1 TESSALONICENSES 4

1Apêye mɨsa yeékãhasere werê nemo sĩ'risa'. Yɨ'ɨ̂ basi dutisé meheta niî'. Marî wiôgɨ Jesu dutisére werê'. Ɨ̃̃sâ mɨsâre dutî'karo nohota Õ'âkɨ̃hɨ tɨ'sasé nohore weeyá. Mɨsâ ni'kâroakãre Õ'âkɨ̃hɨ dutî'kere weérã weé'. Siâpe me'ra nemoró wee nemóya. 2Ɨ̃̃sâ werê'kere mɨsâ masísa'. A'teré werêrã, Jesu marî wiôgɨ kɨ̃ɨ̂ dutiró me'ra mɨsâre werêwɨ. 3Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ ɨaró weekã́ tɨ'sâsami. Kɨ̃ɨ yarã́ weeró noho weesétiya. Mɨsâ nɨmosã́ numia, mɨsâ marapɨ́ sɨmɨa niîtirãre a'me tãrátikã'ya. 4Mɨsâ nɨkɨ wio pesáse me'ra yã'âro weé ĩ'yoro mariró amûkã dɨ'té, nɨmôti bɨroya. Mɨsâ tohô weekã́ ĩ'yârã, ãpêrã “Ãyuró weemá”, niîrãsama. 5Õ'âkɨ̃hɨre masîtirã numiare yã'âro weé sĩ'rirã, ɨâri pehasama. Mɨsâ naâ weeró noho niîtikã'ya. Mehô wãkû tutuaya. 6Neê ãpi nɨmóre a'me tãrátikã'ya. Mɨsâ ãpi nɨmóre a'me tãrárã, koô marapɨ́re yã'âro weérã weésa'. Õ'âkɨ̃hɨ a'té yã'asé weerã́re bu'îri da'rêgɨsami. Too dɨpóropɨ mɨsâre werê tohawɨ a'té tohô wee dutítise kitire. 7Õ'âkɨ̃hɨ marîre yã'asére wee dutítikɨ niîwĩ. Ãyusé pe'ere kɨ̃ɨ̂re ẽho peórã weesétiro noho wee dutíkɨ niîwĩ. 8No'ó a'té bu'esére teerã́ noho ɨ̃sâre teérã meheta weesamá. Õ'âkɨ̃hɨ pe'ere teérã weesamá. Õ'âkɨ̃hɨ marîre kɨ̃ɨ̂ ɨaró wee dutígɨ Espírito Santore o'ôo'kɨ niîwĩ. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ ɨaró weetírã, “Õ'âkɨ̃hɨ, mɨ'ɨ̂re ɨá wee'”, niîrã weésa'. 9Mɨsâ a'mêri ma'isétise pũrikãre weré wee'. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ basi pe'e Espírito Santo me'ra mɨsâre a'mêri ma'i dutí tohakɨ niîwĩ. 10Mɨsa yaá di'ta Macedôniakãharãre niî pe'tirã Jesuré ẽho peórãre ma'isétirã, kɨ̃ɨ̂ dutî'karo noho weérã weé'. A'té pe'e maa mɨsâre werêgɨti. Jesuré ẽho peórãre nemoró ma'i nemóya. 11Ãyuró kumûkã mariró niisétiya. Mɨsa yeé niîtisere, ãpêrã yeekãhasere uukahá wãkû nɨrɨtikã'ya. Mɨsa yeé pe'ere wãkûya. Mɨsâ da'rasé kɨosére ãyuró da'rasétiya. Nihî sihatikã'ya. Too dɨpóropɨre mɨsâ tiropɨ niîrã, a'teré werê tohawɨ. 12Mɨsâ tohô ãyuró da'rárã, ãpêrã a'mâ eka no'oya marirã́sa'. Mɨsâ basi da'rasé me'ra katîrãsa'. Mɨsâ tohô weekã́ ĩ'yârã, Jesuré ẽho peótirã mɨsâre ãyuró wio pesáse me'ra wãkûrãsama. 13Apêye taha werêgɨti. Wẽrî'kãrãpɨ de'ró wa'ârãsari niisére mɨsâre werê kasa nɨ'ko sĩ'risa'. A'teré masîrã, Jesuré ẽho peórã naâ wẽrikã́, pũûro bɨhâ wetisome. A'tîro niî'. Jesuré ẽho peórã wẽrîrã, kɨ̃ɨ̂ tiropɨ kɨ̃ɨ̂ me'ra niî nu'kukã'rãsama. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peótirã pũrikã kɨ̃ɨ̂ tiropɨ neê wa'âsome. Tohô weérã Jesuré ẽho peóti tĩharã, naâ me'rakãharã, naâ akawerérã wẽrikã́, pũûro bɨhâ wetisama. Mɨsâ pũrikã Jesuré ẽho peó'. Tohô weérã naâ weeró noho bɨhâ wetitikã'ya. 14Marî a'teré ẽho peó'. Jesu wẽrî'kɨpɨ masákɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ opâturi a'ti nukúkãpɨ a'tikã́, kɨ̃ɨ̂re ẽho peórã wẽrî'kãrãre Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ makɨré masó'karo nohota masogɨ́sami. Masó toha, kɨ̃ɨ̂ tiropɨ miáagɨsami. 15Ni'kâroakãre marî wiôgɨ Jesu werê'kere mɨsâre werê turiarã weé'. Jesu a'ti nukúkãpɨ opâturi a'tikã́, Jesuré ẽho peórã kɨ̃ɨ̂re põo tẽrírã wa'ârãsama. Kɨ̃ɨ̂re põo tẽrírã, marî katirã́ ãpêrã wẽrî'kãrã dɨporo ɨ'mɨtã́ wã'kasome. 16A'tîro pe'e wa'ârosa'. Jesu kɨ̃ɨ̂ uúkũse dutisé me'ra ɨ'mɨ̂sepɨ a'tîgɨsami. Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã wiôgɨ ɨpɨ́tɨ uúkũ keho, Õ'âkɨ̃hɨ yaro putiró coronetare putigɨ́sami. Tohô wa'akã́, Jesuré ẽho peórã wẽrî'kãrã ape ɨpɨ́ me'ra masá mɨ'tarãsama. 17Naâ be'roakã marî Jesuré ẽho peórã kẽ'ra a'ti nukúkãpɨ katirã́ o'me kuráripɨ naâ me'ra mɨhâarãsa'. Toopɨ́ Jesuré põo tẽrírãsa'. Tohô weé kɨ̃ɨ̂ me'ra niî nu'kukã'rãsa'. 18Mɨsâ a'teré ãpêrãre werê turiaya. Tohô weérã mɨsâ a'mêri wãkû tutuakã weerã́sa'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\