2 CORÍNTIOS 12

1Marî basi ãyuró uúkũkã, wapa marí'. Tohô niîmigɨ, uúkũgɨti. Marî wiôgɨ kẽ'esé weeró noho yɨ'ɨ̂re ĩ'yó'kere werêgɨti. 2Jesu Cristore ẽho peóka be'ro a'tîro wa'âwɨ. Kẽ'esé weeró noho Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re kɨ̃ɨ̂ tiropɨ mii mɨháwĩ. Teeré yɨ'ɨ̂ ĩ'yâka be'ro catorze kɨ'mari yɨ'rɨ́'. Yɨ'ɨ̂ ɨpɨ́ me'ra ou yɨ'ɨ̂ ehêri põ'ra di'akɨ̃ wa'âgɨ, wa'âpã. Masîtisa'. Õ'âkɨ̃hɨ di'akɨ̃ masîsami. 3- 4A'teré masî'. Õ'âkɨ̃hɨ ɨ'mɨ̂se Paraíso wamêtiropɨ yɨ'ɨ̂re mii eháwĩ. Ɨpɨ́ me'ra ou ehêri põ'ra di'akɨ̃ miáagɨ, miáapĩ. Masîtisa'. Õ'âkɨ̃hɨ ni'kɨtá teeré masîsami. Yɨ'ɨ̂ toopɨ́ niîgɨ, masá masîtisere tɨ'owɨ́. Kɨ̃ɨ̂ werê'ke masaré werê dutise meheta niîwɨ. 5A'tîro wa'agɨ́ noho pũrikãre “Ãpêrã yɨ'rɨóro niîmi”, niiró ɨá'. Yɨ'ɨ̂ basi “A'tîro niigɨ́ noho niî'”, niî masitisa'. Yɨ'ɨ̂ tutuâtise di'akɨ̃re ãyuró uúkũgɨti. 6Tohô niîmigɨ, yɨ'ɨ̂ basi ãyuró uúkũgɨ, tohô uúkũ ma'agɨ meheta wee boósa'. Diakɨ̃hɨ́ta uúkũ boosa'. A'tîro niî'. Mɨsâ yɨ'ɨ̂re ẽho peó boosa'. Tohô weerí niîgɨ, yɨ'ɨ̂ ãpêrã yɨ'rɨóro niî' niîsome. Yɨ'ɨ̂ weetísepɨreta, yɨ'ɨ̂ werêtisepɨreta yɨ'rɨókã' boosa'. 7Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re ĩ'yó'ke ãyú butia'se niîwɨ. Yɨ'ɨ̂ teeré wãkûgɨ, yɨ'ɨ̂ basi “Ãyú yɨ'rɨagɨ niî'”, niîta wió niî'. Tohô weégɨ Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re tohô wãkûri niîgɨ, a'tîro weewĩ́. Wãtî yɨ'ɨ̂ ɨpɨré dutí da'rekã, tohô ĩ'yâkã'kɨ niîwĩ. Tee dutí yɨ'ɨ̂re potâa bu'bêro weeró noho pũrî'. 8I'tiáti yɨ'ɨ̂ marî wiôgɨre “Tee pũríse pe'tiáto”, sẽrimíwɨ. 9Kɨ̃ɨ̂ pe'e yɨ'ɨ̂re a'tîro niîwĩ: “Yɨ'ɨ̂ mɨ'ɨ̂re ma'í'. Tohô weéro mɨ'ɨ̂re apêye noho dɨ'sá wee'. Masá tutuâtirã niikã́, yɨ'ɨ̂ tutuasére nemoró ĩ'yotá basió'”, niîwĩ marî wiôgɨ. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ tutuâtigɨ, e'katí'. Tohô tutuâtigɨ, Cristo tutuasé yɨ'ɨ̂pɨre niiáto niîgɨ tohô weé'. 10Yɨ'ɨ̂re yã'âro uúkũsere, yɨ'ɨ̂re apêye noho dɨ'sasére e'katí'. Tohô niikã́ ẽho peóse bu'iri yã'âro weesére, mehêkã wa'asére e'katí'. A'tîro niî'. Tutuâtiro noho o'ôgɨ, nemoró tutuagɨ́ wa'â'. 11Yɨ'ɨ̂, yɨ'ɨ̂ basi ãyuró uúkũgɨ, maatihígɨ weeró noho weé'. Mɨsâ pe'eta yɨ'ɨ̂re tohô uúkũ dutirã weeró noho weé'. Mɨsâ yɨ'ɨ̂re ãyuró uúkũkã, ãyú niî boopã. Ãpêrã mɨsâre niî soose me'ra ẽho peókã weerã́ doka nií wee'. Naâ a'tîro niîsama: “Ɨ̃̃sâ Jesu Cristo bese kũú'kãrã nemoró niî'”, niîsama. Yɨ'ɨ̂ mehô niigɨ́ niîmigɨ, tohô bɨsɨ̂ siharã dɨharó nií wee'. 12Yɨ'ɨ̂ mɨsâ tiropɨ pi'etímigɨ, wãkû tutua tĩhagɨ, pehé Õ'âkɨ̃hɨ tutuaró me'ra weé ĩ'yowɨ. Teé me'ra diakɨ̃hɨ́ta yɨ'ɨ̂re Jesu Cristo bese kũú'kere ĩ'yowɨ́. 13Mɨsâ Corintokãharãre ãpêrã Jesu Cristore ẽho peóse kurarikãharã doka ẽhó nɨ'kotiwɨ. A'té di'akɨ̃re weetíkãti. Mɨsâre wapa seétiwɨ. Mɨsâ tɨ'ó yã'akã, yɨ'ɨ̂ tohô weesé yã'â niîti? Yã'akã́ maa, akobohóya. 14Yɨ'ɨ̂ mɨsâ tiropɨ wa'aátehere apo yuúgɨ weé'. Ni'kâroakã yɨ'ɨ̂ wa'asé me'ra i'tiáti wa'ârosa'. Mɨsâre “Wee tamúya”, niî kari boósome. Mɨsâ kɨosére e'mâsome. A'té di'akɨ̃re ɨá'. Mɨsâ Cristo dutî'kere ãyuró weekã́ ɨá'. A'tîro niî'. Pakɨ sɨmɨá naâ põ'raré naâ ɨasére o'ôsama. Naâ põ'ra mehéta naâ pakɨ sɨmɨáre naâ ɨasére o'ôsama. A'tîro weérã, mɨsâ yɨ'ɨ̂ põ'ra weeró noho niî'. Tohô weérã yɨ'ɨ̂re yɨ'ɨ̂ ɨasére o'ó wee'. 15Yɨ'ɨ̂ kɨosé ehâ tu'aro mɨsâre wee tamúgɨti. Niî pe'tiro yɨ'ɨ̂ weé põo tẽóta basióro mɨsâre ãyuró wa'aáto niîgɨ tohô wee tamúgɨti. A'tîro tɨ'ó yã'a'. Yɨ'ɨ̂ mɨsâre nemoró ma'ikã́, mɨsâ pe'e yɨ'ɨ̂re dɨharó ma'i boósa'. 16Ãpêrã yɨ'ɨ̂ kari boótisere masîmirã, a'tîro niîsama: “Kɨ̃ɨ̂ me'risé me'ra mɨsâre ẽho peókã weékɨ niîwĩ”, niîsama. 17Yɨ'ɨ̂ o'ôo'kãrã mɨsâre niî soo, mɨsa yeére e'mâri? Neê apêye noho e'mâtikãrã niîwã. 18Yɨ'ɨ̂ Titore mɨsâ tiropɨ wa'â dutiwɨ. Tohô niikã́ ãpí Jesu Cristore ẽho peógɨ marî akawerégɨre kɨ̃ɨ̂ me'ra o'ôo'wɨ. Toopɨ́re Tito niî soose me'ra mɨsa yeére e'mâri? Mɨsâ masísa'. Tito yɨ'ɨ̂ weeró noho weemí. Mɨsâre bu'êgɨ, ãyusé di'akɨ̃re weé sĩ'rikɨ niîwĩ. Neê wapa seétikɨ niîwĩ. 19Apé tero weérã mɨsâ ɨ̃sâre “Ãyuró wãkû dutirã weemá”, niísa'. Tohô nií wee'. A'tîro pe'e niî'. Ɨ̃̃sâ Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre Cristo dutiró me'ra uúkũ'. Yɨ'ɨ̂ ma'irã́ yɨ'ɨ̂ akawerérã, mɨsâre Õ'âkɨ̃hɨre nemoró ẽho peó nemo dutigɨ tohô weé'. 20Yɨ'ɨ̂ uísa'. Apé tero weérã yɨ'ɨ̂ mɨsâ tiropɨ wa'akã́, “Yɨ'ɨ̂ ɨaró noho meheta weérã wee boósama”, niísa'. Mɨsá kẽ'ra yɨ'ɨ̂re meharóta niî boosa'. Apêye kẽ'rare yɨ'ɨ̂ mɨsâre “A'tîro weérã wee boósama”, niísa'. “A'mé tu'tirã wee boósama. Ɨórã wee boósama. Uârã wee boósama. Naa yeé di'akɨ̃re wãkûrã wee boósama. Ãpêrãre uukahá, yã'âro uúkũrã wee boósama. Tohô niikã́ ‘Ɨ̃̃sâ ãpêrã yɨ'rɨóro ãyú yɨ'rɨ nɨ'ka'’, niîrã wee boósama. No'ó ɨaró weé ma'akãrã wee boósama”, niísa'. 21Yɨ'ɨ̂ uísa'. Mɨsâ tiropɨ opâturi wa'akã́, Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂ wiôgɨ mɨsâ yã'âro weé'ke bu'iri yɨ'ɨ̂re bopôyaro yɨ'rɨkã́ wee boósami. Tohô niikã́ yã'âro weé'kãrã akobohóse sẽritíkã, pũûro utî boosa'. Mɨsâ yã'âro weesére, yã'âro wãkusére, no'ó mɨsâ a'me tãrá baha ke'atisere pũûro bɨhâ weti boosa'. Niî pe'tise yã'asé ɨâri pehase, mɨsâ wee wɨáse nohore du'utíkã, meharóta bɨhâ weti boosa'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\