1 PEDRO 2 | Bible.is
1 PEDRO 2

1Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niî'. Tohô weérã niî pe'tise yã'asére du'úkã'ya. Ãpêrãre niî sootikã'ya. Wee soótikã'ya. Ãpêrã yeere ɨotíkã'ya. Uukahátikã'ya. 2- 3Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ ãyugɨ́ niîmi niisére masî tohasa'. Tohô weérã wi'marã́ neê bahuárã naâ pakó õpekṍre ɨpɨ́tɨ mi'rí sĩ'rirã weeró noho weeyá. Õ'âkɨ̃hɨ yee ãyusé kitire ɨpɨ́tɨ tɨ'sasé me'ra tɨ'ó sĩ'riya. Wi'marã́ naâ pakosã́ numia yee õpekṍre mi'rírã, ĩ'yo duárã wa'âsama. Õ'âkɨ̃hɨ uúkũse wi'magɨ́ pako õpekṍ weeró noho niî'. Teé diakɨ̃hɨ́ werê me'rikã'. Marî teeré wãkû nu'kurã, kɨ̃ɨ̂re ẽho peó tutua nemorãsa'. Kɨ̃ɨ̂re masî nemoato niîgɨ marîre yɨ'rɨókɨ niîwĩ. 4Mɨsâ Jesu Cristore ẽho peó'. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ me'ra ãyuró niisétiya. Kɨ̃ɨ̂ katîgɨ, marîre kɨ̃ɨ̂ me'ra katikã́ weemí. Kɨ̃ɨ̂ niî nu'kukɨ̃'sami. Ãpêrã kɨ̃ɨ̂reta teékãrã niîwã. Naâ teemíkã, kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ pe'e kɨ̃ɨ̂re “Ãyú yɨ'rɨgɨ niîmi”, niî besékɨ niîwĩ. Besé toha, kɨ̃ɨ̂re wiôgɨ sõróokɨ niîwĩ. 5Mɨsâre ãyuró masî dutigɨ a'tîro werêgɨti. Õ'âkɨ̃hɨ ɨ̃tâ peeri me'ra ni'kâ wi'i ãyurí wi'i weégɨ weeró noho weesamí. Ɨ̃̃tâga ãyukahá me'ra yeê nɨ'kasami. Tutuarí wi'i niiáto niîgɨ tohô weesamí. Jesu Cristota kɨ̃ɨ̂ neê waro wi'í yeê nɨ'kaka ɨ̃tâga weeró noho niigɨ́ niîmi. Marîpɨa apêye naâ yeê turia mɨhase weeró noho niî'. Marî niî pe'tirã ni'kâro me'ra Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ weéka wi'i weeró noho niî'. Tohô weérã kɨ̃ɨ yarã́ waro niîrã, Jesu Cristo wee tamúse me'ra sacerdotea weeró noho Õ'âkɨ̃hɨ yeere da'ra masí'. Ãyuró weérã, ãpêrã yee niiátehere sẽri basá masi'. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niî masi'. Marî tohô weekã́ ĩ'yâgɨ, Õ'âkɨ̃hɨ e'katísami. 6Dɨporókãharãpɨ kẽ'ra teekãháse Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ uúkũ'kere a'tîro ohâkãrã niîwã: Ni'kâ wi'i, wi'í Jerusalẽ́pɨre weegɨ́ti. Tií wi'ire weégɨ, ni'kâga ɨ̃tâga ãyukaháre besegɨ́ti. Tutuarí wi'i wa'aáto niîgɨ tigá me'ra nɨ'kagɨ́ti. Yɨ'ɨ̂ ɨ̃tâgare uúkũgɨ, yɨ'ɨ̂ makɨ pe'ere wamê peogɨ weé'. Kɨ̃ɨ́ta niîmi yɨ'ɨ̂ besé'kɨ. Yɨ'ɨ̂ ĩ'yakã́, ãyú yɨ'rɨagɨ niîmi. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peórã pũûro e'katírãsama. “Mehô warota ẽho peókãti”, niîsome, niî ohâkãrã niîwã Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti werê mɨ'tarã. 7Mɨsâ Jesu Cristore ẽho peórã ãyuró e'katíse me'ra kɨ̃ɨ̂re tɨ'ó yã'asa'. Ãpêrã pe'e kɨ̃ɨ̂re ẽho peóti tĩharã, mɨsâ weeró noho tɨ'ó yã'atisama. Mehô niigɨ́re weeró noho tɨ'ó yã'akã'sama. Ãpêrã Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti werê mɨ'tarã a'tîro ohâkãrã niîwã taha: Masá ɨ̃tá me'ra wi'í weerã́tirã ni'kâgare naâ ɨatíkahare, kõ'âsama. Naâ kõ'âkaga me'ra ãpêrã pe'e tutuarí wi'i weesamá. Tigá marikã́ maa, wi'í yeêya mari boópã. A'té a'tîro niî sĩ'riro weé'. Wiôrã Judeu masa tigá ɨ̃tâgare weeró noho Jesu Cristore ɨatíwã. Naâ ɨatímikã, kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ pe'e kɨ̃ɨ̂re besékɨ niîwĩ. Besé, kɨ̃ɨ̂re wiôgɨ sõróokɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ marikã́re, marî Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra sãha masíti boopã. 8Apêye ohâ nemokãrã niîwã taha: Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ besékaga ɨ̃tâgapɨ masá pɨ'â tuu, bɨrɨ̂ ke'arãsama. A'té a'tîro niî sĩ'riro weé'. Jesu Cristore Õ'âkɨ̃hɨ besékɨ niîwĩ. Tigapɨ́ pɨ'â tuu, bɨrɨ̂ ke'a'karo weeró noho Jesu Cristore ẽho peótirã bu'îri da'rê no'orãsama. Too dɨpóropɨta maatá Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ makɨré ẽho peótirã tohô wa'ârãsama, niî tohakɨ niîwĩ. 9Marî pũrikã naâ weeró noho nií wee'. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ yarã́ niiáto niîgɨ marîre besékɨ niîwĩ. Tohô weérã marî wiôgɨ yarã sacerdotea weeró noho kɨ̃ɨ yeére da'rarã́ niî'. Õ'âkɨ̃hɨ marîre kɨ̃ɨ yaá kurakãharã sãhakã́ weékɨ niîwĩ. Yã'asé mariró niisétikã weékɨ niîwĩ. Dɨporópɨ Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ yarã́ masá Israel kurakãharãre yɨ'ɨ̂ werê'ke peheré weékɨ niîwĩ. Mɨsâ Jesu Cristore ẽho peórã niî'. Tohô weégɨ mɨsâre meharóta weemí. Õ'âkɨ̃hɨ marîre ãyuró weé'kere ãpêrãre werê dutigɨ tohô weemí. Õ'âkɨ̃hɨ ãyú yɨ'rɨagɨ marî yã'âro weé'kere akobohómi. Akobohó, na'î tĩ'aropɨ niî'kãrãre marîre yɨ'rɨómi. Tohô weérã ni'kâroakãre kɨ̃ɨ̂ põ'rá bo'rê yuuropɨ niirã́ weeró noho niî'. 10Dɨporópɨ ni'kɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti werê mɨ'tagɨ a'tîro niîkɨ niîwĩ: “Õ'âkɨ̃hɨ pãharã́ Judeu masa niîtirãre yɨ'rɨógɨsami.” Tohô weérã mɨsâ too dɨpóropɨre Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra meheta niîkãrã niî ni'iwɨ yuhûpɨ. Ni'kâroakãre kɨ̃ɨ̂re ẽho peóka be'ro kɨ̃ɨ̂ põ'rá niî' maha. Õ'âkɨ̃hɨre mɨsâ ẽho peoátoho dɨporo kɨ̃ɨ̂ mɨsâre ma'isére, kɨ̃ɨ̂ pahá yã'asere masîtikãrã niîwɨ. Ni'kâropɨta a'teré masî' maha. 11Yɨ'ɨ̂ mɨsâre pũûro ma'ísa'. Ni'kâroakã yɨ'ɨ̂ wereátehere mɨsâ weekã́ ɨása'. Marî a'ti nukúkãpɨre siharí masa niî'. Marî niiátoho waro ɨ'mɨ̂sepɨ niî'. Toopɨ́ niî nu'kukã'rãsa'. Tohô weérã marî yã'âro weé sĩ'risere weetíkã'rã. Marî yã'âro weé sĩ'rise ãyuró weé sĩ'rise me'ra a'me kẽése niî'. Teé yã'âro weé sĩ'rise ãyuró weesé pe'ere ka'mú ta'a sĩ'risa'. Õ'âkɨ̃hɨ pe'e marîre ãyuró weekã́ ɨasamí. 12Mɨsâ Jesu Cristore ẽho peótirã wa'teropɨ niísa'. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peóse bu'iri mɨsâre “Yã'arã́ niîma”, niî uukahásama. Mɨsâ naâ wa'teropɨre ãyuró niisétiya. Tohô weekã́, naâ tohô uukahámirã, mɨsâ ãyuró weesétisere ĩ'yârãsama. Teeré ĩ'yârã, siâpe me'ra pãharã́ Jesu Cristore ẽho peórãsama. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ opâturi a'tikã́, mɨsâ weeró nohota naá kẽ'ra Õ'âkɨ̃hɨre “Mɨ'ɨ̂ ãyugɨ́, tutuagɨ́ niî'”, niî ẽho peórãsama. 13- 14Marî wiôgɨ Jesu Cristore ẽho peórã niî tĩharã, a'tîro weeró ɨá'. A'tí di'takɨ̃hɨ wiôgɨ waro, kɨ̃ɨ̂ dokakãharã wiôrã, tohô niikã́ niî pe'tirã a'ti nukúkãkãharã wiôrã dutisére yɨ'tiró ɨá'. Wiôgɨ waro kɨ̃ɨ̂ dokakãharãre yã'âro weerã́re bu'îri da'rê dutisami. “Ãyuró weerã́ pe'ere ‘Mɨsâ ãyuró weeápɨ’ niîya”, niîsami. 15Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâ ãyuró weekã́ ɨasamí. Tohô weekã́, ãpêrã mɨsâre uukahámi'kãrã mehô warota uukahá ma'akã'rãsama. Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâ ãyuró weesé me'ra naâ uukahá ma'a'kãrãre, tɨ'o masítirãre di'ta maríkã weekã́ ɨasamí. 16Õ'âkɨ̃hɨ marîre yɨ'rɨó tohakɨ niîwĩ. Tohô weérã yɨ'rɨó no'o'kãrã weeró noho weesétirã. A'tîro wãkûtikã'rã. “Yɨ'ɨ̂ ãpêrã dutisé doka nií wee'. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ ɨaró weegɨ́ti”, niîtikã'rã. A'tîro pe'e weerã́. Õ'âkɨ̃hɨre ma'í, kɨ̃ɨ̂ ɨaró weerã́. Yã'asére weetíkã'rã. Da'rá ko'terã naâ wiôgɨ dutisére ãyuró yɨ'tirã́ weeró noho marí kẽ'ra Õ'âkɨ̃hɨ dutisére yɨ'tirã́. 17Dɨka waáro mariró niî pe'tirãre ni'kâro noho ĩ'yârã. Jesu Cristore ẽho peórãre ma'irã́. Õ'âkɨ̃hɨre nɨkɨ̂ ĩ'yase me'ra ẽho peórã. A'tí di'takɨ̃hɨ wiôgɨre wio pesáse me'ra tɨ'ó yã'arã. 18Mɨsâ ni'karérã ãpêrãre da'rá ko'terã niísa'. Mɨsâ wiôrãre ẽho peóya. Niî pe'tirã naâ dutisére yɨ'tiyá. Mɨsâre ãyuró weerã́ di'akɨ̃re yɨ'titíkã'ya. No'ó yã'âro weerã́ kẽ'rare yɨ'tiyá. 19Apé tero mɨsâ ãyuró weemíkã, mɨsâ wiôrã bu'îri da'rê boosama. Naâ tohô weekã́, mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peósere ĩ'yórã, naâre ye'sûtikã'ya. Tohô weekã́, mɨsâre Õ'âkɨ̃hɨ “Ãyuró weemá”, niî ĩ'yâgɨsami. 20Mɨsâ yã'âro weéka be'ro maa mɨsâre bu'îri da'rêrã, keoró weérã weemá. Mɨsâ naâ bu'îri da'resére nɨ'kárã, “Ãyuró weérã, nɨ'ká'”, niîtikã'ya. Mɨsâ tohô nɨ'kasé wapa marí'. Mɨsâ yã'âro weé'ke wapa keoróta bu'îri da'rêrã weesamá. Mɨsâ ãyuró weéka be'ro naâ yã'âro weekã́, nɨ'kayá. Tohô weesé pe'ere Õ'âkɨ̃hɨ “Ãyuró weemá”, niî ĩ'yâgɨsami. 21Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâ ãyuró weemíkã, mɨsâre yã'âro weesére nɨ'ka dutígɨ kũûkɨ niîwĩ. Jesu Cristo marikã marîre yɨ'rɨógɨ, pi'etí, wẽrîwĩ. Ãyuró weemíkã, kɨ̃ɨ̂re yã'âro weewã́. Tohô weégɨ marí kẽ'rare kɨ̃ɨ̂ weé'karo nohota wee sirú tuukã ɨasamí. 22Kɨ̃ɨ̂ neê ni'kâti yã'âro weetíwĩ. Niî sootiwĩ. 23Kɨ̃ɨ̂re yã'âro buhíkã'kãrãre naâre buhíkã' a'metiwĩ. Kɨ̃ɨ̂ pi'etígɨ, “Mɨsâre bu'îri da'rêgɨti”, niîtiwĩ. Kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ pe'ere “Yɨ'ɨ̂ pakɨ kɨ̃ɨ̂ ɨaró, keoró yã'âro weerã́re bu'îri da'rêgɨsami”, niîwĩ. Tohô weégɨ kɨ̃ɨ yeé niiátehere kɨ̃ɨ̂ pakɨpɨ́re wiawĩ́. 24Kɨ̃ɨ̂ basi marî yã'âro weé'ke wapare wapa yeégɨ kurúsapɨ wẽrîwĩ. Marî yã'âro weesére du'u dutígɨ marîre wẽrî basawĩ. Tohô kɨ̃ɨ̂ weesé me'ra a'tîro weewĩ́. Marîre yã'asére siru tuúmi'kãrãre ãyusé Õ'âkɨ̃hɨ yee pe'ere siru tuúkã weewĩ́. Kɨ̃ɨ̂ marîre yɨ'rɨógɨ, kamî da're no'o', ɨpɨ́tɨ pũrisé tɨ'ó yã'awĩ. Tohô kɨ̃ɨ̂ weesé me'ra marî yã'âro yɨ'rɨ boó'kãrã yɨ'rɨó no'owɨ. 25Marî a'tîro niîkũmiwɨ. Ovelha sã'rîro po'peapɨ niî'kãrã no'ó ɨaró wihá wã'kasama. Wihá wã'ka, ĩ'yâ nɨrɨtikã, bahu dutiá wa'âsama. Marî naâ weeró noho niîkũmiwɨ. Ni'kâroakãre Jesu Cristore ẽho peó'. Tohô weérã ovelhare ko'tegɨ́ bahu dutí'kãrãre a'mâ, kɨ̃ɨ̂ naâre boká'karo weeró noho niî'. Jesu Cristo marîre yã'âro weerí niîgɨ, marîre ĩ'yâ nɨrɨ, ko'tegɨ́ niîmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\