2 CORÍNTIOS 11 | Bible.is
2 CORÍNTIOS 11

1Ni'kâroakã yɨ'ɨ̂ no'ó uúkũ ma'agɨ weeró noho ohâgɨti. No'ó mɨsâ põo tẽóta basiókã põo tẽóya. Mɨsâ tohô weekã́ ɨá'. 2Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ yarã́re ãpêrã nohore ẽho peókã, doésami. Kɨ̃ɨ̂ doéro weeró noho yɨ'ɨ̂ mɨsâre doé'. Yɨ'ɨ̂ Cristo yeere werekã́, mɨsâ tɨ'órã, ẽho peówɨ. Mɨsâ ni'kó numiô marâpɨtiakoho weeró noho niî'. Cristo mɨsâ marapɨ́ niiákɨhɨ weeró noho niîmi. Tohô weégɨ mɨsâ kɨ̃ɨ̂ ĩ'yóropɨre yã'asé marirã́ niikã́ ɨá'. 3Tohô ɨamígɨ, mɨsâre a'tîro wa'akã́ uísa'. Pĩrô kɨ̃ɨ̂ niî kehe sãase me'ra Evare niî soo ẽho peókã weékɨ niîwĩ. Mɨsá kẽ'ra koô weeró noho ãpêrã niî soosere ẽho peó boosa'. Mɨsâ Cristore keoró ẽho peómi'kere du'u boósa'. Tohô weégɨ uísa'. 4Mɨsâ a'tîro weé'. Ãpêrã mɨsâre mehêkã werekã́, ãyuró tɨ'ó tɨ'sa'. Ɨ̃̃sâ Jesu yeére werêwɨ. Naâ pe'e tee mehéreta werêma. Mɨsâ neê waropɨre Espírito Santore yẽ'êwɨ. Ni'kâroakãre Espírito Santo mehereta yẽ'êrã weé'. Naâ Õ'âkɨ̃hɨ masaré yɨ'rɨóse mehereta werekã́, ãyuró tɨ'ó ẽho peó'. 5Naâ mɨsâre bu'êrã Jesu Cristo bese kũú'kãrã nemoró tɨ'ó yã'asama. Yɨ'ɨ̂ pe'e naâ doka tɨ'ó yã'a wee'. 6Yɨ'ɨ̂ uúkũse ɨ'sɨá wee', ɨ'sɨâro pe'e. Tohô niîmikã, Õ'âkɨ̃hɨ yeekãhasere ãyuró masî'. Yɨ'ɨ̂ tohô masisére niî pe'tise yɨ'ɨ̂ weesétise me'ra ĩ'yó'. 7Neê waro yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ masaré yɨ'rɨóse kitire mɨsâre werêgɨ, wapa seétiwɨ. Mɨsâ de'ró wãkûti? Apé tero weégɨ mɨsâre wapa seétigɨ, yã'âro weégɨ weeparí? Yɨ'ɨ̂ da'rá wapá ta'a ba'awɨ. Mɨsâre ãyuró weé sĩ'rigɨ, tohô weewɨ́. 8Yɨ'ɨ̂ mɨsâ tiropɨ niirí kurare ãpêrã Jesu Cristore ẽho peóse kurarikãharã yɨ'ɨ̂re niyéru o'ôo'wã. Yɨ'ɨ̂ teeré yẽ'ê, mɨsâre wee tamú sĩ'rigɨ, naa yeé niyérure e'mâ dɨogɨ weeró noho tɨ'ó yã'awɨ. 9Yɨ'ɨ̂ mɨsâ me'ra niîgɨ, apêye noho dɨ'sakã́ ĩ'yâgɨ, neê ni'kɨré kari boótiwɨ. Marî akawerérã Macedôniakãharã yɨ'ɨ̂re dɨ'sasé nohore o'ôwã. Tohô weégɨ kari boótiwɨ. A'tîrota weé yapatígɨti. 10Yɨ'ɨ̂ diakɨ̃hɨ́ niisé Jesu Cristo yee kitire masî'. Diakɨ̃hɨ́ta niî'. Teé diakɨ̃hɨ́ niiró nohota yɨ'ɨ̂ bu'esé wapa neê niyéru sẽrisomé. Neê ni'kɨ́ Acaia di'takɨ̃hɨ “Kɨ̃ɨ̂ wapa seémi”, niî masitisami. 11Yɨ'ɨ̂ mɨsâre ma'isé bu'iri tohô uúkũ'. Yɨ'ɨ̂ mɨsâre ma'í yɨ'rɨsere Õ'âkɨ̃hɨ masîsami. 12Yɨ'ɨ̂ wee wɨáro noho weé nu'kugɨti. Ãpêrã pe'e yɨ'ɨ̂ weeró noho weérã weé', niîsama. Naâ bu'esé wapare wapa seésama. Yɨ'ɨ̂ pe'e wapa seé wee'. Tohô weérã naâ “Kɨ̃ɨ̂ weeró noho weé'”, niî masitisama. 13A'tîro niî'. Naâ “Cristo kɨ̃ɨ̂ bese kũú'kãrã niî'” niîrã, tohô niî ma'akãrã weemá. Naâ weé ta'sarã niîma. Bu'î di'akɨ̃ Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ bese kũú'kãrã weeró noho bahumá. 14Tohô weesé diâsatisa'. Wãtiâ wiôgɨ kẽ'ra tohôta wee masísami. Apé tero kɨ̃ɨ̂ ɨ'mɨ̂sekɨ̃hɨ Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'tegɨ weeró noho bahugɨ́ dohosamí. 15Tohô weérã kɨ̃ɨ̂re da'rá ko'terã kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ weeró noho weesamá. Naâ ãyurã́ weeró noho wee soósama. Naâ pũrikã naâ weé'karo nohota bu'îri da'rê no'orã, pekâ me'epɨ yapatí diharãsama. 16Yɨ'ɨ̂ a'te dɨpóro ohâ'karo nohota mɨsâre ohâ nemogɨti. “Kɨ̃ɨ̂ basi ãyuró uúkũgɨ, maatihígɨ weemí”, niîtikã'ya. Mɨsâ tohô wãkûrã pũrikã, “Kɨ̃ɨ̂ maatihígɨ weeró noho uúkũato”, niîya. Tohô weégɨ kã'roákã yɨ'ɨ̂ basi ãyuró uúkũgɨsa'. 17Yɨ'ɨ̂ tohô uúkũgɨ, marî wiôgɨ dutî'karo meheta uúkũgɨ weé'. Yɨ'ɨ̂ basi ãyuró uúkũ me'rigɨ, maatihígɨ weeró noho bɨsɨ̂'. 18Pãharã́ no'ó ɨaró naâ basi ãyuró uúkũma. Naâ tohô wee yuúkã, yɨ'ɨ́ kẽ'ra yɨ'ɨ̂ weesére ãyuró uúkũgɨti. 19Mɨsâ masî yɨ'rɨarã niî tĩharã, maatihírã weeró noho naâ weesére ãyuró põo tẽó'. 20Mɨsâ a'tîro weé'. Ãpêrã mɨsâre dutîpekã, põo tẽósa'. No'ó mɨsa yeére mii wapákã, põo tẽósa'. No'ó tohô weetírã, mɨsâre mehô niirã́ weekã́, põo tẽósa'. Tɨ'o masítirãre weeró noho ĩ'yakã́, põo tẽósa'. No'ó mɨsâre diâpoapɨ paakã́ kẽ'rare, põo tẽókã'sa'. Tohô weesé niî pe'tisere põo tẽó pe'okã'sa'. 21Naâ mɨsâre tohô weérã, yã'â butia'ro weérã weemá. Ɨ̃̃sâ pũrikã mɨsâre tee nohóre neê wee masíti boosa'. Ãpêrã naâ weesére ãyuró uúkũkã, yɨ'ɨ́ kẽ'ra naâ weeró noho uúkũ ma'a siru tuúgɨti. Maatihígɨ weeró noho weé'. 22Naâ “Hebreu masa niî'”, niîsama. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra kɨ̃ɨ́ta niî'. Naâ Israel kurakãharã niîma. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra kɨ̃ɨ́ta niî'. Naâ Abraão paramérã niî turiarã niîma. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra kɨ̃ɨ́ta niî'. 23Naâ “Cristore da'rá ko'terã niî'”, niîma. Yɨ'ɨ̂ pũrikã naâ nemoró kɨ̃ɨ̂re da'rá ko'tegɨ niî'. Yɨ'ɨ̂ tohô niîgɨ, uúkũ ma'agɨ weeró noho bɨsɨ̂'. A'tîro niî'. Yɨ'ɨ̂ naâ nemoró da'rá yɨ'rɨ nɨ'kawɨ. Yɨ'ɨ̂re naâ nemoró tãrawã́. Naâ nemoró bu'îri da'rerí wi'ipɨ pehetíri sõróo no'owɨ. Pehetíri Jesu Cristore ẽho peótirã yɨ'ɨ̂re wẽhé sĩ'rikã, wiosé pɨ'to niîwɨ. 24Ni'kâmukãsetiri Judeu masa yɨ'ɨ̂re wekɨ̂ kaseri daari me'ra tãrawã́. Tee nɨkɨ́ trinta e novetiri tãrawã́. 25I'tiáti yukɨpagɨ́ me'ra yɨ'ɨ̂re paâwã. Ni'kâti ɨ̃tâ peeri me'ra yɨ'ɨ̂re dokewã́. I'tiáti ɨ̃sâ siharí kura yukɨ̂sɨho mirî dihawɨ. Ni'kâti mirî dihaka terore ni'kâ yami, ni'kâ nɨmɨ tii maáhopɨre pa'sâ bo'reawɨ. 26Yɨ'ɨ̂ pehetíri sihâwɨ. Mirîta wioro sihâwɨ. Wioró, yaharã́ tiropɨ sihâwɨ. Yɨ'ɨ̂ akawerérã Judeu masa tiropɨ, Judeu masa niîtirã tiropɨ wiosé wa'tero sihâwɨ. Tohô niikã́ makâpɨre, masá marirópɨre, diâ pahirí maahopɨre wiosé wa'tero sihâwɨ. “Jesu Cristore ẽho peórã niî'” niî soorã wa'teropɨ kẽ'rare wiosé wa'tero sihâwɨ. 27Yɨ'ɨ̂ da'rágɨ, pi'etíwɨ. Pehetíri kãrití mɨhawɨ. Ɨhá boâwɨ. Ako wɨówɨ. Apé terore ba'âti yɨ'rɨo mɨhawɨ. Yɨsɨá bɨ'awɨ. Apé terore su'tí moowɨ́. 28Apêye maa, a'tîro tɨ'ó yã'a'. Ɨmɨ̂kohori nɨkɨ yɨ'ɨ̂ Jesu Cristore ẽho peóse kurarikãharã niî pe'tiropɨ niirã́re wãkû ke'ti'. 29No'ó tutuâtigɨ noho niikã́, yɨ'ɨ́ kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ tutuâtisere tɨ'ó yã'a tamu'. Ni'kɨ́ Jesu Cristore ẽho peógɨre ãpêrã yã'âro wee dutíkã, kɨ̃ɨ̂ yã'âro weekã́, yɨ'ɨ̂ bopôya sãa'. Kɨ̃ɨ̂re yã'âro weekã́ weerã́ me'ra uâ'. 30Yɨ'ɨ̂ pe'e “Ãpêrã yɨ'rɨóro niî'” niiró noho o'ôgɨ, yɨ'ɨ̂re wa'â'ke me'ra tutuâtigɨ niî' niisére ĩ'yogɨ́ti. 31Õ'âkɨ̃hɨ, marî wiôgɨ Jesu Cristo pakɨ yɨ'ɨ̂ uúkũsere “Diakɨ̃hɨ́ta niî'”, niî masisami. Kɨ̃ɨ̂reta “Ãyugɨ́ niîmi”, niî nu'kuro ɨá'. 32Yɨ'ɨ̂ Damascopɨ niikã́, a'tîro wa'âwɨ. Tií di'ta wiôgɨ waro Areta wamêtigɨ dokakɨ̃hɨ a'tîro weékɨ niîwĩ. Yɨ'ɨ̂re yẽ'ê sĩ'rigɨ, tii maká sumútoho naâ yeêka sã'riro wiháase soperipɨre surárare kũûkɨ niîwĩ. 33Yɨ'ɨ̂ me'rakãharã pe'e yɨ'ɨ̂re a'tîro weewã́. Pi'î me'ra tií sã'riro ɨ'mɨáropɨ niirí sopeakãpɨ o'ô yɨ'rɨo dihowã. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ naâre yẽ'otíwɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\