2 CORÍNTIOS 5

1Marî masî', mari yaá ɨpɨ wi'í weeró noho boâ diharosa'. Tohô wa'akã́, Õ'âkɨ̃hɨ ɨ'mɨ̂sekãha ɨpɨ pe'titiátihi ɨpɨre o'ôgɨsami. Tii ɨpɨ́ masá weéka ɨpɨ niîtisa'. 2Diakɨ̃hɨ́ta niî'. Marî a'tîro ɨpɨtírã utî, kari butí'. Ma'ma ɨpɨ́ su'ti wetí sĩ'risa'. 3Marî ma'ma ɨpɨ́re kɨórã, su'ti marírã weeró noho niîsome. 4Marî a'ti ɨpɨ́ me'ra kari butí'. Pũûro pi'etí'. Mari yaá ɨpɨre wẽriáto niîgɨ meheta weé'. Marî ma'má su'tí sãyâro weeró noho dɨka yuuáto niîgɨ tohô niî'. Ma'ma ɨpɨ́ pe'titiátihi ɨpɨre kɨ'orã́sa'. Õ'âkɨ̃hɨ me'ra katî nu'kukã'rãsa'. Meha ɨpɨ́ boâ dihatihi ɨpɨ boâ bahu dutiá wa'ârosa'. 5Õ'âkɨ̃hɨta marîre a'teré apo yuúkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ marîre weeátehere masî mɨ'ta dutigɨ Espírito Santore o'ôo' yuu mɨ'takɨ niîwĩ. 6Teeré wãkûrã, wãkû tutua nu'ku'. Masî no'o', marî a'ti ɨpɨ́ me'ra niîrã, marî wiôgɨ Õ'âkɨ̃hɨ tiropɨ nií wee'. 7Tohô weérã kɨ̃ɨ̂re ĩ'yâtimirã, Jesu Cristore ẽho peó'. Kɨ̃ɨ̂re siru tuú'. Be'ropɨ́ wa'aátehe kẽ'rare ãyuró masîtimirã, “Õ'âkɨ̃hɨ tiropɨ wa'ârãsa'”, niî'. 8Marî, mari yeé niiátehere e'katí yuu toha'. Tohô weérã marî “Marî wiôgɨ me'ra niiáhã, wẽrisé ɨamísa'”, niî'. 9Tohô niîmirã, marî katîrã ou wẽrîka be'ro marî wiôgɨ ɨaró di'akɨ̃ weé nu'ku sĩ'ri'. 10A'tîro niî'. Cristo kɨ̃ɨ̂ beseátihi nɨmɨ niikã́, marî niî pe'tirãre besegɨ́sami. Marî ni'karérãre marî weé'ke nɨkɨ keoró marî ãyuró ou yã'âro weé'kere wapa yeégɨsami. 11Marî wiôgɨ Cristo marîre beseátehere wãkû'. Teeré wãkûrã, kɨ̃ɨ̂re wio pesáse me'ra ẽho peó'. Masaré “A'tîro weeró ɨá'”, niî werê'. Õ'âkɨ̃hɨ ɨ̃sâ weesére ãyuró masîmi. Mɨsá kẽ'rare tohôta masikã́ ɨá'. 12Ɨ̃̃sâ basi ɨ̃sa yeére opâturi ãyuró uúkũ nemorã meheta wee'. A'tîro pe'e weé'. Ɨ̃̃sâre ãyuró wãkû dutirã, e'katiáto niîrã tohô weé'. Tohô weérã mɨsâ ãpêrã bu'îkãhase di'akɨ̃ bahusére wãkurã́re, ehêri põ'rapɨkãhase wãkûtirãre ãyuró yɨ'ti masírãsa'. 13Ãpêrã ɨ̃sâre “Maatihírã weemá”, niîsama. Naâ tohô niîmikã, ɨ̃sâ Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró weérã weé'. Apé terore “Keoró weemá”, niîsama. Teeré weérã, mɨsa yeékãhasere weérã weé'. 14Cristo marîre ma'imí. Tohô weérã kɨ̃ɨ yeé kitire werê'. Marî masî', Cristo niî pe'tirãre wẽrî basakɨ niîwĩ. Teé me'ra masî no'o', niî pe'tirã Cristo wẽrî dɨka yuú no'o'kãrã wẽrî'kãrã weeró noho tohapã́. 15Cristo niî pe'tirãre wẽrî basakɨ niîwĩ. Katisé kɨorã́ naâ ɨaró di'akɨ̃ weetíkã'ato niîgɨ tohô weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ ɨaró pe'e wee dutígɨ wẽrî masákɨ niîwĩ. 16Tohô weérã ɨ̃sâ neê ãpêrãre a'ti ɨmɨ́kohokãharã wee wɨáro weeró noho ĩ'yâ wee wee'. Yɨ'ɨ̂ too dɨpóropɨre Cristore tohô weemíwɨ. “A'tí di'takɨ̃hɨ niîmi”, niî wãkûmiwɨ. Ni'kâroakãre tohô wãkû no'oya marí' maha. 17Marî Cristo yarã wa'ârã, apé su'tiro sãhárã weé'. Ãyusé di'akɨ̃ dɨka yuú'. Too dɨpóropɨ no'ó ɨaró weeséti'kere wee nemó wee' maha. 18Õ'âkɨ̃hɨta marîre tohô weékɨ niîwĩ. Marî Cristore ĩ'yâ tu'tirã niîkãrã niîwɨ. Kɨ̃ɨ̂ pe'e kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'ra marîre kɨ̃ɨ̂ me'rakãharã sãhakã́ weékɨ niîwĩ. Niî pe'tirãre tohô wa'akã́ ɨágɨ, kɨ̃ɨ yeé kitire werê dutigɨ marîre o'ôo'kɨ niîwĩ. 19A'tîro niî'. Õ'âkɨ̃hɨ niî pe'tirã a'ti nukúkãkãharãre kɨ̃ɨ̂ me'rakãharã sãhakã́ ɨamí. Tohô weégɨ Cristore wẽrî dutikɨ niîwĩ. Teé me'ra masaré kɨ̃ɨ yarã́ sãhakã́ weégɨ weemí. Jesu Cristo wẽrisé me'ra naâre bu'îri marirã́ ĩ'yâmi. Teeré ãpêrã masikã́ ɨágɨ ɨ̃sâre werê dutiwĩ. 20Tohô weérã ɨ̃sâ Cristo dɨka yuúrã niî'. Kɨ̃ɨ̂re, kɨ̃ɨ yeé kitire werê basa'. Ɨ̃̃sâ weresé me'ra Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre “Yɨ'ɨ̂ me'rakãharã niîma”, niîsami. Tohô weérã mɨsâre Cristo dutiró me'ra “Ãyuró Õ'âkɨ̃hɨ me'ra niiáto”, niî'. 21Cristo neê kã'roákã yã'âro weetíkɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ pe'e marî yã'âro weesé bu'iri kɨ̃ɨ̂re wẽrî basa dutikɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re yã'agɨ́re weeró noho bu'îri da'rêkɨ niîwĩ. Tohô weesé me'ra Õ'âkɨ̃hɨ marîre Cristo yarã wa'akã́ weékɨ niîwĩ. Tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂ ɨaró kɨ̃ɨ̂ weeró noho ãyuró niî dutigɨ tohô weékɨ niîwĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\