1 PEDRO 5

1Ni'kâroakãre maha Jesu Cristore ẽho peórã sɨ'orí niirã́re werêgɨti. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra ãpêrãre sɨ'orí niigɨ́ta niî'. Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristo pi'etíkã ĩ'yâwɨ. Kɨ̃ɨ̂ opâturi a'ti nukúkãpɨ a'tikã́, Õ'âkɨ̃hɨ niî pe'tirãpɨre Jesu Cristo asistésere, kɨ̃ɨ̂ tutuasére ĩ'yogɨ́sami. Teeré yɨ'ɨ́ kẽ'ra niî pe'tirã kɨ̃ɨ̂re ẽho peó'kãrã me'ra niî tamugɨsa'. 2Jesu Cristore ẽho peórãre sɨ'orí niirã́, yɨ'ɨ̂ wereátehere tɨ'oyá. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ yarã́re ko'tê dutigɨ mɨsâre kũûkɨ niîwĩ. Ovelhare ko'tegɨ́ kɨ̃ɨ yarã́ ovelhare ãyuró ko'têsami. Kɨ̃ɨ̂ weeró nohota mɨsá kẽ'ra Õ'âkɨ̃hɨ yarãre ãyuró ko'têya. Ãpêrã dutiró mariró mɨsâ ɨaró naâre ko'têya. Mɨsâ tohô weekã́, Õ'âkɨ̃hɨ ɨasamí. Apêye kẽ'rare naâre sɨ'orí wehê peorã, niyéru di'akɨ̃re wapá ta'a sĩ'ritikã'ya. Mehô pe'e e'katíse me'ra ko'têya. 3Naâre ko'têrã, yã'âro dutîpetikã'ya. Naâre ĩ'yâ kũu dutirã pe'e, ãyuró weesétiya. 4Tohô weekã́, Jesu Cristo niî pe'tirã masaré ko'terã́ wiôgɨ opâturi a'ti nukúkãpɨ a'tîgɨ, mɨsâre wapa yeégɨsami. “Ãyuró ko'têwɨ naâre yɨ'ɨ̂ ko'tê dutigɨ kũû'kãrãre”, niîgɨsami. Kɨ̃ɨ̂ ɨ̃sâre wapa yeése niî nu'kukã'rosa'. Kɨ̃ɨ̂ tiro, kɨ̃ɨ̂ asistéropɨ katî nu'kuatehere o'ôgɨsami. Teé neê pe'tisomé. 5Ma'mâ piha, nu'miá, a'tîro weeyá. Bɨkɨrã́ mɨsâre sɨ'orí wehê peorãre ẽho peó yɨ'tiyá. Mɨsâ “Niî pe'tirãpɨta ãpêrã yɨ'rɨóro niî'” niî wãkûtirãta, a'mêri wee tamúya. Dɨporópɨ Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti werê mɨ'tagɨ a'tîro ohâkɨ niîwĩ: “Ãpêrã yɨ'rɨóro niî'” niirã́re Õ'âkɨ̃hɨ ãyuró wa'asére ka'mú ta'asami. Ãpêrã “Yɨ'ɨ̂ mehô niigɨ́ niî', yɨ'ɨ̂re wee tamúya” niirã́ pe'ere Õ'âkɨ̃hɨ wee tamúsami, niî ohâkɨ niîwĩ. 6Õ'âkɨ̃hɨ tutuâ yɨ'rɨgɨ niîmi niîrã, kɨ̃ɨ̂ dutisére yɨ'tiyá. Tohô weekã́, Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ ɨarí nɨmɨ mɨsâre ãpêrã wiôrã weeró noho ãyuró wãkukã́ weegɨ́sami. 7Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'ígɨ, ko'têsami. Tohô weérã niî pe'tise marî wãkû ke'tisere, marîre no'ó mehêkã wa'asére Õ'âkɨ̃hɨpɨre o'ôrã. Kɨ̃ɨ̂ marî tohô weesére yẽ'êgɨsami. 8Mɨsâ weesére ãyuró tɨ'ó yã'a nɨ'ko toharãpɨ weesétiya. Mɨsâ yã'âro weé sĩ'risere wãkû tutuaya. Ãyuró tɨ'o masíya. Wãtî marîre ĩ'yâ tu'tigɨ niî pe'tiropɨ a'mâ sihasami. Marîre yã'âro weekã́ ɨágɨ, tohô weesamí. Tohô weérã ko'tê ĩ'yâ nɨrɨya. Ni'kɨ́ yaî ba'asé a'mâgɨ pi'etí siharo weeró noho marî Jesu Cristore ẽho peósere pe'ó sĩ'risami. 9Wãtî dutisére weetíkã'ya. Wãkû tutuaya. Jesu Cristore ẽho peó nu'kukã'ya. Wãtî mɨsâ di'akɨ̃re yã'âro weégɨ weetími. Niî pe'tirokãharãpɨ Jesu Cristore ẽho peórãre tohô weégɨ weemí. Naá kẽ'ra mɨsâ pi'etíro nohota pi'etírã weemá. Tohô weérã wãkû tutuaya. 10Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'ígɨ, no'ó niiró wee tamú nu'kugɨsami. Kɨ̃ɨ̂ makɨ́ Jesu Cristo wẽrisé me'ra marîre yɨ'rɨókɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨta marîre kɨ̃ɨ̂ asistéropɨ kɨ̃ɨ̂ me'ra niî nu'ku dutigɨ besékɨ niîwĩ. Marî yoâtikã a'ti nukúkãpɨre pi'etí ni'irãsa' yuhûpɨ. Tohô weéka be'ro Õ'âkɨ̃hɨ marî yã'âro niiséti'kere apó nɨ'ko wãkû tutuakã weegɨ́sami. Kɨ̃ɨ̂ tohô weekã́, marî neê uîsome. 11Tohô weérã kɨ̃ɨ̂re a'tîro niîrã: “Õ'âkɨ̃hɨ, mɨ'ɨ̂ niî pe'tirã bu'ipɨ, wiôgɨ niî'. Mɨ'ɨ̂ tutuasé neê pe'tisomé. Niî nu'kukã'rosa'”, niîrã kɨ̃ɨ̂re. 12Silvano ohâ basase me'ra yɨ'ɨ̂ mɨsâre pehête a'ti pũrípɨre ohâ'. Kɨ̃ɨ̂ yɨ'ɨ̂re ba'pâtimi. Jesu Cristore ẽho peógɨ ãyuró weesétimi. Tohô weégɨ kɨ̃ɨ̂ keoró weekã́ ĩ'yâgɨ, kɨ̃ɨ̂re ẽho peó'. Mɨsâre wãkû tutua, e'katí dutigɨ a'ti pũríre ohâ'. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ ma'isé diakɨ̃hɨ́ta niî' niîgɨ, mɨsâre ohâ'. Kɨ̃ɨ̂ ma'isére masîrã, Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peó yapatíkã'ya. 13A'ti maká Babilôniakãharã Jesu Cristore ẽho peórã mɨsâre ãyu dutíse o'ôo'ma. Õ'âkɨ̃hɨ ã'rá kẽ'rare mɨsâre weeró nohota besékɨ niîwĩ. Ãpí kẽ'ra Marco yɨ'ɨ̂ makɨ weeró noho niigɨ́ mɨsâre ãyu dutími. 14Mɨsâ e'katíse me'ra a'mêri põo tẽríya. Mɨsâ niî pe'tirãre Jesu Cristore ẽho peórãre ehêri põ'raripɨ Õ'âkɨ̃hɨ ãyuró tɨ'ó yã'akã weeáto. Toô kã'rota ohâ'. Pedro


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\