2 CORÍNTIOS 9

1Mɨsâ Jesu Cristore ẽho peórãre niyéru o'osére ohâ nemo wee'. 2Mɨsâ o'ô sĩ'risere masî toha'. Mɨsâ tohô weé sĩ'risere yɨ'ɨ̂ e'katíse me'ra Macedôniakãharãre werêwɨ. “Siî kɨ'ma me'ra Corintokãharã Acaia di'tapɨ niirã́ niyéru sẽri neéo nɨ'ka sĩ'riwã”, niîwɨ naâre. Teeré tɨ'órã, pãharã́ Macedôniakãharã kẽ'ra e'katíse me'ra niyéru neêo nɨ'kawã. 3Mɨsâre “Niyéru o'ôrãsama” niîmigɨ, Titore kɨ̃ɨ̂ me'rakãharã me'ra mɨsâ tiropɨ o'ôo'gɨti. Yɨ'ɨ̂ Macedôniakãharãre niî'ke keoró wa'akã́ ɨá'. Yɨ'ɨ̂ “Corintokãharã niyéru neêo nɨ'ka tohawã” niî'karo nohota mɨsâ o'oátehere kɨo yuú tohaya. 4Apé tero yɨ'ɨ̂ mɨsâ tiropɨ wa'akã́, Macedôniakãharã yɨ'ɨ̂ me'ra wa'â boosama. Ɨ̃̃sâ toopɨ́ ehakã́, mɨsâ neêo yuutikã, yɨ'ɨ̂ ɨpɨ́tɨ bopôya sãa boosa'. Yɨ'ɨ̂ “Naâ neêo nɨ'ka tohawã” niî'ke bu'iri tohô wee boósa'. Mɨsá kẽ'ra meharóta bopôya boosa'. 5Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ a'tîro wãkû'. Yɨ'ɨ̂ mɨsâ tiropɨ wa'aátoho dɨporo Tito kẽ'rare wa'â duti'. Naâ mɨsâ “O'ôrãti” niî sẽri neéo'kere apo yuúrãsama. Naâ tohô weekã́, ɨ̃sâ ehaátoho dɨporo kɨo yuú toharãsa'. Tohô weérã mɨsâ ãyuró ehêri põ'ratise me'ra o'ôrãsa'. Tohô weetírã, ɨ̃sâ ehârãpɨ “O'oró ɨá'” niikã́ maa, mɨsâ niyéru o'ôrã ãpêrã dutiró weérã wee boósa'. 6Mɨsâ a'teré wãkûya. Marî kã'roákã otekã́, marî otê'ke kã'roákã pĩ'rí dɨkâti'. Pehé otegɨ́ noho pehé pĩ'rí dɨkâti no'osami. Teé weeró noho marî pahasé kɨorãre pahiró o'okã́, Õ'âkɨ̃hɨ kẽ'ra marîre o'ô'karo ehâ tu'aro o'ôsami. 7Marî nɨkɨ toô kã'ro o'ôgɨti niî tɨ'ó yã'aro o'oró ɨá'. Marî o'ô sĩ'ritirã, ou ãpêrã o'ô dutikã' weeró noho tɨ'ó yã'arã, o'ôtikã'ro ɨá'. Marî e'katíse me'ra o'okã́, Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'isamí. 8Õ'âkɨ̃hɨ niî pe'tise ãyusé mɨsâre o'ô yɨ'rɨo o'ô masimi. Kɨ̃ɨ̂ tohô weekã́, mɨsâre dɨ'sasé nohore kɨó pe'orãsa'. Tohô niikã́ no'ó niisé ãpêrãre wee tamú nu'kurãsa'. 9Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ ohâ'karo nohota niî'. A'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: Ãyugɨ́ pahasé kɨorãre ãyuró o'ô mu'si o'ôsami. Tohô weéro kɨ̃ɨ̂ ãyuró weesé niî nu'kukã'rosa'. 10Õ'âkɨ̃hɨ otesé kapere o'ômi. Tohô niikã́ ba'asé kẽ'rare o'ômi. Kɨ̃ɨ́ta niî pe'tise mɨsâ kɨoátehere o'ôgɨsami. Niî pe'tisere nemoró kɨokã́ weegɨ́sami. Tohô weérã mɨsâ ãpêrãre nemoró o'ô masirãsa'. 11Tohô weérã pehé kɨórã, ãpêrãre o'ô mu'si o'ôrãsa'. Ɨ̃̃sá kẽ'rare mɨsâ o'osére pahasé kɨorãre o'ôrãti. Mɨsâ tohô o'okã́ ĩ'yârã, marî akawerérã Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niîrãsama. 12Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ yarã pahasé kɨorãre o'ôrã, naâre wee tamúrã weé'. Naâre Õ'âkɨ̃hɨ kẽ'rare “Ãyú'” niikã́ weé'. 13Mɨsâ sẽri neéosere o'ôrã, Cristore keoró ẽho peósere naâre ĩ'yó'. Mɨsâ kɨ̃ɨ̂ dutisére yɨ'tikã́ ĩ'yârã, Õ'âkɨ̃hɨre e'katí peorãsama. Mɨsâ pahiró o'osére ĩ'yârã, Õ'âkɨ̃hɨre ãyuró wãkûrãsama. Tohô niikã́ niî pe'tirãre o'osére ĩ'yârã, tohô weerã́sama. 14Naâ pe'e kẽ'ra mɨsâre ma'írã, Õ'âkɨ̃hɨre sẽri basárãsama. Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre ãyuró weekã́ ĩ'yârã, tohô weerã́sama. 15Õ'âkɨ̃hɨ marîre Jesu Cristore o'ôgɨ, ãyú butia'ro weégɨ weékɨ niîwĩ. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂re “Ãyú'” niîrã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\