2 PEDRO 3

1Yɨ'ɨ̂ ma'irã́, mɨsâre ni'kâ pũri ohâ tohawɨ. Too dɨpóroka pũri, tohô niikã́ a'ti pũrí me'ra mɨsâre diakɨ̃hɨ́ wãkuáto niîgɨ ohâ'. Mɨsâ masî'kere wãkû nu'ku dutigɨ werê kasa'. 2Dɨporókãharãpɨ Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti werê mɨ'tarã ãyurã́ naâ ohâ'kere wãkûya. Tohô niikã́ marî wiôgɨ, marîre yɨ'rɨógɨ dutisére wãkûya. Teeré ɨ̃sâ Jesu Cristo bese kũú'kãrã mɨsâre werê turiawɨ. 3A'teré masî mɨ'taya. A'ti ɨmɨ́koho pe'tiátoho dɨporo masá Õ'âkɨ̃hɨ yeere buhíkã'rãsama. No'ó naâ yã'âro weé sĩ'risere weerã́sama. 4A'tîro niîrãsama: “Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ “A'tîgɨti” niî'ke de'ró wa'âmitito?” niîrãsama. A'tîro niî buhíkã'rãsama. “Marî yẽkɨ sɨmɨá wẽrî diha pe'tia tohama. A'ti nukúkã neê weé nɨ'ka'karo weeró noho meharóta niî nu'kukã'. Neê a'tîsome”, niî wãkûsama. 5A'tîro wa'â'ke pe'ere wãkû sĩ'ritisama. Dɨporópɨ Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ uúkũse me'ra ɨ'mɨ̂se, a'ti nukúkã bahúrẽ'kɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ dutiró me'ra di'tâ akó po'peapɨ niî'ke bahuákaro niîwɨ. Tohô niikã́ akó me'ra a'ti nukúkãkãhase pĩ'rí, bɨkɨâkaro niîwɨ. 6Akó me'rata taha Noé niîka terore Õ'âkɨ̃hɨ a'ti nukúkãre miô kõ'akɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô weé'ke me'ra “Õ'âkɨ̃hɨ a'ti nukúkãre dɨka yuú tohakɨ niîwĩ”, niî masî no'o'. 7A'tóka tero niisépɨa maha ɨ'mɨ̂se niisé, a'tí di'takãhase pekâ me'e ɨ̃hâ kõ'a no'oatehe niî'. Be'ró Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ uúkũse me'rata ɨ̃hâ pe'okã'gɨsami. Kɨ̃ɨ̂ masaré beseátihi nɨmɨ niikã́, yã'arã́re bu'îri da'rêgɨ ɨ̃hâ kõ'agɨsami. 8Yɨ'ɨ̂ ma'irã́, a'teré wãkûya. Marî tɨ'ó yã'akã pe'e maa, mil kɨ'mari yoâ butia'. Õ'âkɨ̃hɨ pe'ere mil kɨ'mari ni'kâ nɨmɨ weeró noho niísa'. Ni'kâ nɨmɨ kẽ'ra kɨ̃ɨ̂re meharóta mil kɨ'mari weeró noho niísa'. Ni'kâro noho ĩ'yâsami. 9Marî wiôgɨ kɨ̃ɨ̂ “Opâturi a'tîgɨti” niî'kere masá a'tîro wãkûsama: “Yogó yɨ'rɨami”, niîsama. Naâ wãkusé diakɨ̃hɨ́ nií wee'. Masaré pahá yã'agɨ, maatá a'tîtisami yuhûpɨ. Neê ni'kɨré pekâ me'epɨ wa'akã́ ɨatísami. Niî pe'tirã naâ yã'asére bɨhâ weti dɨka yuúkã ɨasamí. Tohô weégɨ a'tîtisami yuhûpɨ. 10Marî wiôgɨ opâturi a'ti nukúkãpɨ a'tirí nɨmɨ marî neê wãkûtiri nɨmɨ niîrosa'. Ni'kɨ́ yahagɨ́ yamî wãkûtiro yahágɨ a'tîgɨ weeró noho a'tîgɨsami. Kɨ̃ɨ̂ dihátiri nɨmɨ a'tîro wa'ârosa'. Pũûro bɨsɨsé me'ra niî pe'tise ɨ'mɨáropɨ niisé pe'tiá wa'ârosa'. Niî pe'tise ɨ̃hɨ̂ pe'ti diha wa'ârosa'. A'tí di'takãhase pe'e kẽ'ra, ɨ̃hɨ̂ bahu dutírosa'. 11“Niî pe'tise ɨ̃hɨ̂ pe'ti diha wa'ârosa'” niisére tɨ'ó, yã'âro weesétisere du'ú, Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró pe'e ãyuró weé nu'kurã. 12Marî wiôgɨ a'tiátehere e'katíse me'ra kɨ̃ɨ̂re ko'têrã. Kɨ̃ɨ̂re maatá a'tî dutirã marî ãyuró weé põo tẽóta basióro ãyuró weerã́. Kɨ̃ɨ̂ a'tirí nɨmɨ niikã́, niî pe'tise ɨ'mɨárokãhase ɨ̃hɨ̂ pe'ti diharosa'. Niî pe'tise a'tí di'takãhase, ɨ'mɨáropɨkãhase sipî pe'tirosa'. 13Marî pe'e Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ “Apé ma'má ɨ'mɨ̂se, ma'má di'ta weegɨ́ti” niî'kere ko'tê'. Toopɨ́re niî pe'tirã ãyusé di'akɨ̃re weerã́sama. 14Tohô weérã yɨ'ɨ̂ ma'irã́, kɨ̃ɨ̂ a'tisére ko'têrã, niî pe'tise mɨsâ weé põo tẽóro ãyuró weeyá. A'tîro weekã́, Jesu a'tîgɨ, mɨsâre ãyurã́, bu'îri moorã́, ãyuró ehêri põ'ratirãre boka ehágɨsami. 15Mɨsâ a'tîro masîya. Marî wiôgɨ marîre pahá yã'agɨ, marî yɨ'rɨkã́ ɨa sãágɨ ko'têsami. Tohô weégɨ maatá a'tîtisami. Marî akawerégɨ Paulo marî ma'igɨ́ kẽ'ra tohôta mɨsâre ohâkɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂re masisé o'osé me'ra tohô ohâkɨ niîwĩ. 16Niî pe'tise kɨ̃ɨ̂ ohâ'ke pũri nɨkɨ Jesu Cristo opâturi a'tiátehere, tohô niikã́ marîre yã'âro weetíkã'ato niîgɨ ohâsami. Apêye ni'karé kɨ̃ɨ̂ ohâ'ke diâsa yɨ'rɨa'. Masîtirã, tohô niikã́ ẽho peó tutuatirã teeré ãpêrãre werê su'riakã'sama. Naâ apêye Õ'âkɨ̃hɨ yaa pũripɨ ohâ'kere werê su'riaro weeró noho weesamá. Tohô weérã bu'îri da'rê no'orãsama. 17Yɨ'ɨ̂ ma'irã́, yɨ'ɨ̂ mɨsâre naâ niî soorã weeátehere werê yuu tohapɨ. Mɨsâ tohô weérã masî toha'. Naâ yã'arã́ mɨsâre niî soori niîrã, tɨ'o masíya. Tohô niikã́ mɨsâre ẽho peó tutuarã niî'kãrãre ẽho peó du'ukã weetíkã'ato. 18Marî wiôgɨ Jesu Cristo marîre yɨ'rɨógɨ pe'ere masî nemoya. Kɨ̃ɨ̂ marîre ma'imí niisére masîrã, kɨ̃ɨ̂re nemoró ẽho peó wã'kaya. Niî pe'tirã ni'kâroakãre, be'ropɨ́ kẽ'rare Jesu Cristore “Ãyú yɨ'rɨami”, niî nu'kukã'rã. Tohôta niiró ɨá'. Toô kã'rota ohâ'. Pedro


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\