2 CORÍNTIOS 8

1Akawerérã, ɨ̃sâ a'tîro mɨsâre werê sĩ'risa'. Õ'âkɨ̃hɨ Jesu Cristore ẽho peórã Macedôniapɨ niirã́re ãyuró weewĩ́. Kɨ̃ɨ̂ ãpêrãre wee tamúkã weewĩ́. Teeré mɨsâre masikã́ ɨá'. 2A'tîro niî'. Naâ ɨpɨ́tɨ pi'etírã, keoró weékãrã niîwã. Tohô pi'etímirã, pũûro e'katíwã. Naâ pahasé kɨorã waro niîmirã, pehé kɨorã́ weeró noho ãpêrãre ãyuró wee tamúwã. 3Naâ kɨoró põo tẽóro naâ kɨosére o'ôwã. Naâ kɨosé o'ô yɨ'rɨo mɨhawã. Yɨ'ɨ̂ naâ tohô weekã́ ĩ'yâwɨ. Naâ ɨaró o'ôwã. 4Ɨ̃̃sâre pehetíri a'tîro niîwã: “Õ'âkɨ̃hɨ yarã pahasé kɨorãre niyéru o'ô sĩ'risa'”, niîwã. 5Ɨ̃̃sâ wãkû'karo nemoró weewã́. Neê warore naâ Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peórã “Mɨ'ɨ yarã́ niî'”, niîwã. Be'ró ɨ̃sâre “Mɨsâ dutisére weerã́ti Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró nohota”, niîwã. 6Naâ Macedôniakãharã tohô weekã́ ĩ'yârã, ɨ̃sâ Titore mɨsâ tiropɨ wa'â duti'. Kɨ̃ɨ̂ too dɨpóropɨ mɨsâ tiro Corintopɨ niîgɨ, niyérure sẽri neéokɨ niîwĩ. Teeré sẽrí tu'a eha nɨ'ko dutirã kɨ̃ɨ̂re o'ôo'rã weé'. Tohô weérã mɨsâ ãyuró nɨ'ká'kere keoró tu'â eha nɨ'korãsa'. 7Mɨsâ niî pe'tisere ãyuró weé'. Ãyuró ẽho peóseti'. Õ'âkɨ̃hɨ yeekãhasere ãyuró masî'. Ãyuró bu'eséti'. E'katíse me'ra ãyuró weé sĩ'ri'. Ɨ̃̃sâre ãyuró ma'í'. Mɨsâ teé niî pe'tisere ãyuró weeró nohota niyéru o'osé kẽ'rare meharóta weeyá. 8Mɨsâre dutî butia'gɨ meheta weé'. Tohô weetímigɨ mɨsâ ãpêrã weesére ĩ'yása'. Naâ ãyuró ma'imá. Mɨsá kẽ'ra naâ tohô weesére ĩ'yârã, “Ɨ̃̃sá kẽ'ra, diakɨ̃hɨ́ta ma'imíti ɨ̃sa?” niî dutigɨ tohô niî'. 9A'tîro niî'. Mɨsâ masísa', marî wiôgɨ Jesu Cristo marîre ãyuró weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ pehé kɨogɨ́ niîmigɨ, mari yeé niiátehere pahá yã'agɨ a'tí di'tapɨ a'tîgɨ, pahasé kɨogɨ weeró noho wa'âkɨ niîwĩ. Marîre ãyuró weé sĩ'rigɨ, tohô weékɨ niîwĩ. 10Mɨsâ a'tîro weekã́, ãyú niî boosa' niîgɨ, yɨ'ɨ̂ wãkusére mɨsâre niîgɨti. A'tîro niî'. Siî kɨ'ma me'ra mɨsâ ape makákãharã dɨporo niyéru o'ô nɨ'kakãrã niîwɨ. Teeré o'ôrã, e'katíse me'ra o'ôkãrã niîwɨ. 11Tohô weérã mɨsâ neê waro weé wã'ko'karo nohota weé tu'ahaya. Mɨsâ kɨoró ehâ tu'aro o'ôya. 12A'tîro niî'. Marî diakɨ̃hɨ́ta marî kɨoró ehâ tu'aro o'ô sĩ'rikã, Õ'âkɨ̃hɨ e'katísami. Marî mookã́, o'ô dutitisami. 13Mɨsâ ãpêrãre pehé kɨo dutírã o'ô yɨ'rɨo boosa'. Tohô weérã moorã́ toha boósa'. Tohô wa'akã́ ɨá wee'. 14Ni'kâroakã mɨsâ kɨosé me'ra naâre wee tamú masi'. Ni'kâro noho kɨo dutígɨ tohô niî'. Be'ropɨ́ naá kẽ'ra naâ kɨosé me'ra mɨsâre wee tamúrãsama. A'tîro weérã, mɨsâ ni'kâro noho kɨorã́sa'. 15Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ ohâ'karo nohota niî'. A'tîro ohâ no'o': “Pehé kɨomí'kɨ kɨó yɨ'rɨosome. Ãpí pehête kɨogɨ́ kẽ'ra yẽ'e nohó dɨ'sá no'osome”, niî ohâ no'okaro niîwɨ. 16Yɨ'ɨ̂ mɨsa yeékãhasere wãkû ke'ti'. Yɨ'ɨ̂ wãkû ke'tiro weeró noho Tito kẽ'rare Õ'âkɨ̃hɨ wãkû ke'tikã weékɨ niîwĩ. Tohô weégɨ Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niî'. 17Tito yɨ'ɨ̂ o'ôo'kã, maatá yɨ'tiwĩ́. Ni'kâroakãre kɨ̃ɨ̂ mɨsâre ĩ'yâ sĩ'ri'kɨ niî tĩhagɨ, kɨ̃ɨ̂ ãyuró tɨ'saró me'ra mɨsâ tiropɨ wa'âgɨsami. 18Tito me'ra ãpí o'ôo' nemorãsa'. Kɨ̃ɨ̂ marî akawerégɨ Jesu Cristore ẽho peógɨ niîmi. Niî pe'tirã Jesu Cristore ẽho peóri kurakãharã kɨ̃ɨ̂re a'tîro uúkũma: “Kɨ̃ɨ̂ Jesu Cristo yee kitire werê me'ri yɨ'rɨami”, niîma. 19Apêye kẽ'rare, Jesu Cristore ẽho peóse kurarikãharã ɨ̃sâre ba'pâti dutirã kɨ̃ɨ̂re besékãrã niîwã. Niyéru sẽri neéo'kere miáakã, kɨ̃ɨ̂ ɨ̃sâ me'ra ba'pâti wã'kagɨsami. Ɨ̃̃sâ niyérure miáarã, masá marî wiôgɨre ãyuró uúkũ dutirã tohô weé'. Tohô niikã́ ɨ̃sâ e'katíse me'ra wee tamú sĩ'risere ĩ'yórã tohô weé'. 20Ɨ̃̃sâ a'teré tohô weérã, masá ɨ̃sâre “Niyéru bahuriópã” niî dutitirã tohô weé'. 21A'teré weérã, ɨ̃sâ marî wiôgɨ ĩ'yóropɨre keoró weé sĩ'ri'. Tohô niikã́ masá ĩ'yóropɨ kẽ'rare keoró weé sĩ'ri'. 22Ãpí marî akawerégɨ kẽ'rare naâ me'ra o'ôo' nemo'. Kɨ̃ɨ̂ ɨpɨ́tɨ wee tamú sĩ'risere pehetíri ĩ'yowĩ́. Tootá nemoró ni'kâroakãre mɨsâre naâ keoró weeápa'rã niîgɨ, wee tamú sĩ'rimi. 23Titore ãpêrã sẽrí yã'akã, a'tîro niîya: “Paulo me'rakɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ me'ra da'ragɨ́ ɨ̃sâre wee tamúgɨ niîmi”, niîya. Ãpêrã pɨárãre sẽrí yã'akã pe'e maa, a'tîro niîya: “Jesu Cristore ẽho peóri kurakãharã naâ o'ôo'kãrã niîma. Naâ, naâ weesé me'ra Cristore ãyuró uúkũkã weemá”, niîya. 24Ma'isé me'ra naâre yẽ'êya. Tohô weekã́, ãpêrã mɨsâ Tito kẽ'rare ma'isére masîrãsama. Ɨ̃̃sâ ãpêrãre a'tîro niî tohawɨ: “Corintokãharã masaré ãyuró yẽ'êma”, niîwɨ. Mɨsâ tohô weekã́ ĩ'yârã, naâ ɨ̃sâ niî'kere “Diakɨ̃hɨ́ta niîpã”, niîrãsama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\