Teeré wãkûrã, e'katíse me'ra ko'têya. 14Wi'marã́ ãyurã́ naâ pakɨ sɨmɨá dutisére ãyuró yɨ'tisamá. Naâ weeró nohota mɨsá kẽ'ra marî pakɨ Õ'âkɨ̃hɨ dutisére ãyuró yɨ'tiyá. Mɨsâ too dɨpóropɨ Õ'âkɨ̃hɨre masîtirã, yã'âro ɨâri pehasere weékãrã niîwɨ. Ni'kâroakãre mɨsâ yã'âro ɨâri pehasere du'úkã'ya maha. 15A'tîro pe'e weesétiya. Õ'âkɨ̃hɨ marîre besé'kɨ yã'asé moogɨ́ niîmi. Tohô weérã marî yã'asé marirã́ niiró ɨá'. 16Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: “Yɨ'ɨ̂ ãyugɨ́, yã'asé moogɨ́ niî'. Tohô weérã mɨsá kẽ'ra yã'asé marirã́ niisétiya”, niîkɨ niîwĩ Õ'âkɨ̃hɨ. 17Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨre sẽrírã, kɨ̃ɨ̂re “Pakɨ́” niísa'. Kɨ̃ɨ̂ niî pe'tirãre ni'kâro noho marî weé'ke nɨkɨre bese bɨrógɨsami. Neê ni'kɨré dɨ'asomé. Tohô weérã mɨsâ a'ti ɨmɨ́kohopɨre katiró põo tẽóro Õ'âkɨ̃hɨre wio pesáse me'ra tɨ'ó yã'aya. 18Mɨsâ yẽkɨ sɨmɨá niiséti'karo noho wee sirú tuu mɨhati'ke wapa maríkaro niîwɨ. Teé wapa marísere kõ'âgɨ, Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'rɨókɨ niîwĩ. Mɨsâ a'tîro masî'. Kɨ̃ɨ̂ marîre bu'îri da'rê boo'kere wapa yeé wĩrogɨ, pe'tisé noho me'ra, ouro, niyéru me'ra wapa yeétikɨ niîwĩ. 19A'tîro pe'e weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ makɨ́ Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ ɨpɨ́tɨ ma'igɨ́ wẽrîgɨ diî a'mâ bɨrose me'ra marîre yɨ'rɨókɨ niîwĩ. Ɨ̃̃sâ Judeu masa yẽkɨ sɨmɨápɨa naâ yã'âro weé'ke wapa Õ'âkɨ̃hɨre akobohóse sẽrírã, a'tîro weékãrã niîwã. Ovelha dohôri wi'i niîtigɨre, kamî marigɨ́re, niî pe'tiro kɨ̃ɨ̂ ɨpɨ́ ãyugɨ́re wẽhé, Õ'âkɨ̃hɨre ɨ̃hâ morokãrã niîwã. Kɨ̃ɨ̂, ovelha ãyugɨ́ niî'karo noho Jesu Cristo ãyugɨ́ waro, yã'asé moogɨ́ niîmi. Kɨ̃ɨ̂ wẽrîgɨ diî a'mâ bɨrose me'ra marî yã'âro weé'kere yɨ'rɨókɨ niîwĩ. 20Õ'âkɨ̃hɨ a'ti ɨmɨ́koho weeátoho dɨporo “Yɨ'ɨ̂ makɨ masaré yɨ'rɨógɨsami”, niî besé tohakɨ niîwĩ. Tohô besemígɨ, maatá o'ôo'tikɨ niîwĩ. A'tóka teropɨ mari yeé niiátehere yɨ'rɨoákɨhɨre o'ôo'kɨ niîwĩ. 21Jesu Cristo wẽrisé me'ra Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peó no'o'. Kɨ̃ɨ̂ Jesu Cristore wẽrî'kɨpɨre masókɨ niîwĩ. Masó, ɨ'mɨ̂sepɨ kɨ̃ɨ̂re mii mɨhákɨ niîwĩ. Toopɨ́ kɨ̃ɨ̂re wiôgɨ sõróokɨ niîwĩ. Marîre ẽho peó dutigɨ tohô weékɨ niîwĩ. Tohô niikã́ marî ɨ'mɨ̂sepɨ wa'aátehere e'katíse me'ra yuû kue dutigɨ tohô weékɨ niîwĩ. 22Mɨsâ diakɨ̃hɨ́ niisére yɨ'tírã, Jesu Cristore ẽho peórã weékãrã niîwɨ. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peórã, mɨsâ yã'âro weeséti'kere du'úkãrã niîwɨ. Tohô weérã mɨsâ ni'kâroakãre bu'îri marirã́ niî'. Mɨsâ ni'kɨ́ põ'ra weeró noho a'mêri ma'í'. A'mêri ma'írã, bu'îkãhase uúkũse me'ra di'akɨ̃ ma'itíkã'ya. Niî pe'tise mɨsâ weesé me'ra pe'e ma'iyá. 23A'tîro niî'. Õ'âkɨ̃hɨ uúkũse niî nu'kukã'rosa'. Marî teeré ẽho peórã, kɨ̃ɨ̂ põ'rá sãháakãrã niîwɨ. Tohô weérã opâturi bahuá apo'kãrã weeró noho niî'. Marî pakɨ sɨmɨá boâ dihasama. Marî opâturi bahuá aporã, naâ boâ diharo weeró noho wa'âsome. Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra sãhárã pe'e, kɨ̃ɨ̂ me'ra katî nu'kukã'rãsa'. 24Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: Taâ yãî wẽrî pe'tia wa'ása'. Masá kẽ'ra tohôta niî pe'tirã wẽrîrãsama. O'ôri kẽ'ra ãyusé niîmiro, boâ dihasa'. Masá kẽ'ra pehé kɨorã́, wiôrã niîmi'kãrã wẽrîrãsama. 25Naâ kɨosé kẽ'ra pe'tirósa'. Õ'âkɨ̃hɨ uúkũse pũrikã neê pe'tisomé. Niî nu'kukã'rosa', niî ohâ no'okaro niîwɨ. Mɨsâre tee kitíre ãpêrã werêkãrã niîwã. Naâ wereséta ãyusé, neê pe'titíse kiti niî'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\