1 TESSALONICENSES 5 | Bible.is
1 TESSALONICENSES 5

1Diî nɨmɨ, no'óka tero niikã́ Jesu opâturi a'tîgɨsari niisé maa masî no'oya marí'. Tohô weérã mɨsâre weré wee'. 2Mɨsâre werêgɨti. Ni'kɨ́ yahagɨ́ yamî wãkûtiro yahágɨ a'tîsami. Kɨ̃ɨ̂ weeró nohota Jesu kẽ'ra marî neê wãkûtiri kura a'tîgɨsami. Mɨsâ kɨ̃ɨ̂ wãkûtiro a'tiátehere masî tohasa'. 3Jesuré ẽho peótirã kɨ̃ɨ̂ opâturi a'tiátoho dɨporoakã a'tîro wãkûrãsama. “Ɨ̃̃sâ uiró mariró ãyuró niîkã'”, niîrãsama. A'tîro naâ wãkû kũyari kura naâre pehé yã'asé wa'ârosa'. Ni'kó nihî pako wãkûtiro wi'magɨ́ wɨaátoho dɨporoakã pũrisé pi'etí nɨ'kasamo. Naá kẽ'ra Jesuré ẽho peótirã tohôta wãkûtiro ɨpɨ́tɨ pi'etírãsama. Neê ni'kɨ́ yɨ'rɨ wetísome. 4Masá Jesuré ẽho peótirã na'î tĩ'aropɨ niirã́ weeró noho niîsama. Naâ kɨ̃ɨ̂re yɨ'rɨ́ nɨ'ka, kɨ̃ɨ̂ ɨaró weetísama. Mɨsâ pũrikã naâ weeró noho nií wee'. Tohô weérã Jesu kɨ̃ɨ̂ opâturi a'tí di'tapɨ a'tikã́, ĩ'yâ ɨkɨásome. Yahagɨ́re ĩ'yâ mariaro weeró noho wa'âsome. 5Mɨsâ yã'asé weeséti'kere Jesu akobohó tohakɨ niîwĩ. Tohô weérã bo'rê yuuro, ɨmɨ̂kohopɨ niirã́ weeró noho niî'. Marî Jesu yarã́ yã'asé wee boórã noho nií wee'. Jesuré ẽho peótirã pe'e yã'âro weesétisama. Na'î tĩ'aro, yamîpɨ niirã́ weeró noho niîsama. 6Marî kãrirã́ weeró noho niîtikã'rã. Jesu opâturi a'tiátehere wãkûtirã, kãrirã́ weeró noho niîsama. Marî pe'e kɨ̃ɨ̂ a'tiátehere ãyuró tɨ'o masíse me'ra wãkû nɨrɨrã. Yã'asé weé sĩ'rirã, wãkû tutuarã. 7Yamîpɨ masá kãrimá. Ke'arã́ yamîpɨta ke'asamá. 8Marî pe'e Jesu yarã́ ɨmɨ̂kohopɨ niirã́ weeró noho niî'. Tohô weérã marî weesére ãyuró tɨ'ó yã'a nɨ'ko toharãpɨ weesétirã. Apêyere werêgɨti. Ni'kɨ́ surára a'mê wẽheropɨ wa'âgɨ, kɨ̃ɨ̂ ɨpɨré ka'mú ta'agɨ komé su'tirore sãyâsami. Kɨ̃ɨ̂ weeró nohota marî wãtîre ka'mú ta'arã Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peó nu'kukã'rã. Ãpêrãre ma'irã́. Dɨpôare ka'mú ta'arã kome sapéare pesâro weeró noho Jesu kɨ̃ɨ̂ opâturi a'tiátehere, marî kɨ̃ɨ̂ me'ra niî nu'kuatehere wãkû nɨrɨrã. Marî tohô weekã́, wãtî marîre yã'âro wee masítisami. 9Õ'âkɨ̃hɨ bu'îri bokaáto niîgɨ meheta marîre besékɨ niîwĩ. Mehô marî bu'îri kɨo boó'kãrãre marî wiôgɨ Jesu Cristo me'ra yɨ'rɨókɨ niîwĩ. 10Kɨ̃ɨ̂ me'ra niî nu'kukã'ato niîgɨ marîre wẽrî basakɨ niîwĩ. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ opâturi a'tikã́, kɨ̃ɨ̂re ẽho peórã wẽrî'kãrã, marî katirã́ kɨ̃ɨ̂ me'ra niî nu'kukã'rãsa'. 11Teeré wãkûrã, mɨsâ ni'kâroakã weesétiro nohota ãpêrãre a'mêri wee tamú, wãkû tutuakã weeyá. 12Akawerérã, mɨsâre a'tîro weekã́ ɨása'. Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti wererã́re, kɨ̃ɨ̂ besé'kãrãre wio pesáse me'ra ĩ'yâya. Õ'âkɨ̃hɨ naâre kɨ̃ɨ yeé kitire bu'ê dutigɨ, mɨsâre werê kasa dutigɨ kũûkɨ niîwĩ. 13Naâ mɨsâ de'ró weé niisétiatehere werêrã, ɨpɨ́tɨ da'ramá. Tohô weérã ma'isé me'ra naâre wãkûya. A'mêri uâtikã'ya. A'mêri ãyuró niisétiya. 14Apêye mɨsâre werê nemorãti. Nihî siharãre da'ra dutíya. Wãkû ke'tirãre wãkû tutuakã weeyá. Õ'âkɨ̃hɨ yeere wee tutuátirãre wee tamúya. Mɨsâre mehêkã wa'akã́, uâ yeetikã'ya. Nɨ'kayá. 15Mɨsâre ãpêrã yã'âro weekã́, naâre a'metíkã'ya. A'tîro pe'e weeyá. Mɨsâ me'rakãharãre, niî pe'tirãre ãyuró weé nu'kukã'ya. 16E'katíse me'ra niî nu'kukã'ya. Bɨhâ wetitikã'ya. 17Mɨsâ no'ó niiró, no'ó wa'aró Õ'âkɨ̃hɨre wãkû sẽrí nu'kukã'ya. 18Mɨsâre yã'âro, ãyuró wa'akã́ kẽ'rare, Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niî nu'kukã'ya. A'té niî pe'tisere Õ'âkɨ̃hɨ marî Jesu Cristore ẽho peórãre weekã́ ɨasamí. 19Espírito Santo mɨsâ wãkusépɨre werekã́, ka'mú ta'atikã'ya. Yɨ'tiyá kɨ̃ɨ̂ dutisére. 20Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti weresére tɨ'órã, yabî buhíkã'tikã'ya. 21A'tîro pe'e weeyá. Naâ weresére wãkû, tɨ'o kasá nɨ'ko pe'okã'ya. Ãyusé niikã́, teeré weeyá. 22No'ó yã'asé niisé nohore weetíkã'ya. 23Õ'âkɨ̃hɨ ãyuró ehêri põ'ratikã weegɨ́ mɨsâre a'tîro weeáto. Siâpe me'ra ãyuró, yã'asé mariró, kɨ̃ɨ̂ ɨaró di'akɨ̃ weekã́ weeáto. Mɨsâ ehêri põ'rarire, mɨsâ wãkusére, niî pe'tiro mɨsâ ɨpɨré ko'teáto. Kɨ̃ɨ̂ a'tîro weekã́, marî wiôgɨ Jesu Cristo opâturi a'tîgɨ, mɨsâre bu'îri marirã́ boka ehágɨsami. 24Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre besé'kɨ niî pe'tise kɨ̃ɨ̂ “Weegɨ́ti” niî'kere keoró weegɨ́sami. Tohô weégɨ ɨ̃sâ mɨsâre sẽri basásere yɨ'tigɨ́sami. 25Akawerérã, ɨ̃sá kẽ'rare Õ'âkɨ̃hɨre sẽri basáya. 26Niî pe'tirã tookãhárã Jesuré ẽho peórãre e'katíse me'ra a'mêri põo tẽríya. 27Marî wiôgɨ Jesu kɨ̃ɨ̂ dutiró me'ra a'ti pũríre niî pe'tirã Jesuré ẽho peórãre bu'ê ĩ'yo duti'. 28Jesu Cristo marî wiôgɨ mɨsâre ãyuró weeáto. Toô kã'rota ohâ'. Paulo


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\