2 PEDRO 2

1Dɨporópɨre Israel kurakãharã ni'karérã “Ɨ̃̃sâ Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti werê mɨ'tarã niî'”, niî sookãrã niîwã. Naâ tohô weé'karo weeró noho mɨsâ tiropɨ niirã́ kẽ'ra meharóta wee sirú tuurãsama. Niî soose me'ra diakɨ̃hɨ́ weeró noho bu'êrãsama. Tohô weérã mɨsâ ẽho peósere dohórẽ'rãsama. Jesu naâ yã'âro weé'ke bu'iri wẽrî wapa yeé'kɨ pe'ere ɨasomé. Naâ tohô weekã́, Õ'âkɨ̃hɨ wãkûtiro naâre bu'îri da'rêgɨsami. 2Naâ numiâre a'me tãrásetisere pãharã́ Jesuré ẽho peórã ĩ'yâ kũurãsama. Naâ tohô weekã́ ĩ'yârã, Jesuré ẽho peótirã pe'e Jesu yeé, diakɨ̃hɨ́kãhasere yã'âro uúkũrãsama. 3Niyérure ɨâri peharã, niî soose me'ra mɨsâre bu'êrãsama. Naâ tohô weesé wapa naâre bu'îri da'reátehe niî yuu tohasa'. Neê yɨ'rɨ wetísome. Dɨporópɨ “Õ'âkɨ̃hɨ naâre bu'îri da'rê no'orãsama”, niî tohakɨ niîwĩ. 4Õ'âkɨ̃hɨ dɨporópɨre ɨ'mɨ̂sekãharã kɨ̃ɨ̂re werê ko'terã niîmi'kãrãre naâ yã'âro weekã́, bu'îri da'rêkɨ niîwĩ. Tohô weégɨ naâre bu'îri da'reró na'î tĩ'ase tutiripɨ dɨ'te kũú kõ'âkɨ niîwĩ. Be'ró niî pe'tirã masaré beseátihi nɨmɨ niikã́, naâre bu'îri da'rê bahuriógɨsami. 5Noé kɨ̃ɨ̂ niîka tero kẽ'rare Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂re ẽho peóti'kãrãre akobohótikɨ niîwĩ. Akobohótigɨ, niî pe'tirã masá yã'arã́re miô kõ'akɨ niîwĩ. Noé, kɨ̃ɨ̂ nɨmó, põ'rá ɨmɨá i'tiárã, naâ nɨmosã́ numia di'akɨ̃re yɨ'rɨókɨ niîwĩ. Noé masá wãkusére dɨka yuú duti, “Ãyuró weeyá”, niî werêkɨ niîmiwĩ. 6Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ Sodoma, Gomorra wamêtise makarikãharã kẽ'rare bu'îri da'rêkɨ niîwĩ. Bu'îri da'rêgɨ, ɨ̃hɨ̂'ke mara di'akɨ̃ kũyakã́ naâre ɨ̃hâ kõ'a bahuriókɨ niîwĩ. Be'ropɨ́re yã'âro weerã́re “Tohô wa'ârosa'” niî masiáto niîgɨ tohô weékɨ niîwĩ. 7Naâre bu'îri da'rêgɨ, Ló ãyuró weegɨ́ di'akɨ̃re yɨ'rɨ wetíkã weékɨ niîwĩ. Ló Sodomakɨ̃hɨ ãpêrã tii makákãharã naâ yã'â butia'se weekã́ ĩ'yâgɨ, kari butíkɨ niîwĩ. 8Kɨ̃ɨ̂ ãyugɨ́ niîkɨ niîwĩ. Naâ yã'arã́ wa'teropɨ niîgɨ, ɨmɨ̂kohori nɨkɨ naâ yã'â butia'se weekã́ ĩ'yâgɨ, bɨhâ wetikɨ niîwĩ. Tohô niikã́ naâ yã'âro uúkũsere tɨ'ógɨ, bɨhâ weti nemokɨ niîwĩ. 9Õ'âkɨ̃hɨ naâre tohô weé'kere wãkûrã, a'tîro niî masi'. Õ'âkɨ̃hɨ ãyurã́re yã'âro wa'akã́, yɨ'rɨ wetíkã wee masísami. Yã'arã́ pe'ere kɨ̃ɨ̂ bu'îri da'reátihi nɨmɨ niikã́pɨ bu'îri da'reákɨhɨ dɨ'te kũú yuu tohasami. 10Masá yã'asé naâ ɨpɨkãháse ɨâri peha weerã́ nohore Õ'âkɨ̃hɨ bu'îri da'rê yɨ'rɨ nɨ'kagɨsami. Tohô niikã́ Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ wiôgɨ niisére naâ yɨ'rɨ́ nɨ'karã nohore ɨpɨ́tɨ bu'îri da'rêgɨsami. Sõ'ó niîkãrã mɨsâre niî soo siharã naâ ɨaró se'saro, no'ó ɨaró weé ma'a kusiasama. Uiró mariró ɨ'mɨ̂sepɨ niirã́ tutuarã́re buhíkã'sama. 11Ɨ'mɨ̂sekãharã Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã pe'e niî soorã yɨ'rɨóro tutuâ yɨ'rɨ nɨ'karã niîma. Tohô niîmirã, yã'arã́ Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã niîmi'kãrãre Õ'âkɨ̃hɨpɨre werê sãa, buhíkã'tisama. 12Niî soori masa wa'îkɨ̃rã weeró noho tɨ'o masítisama. Naâ tɨ'o masítisere no'ó ɨaró uúkũ ma'asama. Naâ tɨ'ó yã'aro bahuró tɨ'ó yã'asama. Wa'îkɨ̃rã bahuáka be'ro yẽ'ê wẽhé kõ'a no'oahã weeró noho niîsama. Naâ weeró noho naá kẽ'ra wẽrî diharãsama. 13Ãpêrãre naâ yã'âro weé'ke wapa naá kẽ'ra yã'âro weé no'orãsama. Ɨmɨ̂koho, bahû yoaropɨ no'ó ɨaró yã'âro wee bahá ke'ati tɨ'sasama. Mɨsâ bosê nɨmɨri weekã́, naâ bopôyaro, yã'â butia'ro weérã weesamá. Weé ta'sase me'ra e'katísama. 14Numiâre yã'âro wãkusé me'ra di'akɨ̃ ĩ'yâsama. Naâ me'ra yã'âro weé sĩ'risama. Yã'âro weesére kari butítisama. Ẽho peó tutuatirãre naâ weeró noho ɨâri pehakã weesamá. No'ó naâ ĩ'yasé nɨkɨ ɨa poó'kãrã niî yuurã, ɨa nemókã'sama. Naâ bu'îri da'rê no'oahã niîma. 15Õ'âkɨ̃hɨ yee, diakɨ̃hɨ́kãhasere du'úrã, diakɨ̃hɨ́ niîtise pe'ere siru tuúsama. Naâ dɨporókɨ̃hɨpɨ Balaão wamêtigɨ Beor makɨ weeró noho weesamá. Kɨ̃ɨ̂ Balaão yã'âro weesé me'ra niyéru wapá ta'a sĩ'rikɨ niîwĩ. 16Kɨ̃ɨ̂ tohô weekã́ ĩ'yâgo, kɨ̃ɨ yagó burra kɨ̃ɨ̂re tu'tîko niîwõ. Burra uúkũti'ko niîmigo, Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ wee tamúro me'ra masá uúkũro weeró noho Balaãore tu'tîko niîwõ. Koô tohô niisé me'ra kɨ̃ɨ̂ weé ma'asere du'ukã́ weéko niîwõ. 17Niî soori masa akó wihasé peeri si'bî ke'a'karo weeró noho niîma. Tee peéri ako maríro weeró noho naâ yã'arã́re ãyusé ãpêrãre wee tamúse marísa'. O'me kurári wĩ'ró me'ra tuú wã'karo weeró noho niîma. No'ó ɨaró weé nu'kuma. Naâ ni'kâ diakɨ̃hɨta uúkũtisama. Bu'îri da'rê no'oahã niî tohama. Tohô weérã na'î tĩ'aropɨ tohôta niî bahu dutírãsama. 18Niî soori masa uúkũse wapa marísa'. Masî butia'rã weeró noho niî soose me'ra bu'êsama. A'tîro niîsama. “Marî no'ó ɨaró marî weé tɨ'saro noho weekã́, ãyú niî'”, niîsama. Teeré niîrã, naâ yã'âro wee wɨáse me'ra, tohô niikã́ naâ yã'âro ɨâri pehase me'ra ãpêrãre dohórẽ'sama. Jesu Cristore ẽho peó wã'karãre, yã'âro weesére du'ú wã'karãre, opâturi naâ yã'âro weé'kere ɨâri pehakã weesamá taha. 19Naâ a'tîro niîsama. “Mɨsâ ãpêrã dutisé doka nií wee'. Tohô weérã mɨsâ ɨaró weeyá”, niîmisama. Tohô niîmirã, naâ basi yã'asére weé du'u masitirã, yã'asé dutisé doka niî wã'yarã weeró noho niîsama. Niî pe'tise marî yã'âro weesére du'u masítise tee doká niî wã'ya ko'tekã weé'. 20Marî wiôgɨ Jesu Cristo marîre yɨ'rɨógɨre ẽho peórã, a'ti nukúkãkãhase yã'asére yɨ'rɨ wetíwɨ. Tohô weéka be'ro niîmikã, opâturi yã'asére wee nemó peorã noho too dɨpóro niî'karo nemoró yã'âro tohasamá. 21Diakɨ̃hɨ́ta naâre Jesu Cristo yeere, diakɨ̃hɨ́kãhasere masîti yɨ'rɨokã, ãyu boópã. Naâ Jesu Cristore ẽho peóka be'ro ãyusé dutisé, naâre werê'kere du'úrã, yã'â butia'ro weérã weemá. 22Naâ opâturi yã'âro wee nemó peorã, masá naâ uúkũ wɨase noho weérã weemá. Naâ a'tîro uúkũ wɨasama. Diâyɨ kɨ̃ɨ̂ etoáka be'ro opâturi kɨ̃ɨ̂ etoá'kere ba'âsami taha. Apêye kẽ'ra niî'. Yesê ɨóka be'ro opâturi meharóta ũ'îri bɨhɨropɨ sĩ'kô kũyasami taha. Naâ Jesu Cristore ẽho peóka be'ro yã'âro weérã taha, teé weeró noho niîma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\