1 PEDRO 3

1- 2Numiâ, marâpɨ sɨmɨatirã ãyuró tɨ'oyá yɨ'ɨ̂ wereátehere. Mɨsâ marapɨ́ sɨmɨa dutisére, naâ ɨaró weeyá. Ni'karérã mɨsâ marapɨ́ sɨmɨa Jesu Cristore ẽho peótisama. Kɨ̃ɨ yeé kitire neê tɨ'ó sĩ'ritisama. Tohô weérã tee kitíre werêtimirã, a'tîro pe'e weeyá. Naâre ẽho peóya. Naâ dutisére e'katíse me'ra weeyá. Mɨsâ tohô weekã́, naá kẽ'ra mɨsâ ãyuró weesétisere ĩ'yâ kũu, Jesu Cristore ẽho peó boosama. 3Ãpêrã, ãyurã́ niîma, niî dutirã mɨsâ ɨpɨré pehé ma'mâ su'atikã'ya. Mɨsâ ɨpɨ́ bahusé di'akɨ̃re wãkû nɨrɨtikã'ya. 4Mɨsâ ãyurã́ niî sĩ'rirã, ãyuró bahú sĩ'rirã, a'tîro pe'e weesétiya. Mɨsâ marapɨ́ sɨmɨare tɨ'sâropɨta naâ dutisére ma'isé me'ra weeyá. Tu'tiró mariró ãpêrãre keoró weé me'rikã'ya. Ehêri põ'ra kari butíro mariró tɨ'ó yã'aya. A'té ãyuró weesétise pe'tisomé. Mɨsâ ɨpɨré ma'mâ su'ase pũrikã pe'tirósa'. Mɨsâ ãyuró weesétikã, Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâ me'ra e'katígɨsami. Mɨsâ a'tîro weesé kɨ̃ɨ̂ ĩ'yóropɨre ãyú butia'se waro niî'. 5Yɨ'ɨ̂ mɨsâre niîro nohota dɨporókãharã numia Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peórã ãyuró weesétikãrã niîwã. Naâ marapɨ́ sɨmɨa dutisére ãyuró yɨ'tíkãrã niîwã. 6Sara dɨporókõhopɨ koô marapɨ́ Abraão dutisére ãyuró yɨ'tíko niîwõ. Tohô weégo Abraãore koô wiôgɨre weeró noho tɨ'ó yã'ako niîwõ. Mɨsá kẽ'ra mɨsâ marapɨ́ sɨmɨare ãyuró weeyá. Mɨsâ niî pe'tisere ãyuró weérã, tohô niikã́ uiró mariró niisétirã, Sara weeró noho niîrãsa'. 7Ni'kâroakãre nɨmôtirãre werêgɨti. Mɨ'ɨ̂ nɨmore ãyuró weesétiya. Koôre ẽho peóya. Koô mɨ'ɨ̂ weeró noho tutuâtimo. Õ'âkɨ̃hɨ koó kẽ'rare pahá yã'agɨ, mɨ'ɨ̂re weeró nohota yɨ'rɨókɨ niîwĩ. Tohô weégɨ koôre ãyuró ko'têya. A'tîro weekã́, mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨre sẽrisé neê ka'mú ta'ata basiósome. 8Ni'kâroakãre niî pe'tirãpɨre werê tɨogɨti. Ni'kâro me'ra niiséti bɨroya. Ãpêrãre pahá yã'aya. Ni'kɨ́ põ'ra weeró noho ma'isétiya. “Ɨ̃̃sâ ãpêrã yɨ'rɨóro niî'”, niî wãkûtikã'ya. 9Ãpêrã mɨsâre yã'âro weekã́, naâre a'metíkã'ya. Mɨsâre yã'âro buhíkã'kã, naâre buhíkã' a'metikã'ya. A'tîro pe'e weeyá. Naâre ãyuró wa'aáto niîrã, Õ'âkɨ̃hɨre sẽri basáya. Õ'âkɨ̃hɨ marîre tohô wee dutísami. A'tîro weekã́, Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre ãyuró weegɨ́sami. 10Dɨporópɨre ni'kɨ́ Salmo wamêtiri pũripɨre ãyuró niisétisere a'tîro ohâkɨ niîwĩ: No'ó mɨsâ katirí ɨmɨ̂kohore e'katíse me'ra niî sĩ'rirã, yã'âro uúkũtikã'ya. Niî sootirãta niîya. 11No'ó mɨsâ yã'âro weé sĩ'risere weetíkã'ya. Ãyusé pe'ere weeyá. Ãpêrã me'ra a'mé tu'titirãta ma'isé me'ra niisétiya. 12Ãyuró weesétirãre Õ'âkɨ̃hɨ ko'têsami. Naâ kɨ̃ɨ̂re sẽrisére yɨ'tisamí. Yã'âro weerã́ me'ra pe'ere e'katítisami. Naâre bu'îri da'rêsami. Tohô weérã mɨsâ ãyuró niisétiya niî, Salmo pũripɨre ohâ no'okaro niîwɨ. 13Mɨsâ ãyusé di'akɨ̃re weesétikã, noá mɨsâre yã'âro wee boósari? Weetísama. 14Mɨsâ ãyuró weemíkã, ãpêrã mɨsâre yã'âro weekã́ maa, e'katíya. Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre ãyuró weegɨ́sami. Tohô weérã naâ mɨsâre yã'âro weé sĩ'rikã, wãkû ke'titikã'ya. Naâre uîtikã'ya. 15A'tîro pe'e wãkûya. “Jesu Cristo niî pe'tirã bu'ipɨ ɨ̃sâ wiôgɨ niîmi”, niî ẽho peóya. No'ó mɨsâre ãpêrã “De'ró weérã Jesu Cristore ẽho peóti?” niî boosama. Naâ tohô niikã́, mɨsâ yɨ'tiátehere wãkû yuu tohaya. Naâre ãyuró yɨ'tí me'rikã'ya. Pũrîro yɨ'titíkã'ya. 16Mɨsâ Jesu Cristore ẽho peóse bu'iri ãpêrã mɨsâre yã'âro uukahásama. Naâ uukahá'ke diakɨ̃hɨ́ niîtikã ĩ'yârã, bopôyarãsama. Tohô weérã mɨsâ ãyuró niisétirã, Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre bu'îri marirã́ tɨ'ó yã'arãsa'. 17Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ ɨakã́ maa, marî ãyuró weemíkã, ãpêrã marîre yã'âro wee boósama. Tohô weesé ãyú niî'. Marî yã'âro weekã́ pe'e maa, ãpêrã marîre yã'âro weekã́, mari yeé bu'irita niî'. 18Jesu Cristo marikã ãyugɨ́ niîmigɨ, pi'etíwĩ. Kɨ̃ɨ̂ bu'îri moomígɨ, marî yã'âro weé'ke wapare wẽrî wapa yeé basawĩ. Marî bu'îri kɨorã́re wẽrî basagɨ tohô weewĩ́. Marîre yɨ'rɨógɨ, ni'kâtita wẽrîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô weesé me'ra kɨ̃ɨ̂ pakɨ tirópɨ marîre wa'âta basiókã weewĩ́. Kɨ̃ɨ̂ bu'îkaha ɨpɨ waro maa wẽrîa wa'âwĩ. Wẽrî toha, be'ró masákɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ ehêri põ'ra pũrikã wẽrîtikaro niîwɨ. 19- 20Kɨ̃ɨ̂ ehêri põ'ra me'ra kɨ̃ɨ̂ ɨpɨ́ masâ peepɨ kũyarí kura a'tîro weékɨ niîwĩ. Dɨporópɨ Õ'âkɨ̃hɨ a'ti nukúkã miokã́ wẽrî'kãrã naâ bi'a dɨpó no'o'karopɨ niirã́re ĩ'yâgɨ wa'âkɨ niîwĩ. Toopɨ́ naâre kɨ̃ɨ̂ wẽrî masasére werêgɨ ehâkɨ niîwĩ. Diâ mioátoho dɨporo Noé yoakã́ yukɨ̂sɨhore a'mé do'ogɨ da'rákɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tiwɨ́ weerí kurare kɨ̃ɨ̂ niîka terokãharãre Õ'âkɨ̃hɨ naâre ẽho peókã ɨákɨ niîmiwĩ. Naâ pe'e neê ẽho peótikãrã niîwã. Noé, kɨ̃ɨ̂ nɨmó, kɨ̃ɨ̂ põ'rá, naâ nɨmosã́ numia di'akɨ̃ ẽho peókãrã niîwã. Tohô weérã naâ oitota tiwɨ́ me'ra yɨ'rɨ́kãrã niîwã. 21Õ'âkɨ̃hɨ naâre yɨ'rɨó'karo weeró nohota marí kẽ'rare Jesu Cristo wẽrî masasé me'ra Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'rɨókɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ a'ti nukúkãre miôgɨ naâre yɨ'rɨó'ke marîre wamê yeese weeró noho niî'. Marîre wamê yeese marî ɨpɨré ũ'îri koesé meheta niî'. A'tîro niî'. Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre bu'îri marirã́ niî sĩ'rirã, kɨ̃ɨ̂re akobohóse sẽrisé niî'. 22Jesu Cristo masáka be'ro kɨ̃ɨ̂ pakɨ tirópɨ mɨhâakɨ niîwĩ. Ni'kâroakãre kɨ̃ɨ̂ wiôgɨ duhirí kumuropɨ niîsami. Kɨ̃ɨ̂ niî pe'tirã bu'ipɨ, wiôgɨ niîmi. Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã, niî pe'tirã wiôrã ɨ'mɨáropɨ niirã́ yɨ'rɨóro niîmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\